Намесата в работата на съдебната власт, като атаките, заплахите, неправомерното влияние или сплашването на съдия или прокурор във връзка с изпълнението на служебни задължения да се определят като престъпление против правосъдието.

Предложение за такава промяна в Наказателния кодекс е залегнало в Стандартите за независимостта на съдебната власт, изготвени от членовете на Съдийската колегия Боян Магдалинчев и Цветинка Пашкунова, които са в част от екипа за реакция при кризи. Документът ще бъде разгледан на заседанието във вторник.

Преди няколко месеца, при поредната медийна атака срещу съдия, колегията възложи на екипа да изготви критерии, въз основа на които да се очертаят елементите на конституционните гаранции за „независимостта на съдебната власт“, както и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта и на системата, и на отделния съдия са накърнени.

Документът е от 42 страници, като в него се посочват видовете натиск – външен и вътрешен, какви са рисковете, с които се засяга независимостта, кой реагира при възникването им, отправени са и препоръки за законодателни изменения във връзка със защитата на независимостта на магистратите.

Освен изменения в НК, се предлага и промяна на нормативната база така, че мерките за защита на магистратите да обхващат и техните семейства, когато е застрашена личната им безопасност.

Друга идея е с изменения в Закона за съдебната власт да се уреди възможност съдиите и прокурорите, според които независимостта или професионалната им репутация е засегната, да сезират съответната колегия на ВСС, която на базата на всеки конкретен случай да може да изиска проверка на факти чрез уведомяване на Инспектората към ВСС; да публикува резултатите от разследването и да поиска от компетентните органи да започнат съдебно производство; или да предприемат други необходими мерки съгласно закона.

Екипът предлага и да се създадат нормативни гаранции за обективно медийно отразяване на дейността на съда при зачитане на презумпцията за невинност и принципите за вземане на решение по вътрешно убеждение и неотменимост на влезлите в сила съдебни актове.

Членовете на колегията са очертали и 19 риска за независимостта на съдията. Сред тях са политиката на самия съвет по назначаване, освобождаване, атестиране, кариерно развитие, дисциплинарна отговорност и поощряване; накърняване на функционалния имунитет и статут на съдиите; натовареност; неоправдани дисциплинарни производства, заведени срещу съдии, които целят възпирането им от независимо вземане на решение по вътрешно убеждение; натиск от законодателната и изпълнителната власт или други държавни органи, публични личности или политици; медиен и обществен натиск; недопустимо влияние от страна на административни ръководители и съдии от горестоящи инстанции; вътрешен натиск от членове на ВСС върху съдиите или между съдиите от различни инстанции; липса на механизъм за сезиране на Съдийската колегия на ВСС в случаи на заплаха/засягане на независимостта на съдията; липса на адекватна реакция от административния ръководител, Общото събрание, Съдийската колегия или Пленума на ВСС; нецелесъобразна близост между съдии и представители на законодателната и изпълнителна власт, включително и случаи на така нареченото „телефонно правосъдие“; необосновани жалби лично срещу съдии, конкретни съдебни решения и съдебната власт и други.

Маркирани са и 12 риска, които засягат обективната независимост на съдебната власт като цяло. Първият е формулиран така: „независимостта на съдебната власт в държавата е подценявана или игнорирана от законодателната и изпълнителната власт“. Сред останалите рискове са опити за влияние върху членове на ВСС, съда и съдебния процес от представители на други власти и държавни органи; въздействие върху организационната автономност на съдебната власт и съдилищата, както и по отношение на самоуправлението на съдилищата чрез общите събрания на съдиите; занижаване на изискванията към председателите на върховните съдилища и членовете на ВСС като пазители на основните принципи и ценности като независимост, безпристрастност, ефективно администриране на съда; негативни кампании срещу системата; манипулативни изказвания; неадекватна комуникационна политика за ограничаване на всяка възможност, при която публични реакции и атаки могат да се провокират от председателите на върховните съдилища или членове на ВСС.

Една не малка част от стандартите е фокусирана върху медиите и препоръки за взаимодействие с тях.

Идеята на членовете на работната група е да се въведат мерки за предотвратяване на неправомерното използване на медиите с цел дискредитиране на съдебната система или репутацията на отделни съдии, като се имат предвид решенията на Европейския съд по правата на човека и националната съдебна практика.

Предлага се още вниманието на медиите и гражданите да се фокусира не само към наказателните дела, но и към граждански, трудови, административни дела, свързани със защитата на основни права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, защитата на личните данни.

Кой, кога и как да реагира в случаите на накърняване независимостта на съдия и съдебната власт? Стандартите дават отговори и на тези въпроси.

При оказан натиск, провокация или проява на тенденциозно отношение магистратът не трябва да реагира в своя защита, защото той се изразява със своите решения. Административното ръководство на съответния съд, съответният говорител или пресаташе, са тези, които трябва да защитят съдията, а в определени случаи и ВСС.

Кадровият орган трябва да реагира при изключителни кризисни ситуации – системност; ескалиране на напрежение; негативна кампания, при която са нарушени и/или засегнати фундаментални принципи, правомощия и функции; политическо вмешателство или натиск от страна на друга държавна власт или медии.

Административният ръководител – лично, чрез говорител или пресаташе, пък при проява на натиск, трябва незабавно да отговори чрез публично изявление, право на отговор, предоставяне на допълнителна или уточняваща информация.

Съсловните организации също трябва да подкрепят колегите си при негативни публични изявления, които засягат независимостта на съдебната власт.

Тъй като спазването на принципите на публичност и прозрачност са средство за изграждане на доверието към съдебната власт, обясняват членове на работната група, затова трябва да се въведе система за бързо реагиране и конкретни съдебни решения да бъдат обяснявани в медиите веднага след обявяването им. Предлага се и публикуването на резюмета на съдебните актове на достъпен за хората език.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
БЕЗОБРАЗИЕ
БЕЗОБРАЗИЕ
20 октомври 2018 8:59
Гост

Пълна глупост. Значи ако критикуваш, недоволстраш от съдия-отиваш в затвора.- Ето това се предлага.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
19 октомври 2018 22:12
Регистриран

А знаете ли какво значи да си независим. Независим е онзи , който има предоставени суверенни права /предоставени от Суверена-народ/, с цел да твори правосъдие в интерес на тези, които са го издигнали да ги брани и закриля.Затова съдийската независимост не е самоцел.ВИЕ НЕ СТЕ ИЗБИРАНИ НА ИЗБОРИ И НЯМАТЕ СУВЕРЕННИ ПРАВА.И го знаете, нали. Стандарти за независимост НЕ СЪЩЕСТВУВАТ априори.Те се изграждат чрез моралните постъпки на всеки един от съдиите.А между вас, и при повечето от вас, липсва елементарен човешки срам./нищо лично, разбира се./Та вие и да виждате фалша и провиненията, пак не бихте “ нападнали“ свой колега.Така с… Покажи целия коментар »

насила хубост не става!
насила хубост не става!
20 октомври 2018 10:38
Гост

За съжаление, голяма част от магистратите не знаят що значи независимост. Плачат в Интернет, но когато стане въпрос за действителното отстояване на независимостта където и пред когото трябва ни един стон не издават. Но може би пък трябва да ги оправдаем – и те деца имат, и те семейство хранят. Пък и са свикнали някой друг /ВСС/ да е отговорен и да им отстоява независимостта.
За съжаление, подобен подход ще постави съдебната власт в още по-голям изолация, няма да реши проблемите й, а ще ги задълбочи. На накой хора, така и не им увряха главите…

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
19 октомври 2018 21:48
Регистриран

Все повече и повече привилегии, прегради, защити, дори на семействата им.Ето защо нито един от управляващите НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕСМЕНЯЕМ ДО ЖИВОТ.Защото започва да си изгражда една измислена представа за своята изключителност и неповторимост.Дори решенията на СПЧ им пречат.БОГА МИ, това не може да бъде държава членка на ЕС-в тази правова общност правата на гражданите се защитават преди и над тези на „началниците им“.А органите, които са ПРИЗВАНИ да закрилят правата на гражданите, САМИ изискват да бъдат защитавани.От кого се страхувате, господа, ТА ИСКАТЕ ПРОКУРОРИТЕ И СИЛОВИТЕ ОРГАНИ ,ДА ВИ БРАНЯТ?!Те и сега ви осигуряват изключителен конфорт.Но ви пречат… Покажи целия коментар »

Хораций
Хораций
19 октомври 2018 17:37
Гост

а Кой ще ни защити от натиск от административния ръководител.

Хораций
Хораций
19 октомври 2018 17:39
Гост

Това въпрос ли е или отговор

Има Кой
Има Кой
19 октомври 2018 17:41
Гост

Жалби се приемат в х-л Берлин, Александерплац

Пазвантова
Пазвантова
19 октомври 2018 21:43
Гост

Когато корабът потъва, мишките се разбягват. Молете се да не попаднете под натиска на административния ръководител.

Кадия
Кадия
19 октомври 2018 17:16
Гост

Адмирации за предложението. Съдебната власт трябва да е независима. В противен случай би ни споходила съдбата на полските колеги.

Press
Press
19 октомври 2018 17:12
Гост

Малко им е работата на пресаташетата, че сега трябва да бранят и съдиите все едно са малки деца. Ако имат топки да се изправят и публично да се защитят.

Радостина
Радостина
19 октомври 2018 17:08
Гост

Въртят и сучат, за да се натруфят с привилегии. Не им стигат другите преференции, ами сега и даже медиите трябва да се ограничават с изявленията си. За конкретният случай съм съгласна, че Сидеров прекали. Можеше да изрази по-меко мнението си. Но при него това е невъзможно.

Питащ
Питащ
19 октомври 2018 16:55
Гост

А подкупите дали се отнасят към неправомерните влияния?

Недосегаемите
Недосегаемите
19 октомври 2018 16:53
Гост

То и сега е горе-долу така. Нали съдияра или прокурора представляват правосъдието.