Белгиецът Октай Екици осъди Народното събрание и районния съд в Сливница да му платят обезщетение от 393 000 лева за допуснато от тях нарушение на правото на Европейския съюз (ЕС), тъй като преди 3 години е бил осъден условно, че не е декларирал сумата на границата, а освен това парите били отнети в полза на държавата.

В решението си от миналата седмица съдия Петя Алексиева от Софийския градски съд (СГС) приема, че в случая е налице съществено нарушение на правото на ЕС, което е и в пряка причинно-следствена връзка с настъпилите вреди за чужденеца.

Проблемът е в действалата до 25 октомври 2019 г. разпоредба на чл. 251, ал.2 от Наказателния кодекс (НК). Тя предвиждаше, че при недеклариране на суми над 10 000 евро при преминаване през външна граница на ЕС, освен затвор и глоба за нарушителя, парите му се отнемат в полза на държавата. През януари 2019 г. Съдът на ЕС  обяви, че българското законодателство противоречи на правото на съюза и през октомври парламентът отмени разпоредбата по предложение на правосъдния министър Данаил Кирилов.

Случаят на белгиеца Екици е от лятото на 2017 г. На 10 юли той влизал от Сърбия в България през „Калотина“ и не декларирал, че пренася 200 950 евро. Веднага бил задържан, а след само два дни съдът в Сливница одобрил споразумение между Екици и прокуратурата, с което белгиецът се признава за виновен и се съгласява на условна присъда от 5 месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок, а пренасяната сума се конфискува.

В хода на заведеното след това от Екици дело, съдът в Сливница е възразил, че към момента на одобряване на споразумението, определението на съда в Люксембург за противоречие между чл. 251, ал. 2 НК и правото на ЕС не е било постановено.

Съдия Алексиева обаче отхвърля възражението, като пише, че правото на ЕС има предимство пред националното законодателство и съдът в Сливница е трябвало пряко да приложи правото на съюза и да остави без приложение разпоредбата, която евентуално му противоречи, т.е. чл. 251, ал. 2 от НК.

„Ето защо съдът приема, че ответникът РС-Сливница е нарушил задължението на националния съдия, натоварен в рамките на своята компетентност с прилагането на разпоредбите на правото на Съюза, да гарантира пълното действие на тези разпоредби, било като сам вземе решение да не приложи националната разпоредба на чл.251, ал.1 НК противоречаща на чл. 4, §2 и чл. 9, §1 от Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета, било като отправи преюдициално запитване с цел да разсее съмненията си във връзка с правилното тълкуване на правото на Съюза“, се казва в решението на градския съд.

В него съдия Алексиева пише, че Народното събрание също е допуснало нарушение с бездействието си от 2007 г. по хармонизиране на законодателството с това на ЕС. Тя приема, че нарушението е и достатъчно съществено, тъй като е извършено от национален съд, чието решение не е подлежало на обжалване и той не е отправил преюдициално запитване до Люксембург, а е постановил акт, който противоречи на правото на ЕС.

„В този случай и съобразно практиката на СЕС, достатъчно същественият характер на нарушението се предполага. Тази презумпция в настоящото производство не е оборена“, мотивира се СГС.

Според съда нарушението на Народното събрание също е съществено, тъй като в случая държавата не е имала свобода да преценява каква да бъде правната ѝ уредба.

„Налице е и третата предпоставка, а именно пряка причинно-следствена връзка между нарушението и настъпилите вреди. Безспорно същата е налице, доколкото, ако процесната норма на чл.251, ал.2 от НК не съществуваше, респективно, своевременно бе отменена от законодателя (при наличието на стартирала още през 2012 г. наказателна процедура във връзка с неизпълнение от страна на РБ на чл.63 от ДФЕС), то националният съд от своя страна нямаше да я приложи, което нямаше да доведе до отнемане на процесната сума“, заключва съдът.

Решението обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 15:21
Гост

Много интересно нещо … направих си труда да прочета цитирания европейски регламент, и там черно на бяло пише, че могат да ти „задържат“ парите в брой, ако не ги декларираш, в „съответствие“ с „националното законодателство“ – и нещо съвсем не ми проблясва как може тя да противоречи, при условие че трябва да е в съответствие?!?!? Убеден съм, че точно по тази клауза, на немалко българи (било то мутри или не) са им конфискувани пари в различни европейски държави и ми се струва възмутително, че всеки срещнат белгиец може не само да нарушава и европейско и българското законодателство без последствия, но… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 13:51
Гост

НС дължи обезщетение -в пари за некачествени закони. Всеки депутат от тези 240 да даде по около 2000 лв-и сами да платят обезщетението!

Петрова
Петрова
25 февруари 2020 13:49
Гост

В регламента пише, че задълженето за деклариране се отнася за лица влизащи или излизащи от Общността. Доколкото знам, нашите мчитничари го прилагат и при пътуване до други страни от ЕС. Различава ли се българският закон от европейското право?

чикаго
чикаго
25 февруари 2020 12:21
Гост

Браво на белгиеца ! Нека българския данъкоплатец се бърка все по-дълбоко в мизерния си джоб, докато му дойде акъла. Само така ще му дойде акъла, ако дотогава разбира се не пукне от мизерия като последен глупак.

Стойчо
Стойчо
25 февруари 2020 10:48
Гост

Ех, това право на Европейския съюз, толкова е мътно и далечно за голяма част от магистратите, че ще се наложи да се учи по трудния начин.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 11:17
Гост

За съжаление някои и така няма да го научат. Да не ги плащат те?

Рики
Рики
25 февруари 2020 10:37
Гост

Не се ли научиха, че правото на ЕС има предимство пред националното законодателство. Можеха да отправят преюдициално запитване до Люксембург.

Кирил
Кирил
25 февруари 2020 10:39
Гост

Карай, Джони, карай всичко тече…

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 13:54
Гост

Ти пък-съдът в горно нанадолнище откъде ще знае как се пише преюдициално запитване? Освен това всеки национален съдия е длъжен да приложи правото на Съюза, и без Съдът в Люксембург да му дава акъл-при преюдициално зап итване. Всеки български съдия следва да прилага европейското право с предимство, и да отказва да прилага националния закон, ако противоречи на правото на Съюза.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:35
Гост

Странното в случая е, че никой не е питал белгиеца за произхода на парите. Кой нормален човек пренася 200 000 евро кеш? Сещате ли се?

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:37
Гост

Пълно безхаберие, конфискували му парите на основание някаква смешна забрана, а ако го бяха разследвали от къде ги има и къде ги носи, нямаше да си ги получи обратно и основанието щеше да е съвсем друго.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:37
Гост

Тероризъм? Пране на пари?

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:33
Гост

Народното събрание не за първи път допуска нарушение с бездействието си.

Христо
Христо
25 февруари 2020 10:34
Гост

Ако си ги извадят веднъж от джоба, следващият път ще се позамислят поне малко.

въпрос
въпрос
25 февруари 2020 13:56
Гост

А защо съдията е приложил неаконния закон? съдията е длъжен да откаже да приложи национален закон, ако противоречи на Европейското право.

goldrush
goldrush
25 февруари 2020 10:31
Гост

За 12 години действие след членството в ЕС чл. 251, ал. 2 НК, със сигурност са се натрупали доста случаи, дори като отсеем старите, за които правото на иск е погасено по давност. Надушвам златна мина…

YoDa
YoDa
25 февруари 2020 10:22
Гост

В Сливница май не са чували за директно прилагане на правото на ЕС. Дано сега поне чуят, защото ще има много поводи да се поправят.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 14:01
Гост

То пък да не би в София да са го чували? Директен ефект, делото Ван гент ен Лоос са като псувни в софийските съдилища. Ако се позовеш на делото Лоос-съдът ще те глоби, и няма да допусне исковата молба, щото ще решат,че ги псуваш.

интересно
интересно
25 февруари 2020 10:21
Гост

Този пример е много добър, защото съдът признава, че вредата от нарушението на ПЕС е налице дори и когато ищецът сам се е споразумял преди това да търпи последиците. Да видим какво ще стане с иска до ВКС

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
25 февруари 2020 10:23
Гост

Този въпрос обаче не е получил отговор от градския съд, може би и защото не е поставен, но все пак. Ако той се е съгласил с последиците от споразумението, следва ли след това да предявява иск за вреди от него?

Павлин
Павлин
25 февруари 2020 20:58
Гост

Съгласил се е с незаконосъобразни последици. Това не го лишава от правата, които има. Все едно да се споразумееш на 100 хиляди лева компенсация, ако развалиш договор за домашен интернет. Подобна клауза е прекомерна, оттам и нищожна. Същото е и в случая — съгласил се е, защото не е имал избор.

456
456
25 февруари 2020 10:20
Гост

Белгия се очертава като пръв враг на селищната ни система.

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:25
Гост

Хаха, да, първо онази фирми сега и тоз човек, който като му гледам името е по-скоро от турските белгийци 😉

много добре
много добре
25 февруари 2020 10:10
Гост

Започнаха нещо да валят подобни решения, което много ме радва. Това е начина да се научи на право по трудния начин простият и нагъл български депутат

Анонимен
Анонимен
25 февруари 2020 10:20
Гост

Така е, ама хайде някой българин да ги удари. Все чужденци напоследък. Не сме дорасли ли? Какво?

Симо
Симо
25 февруари 2020 10:49
Гост

Загубили сме вяра в правосъдието!

чикаго
чикаго
25 февруари 2020 12:18
Гост

Преди всичко сте загубили вяра в себе си ! А сте загубили вяра в себе си от страх. Затова няма да посмеете да изринете авгиевите обори – парламента. Опъвайте тогава каиша докато измрете в мизерия, а вашите деца слугуват на дембелите на Запад. Хак да ви е !