Бизнесменът Миню Стайков е оттеглил исковете за 30 000 лева, които беше завел срещу прокуратурата и специализираните съдилища, научи „Лекс“.

Направил го е в края на делото пред втората инстанция, след като Софийският апелативен съд (САС) вече е изготвил мотивите към решението си и е бил готов да го постанови, а то е щяло да бъде осъдително по отношение на прокуратурата.

Това става ясно от решението на апелативните съдии Иванка Ангелова (председател на състава), Красимир Машев (докладчик) и Златина Рубиева (пълния текст на решението виж тук).

Стайков заведе делото по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) преди две години, като твърдеше, че повече от 8 месеца е задържан незаконно в нарушение на Европейската конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). Той беше в ареста от септември 2018 г. до 1 февруари 2021 г. Според него прокуратурата и спецсъдилищата са нарушили правото му на свобода и сигурност по чл. 5 от конвенцията и затова поиска бъдат осъдени солидарно да му платят исканото обезщетение. Защитата му обоснова исковете и срещу съдилищата за незаконното лишаване от свобода в нарушение на конвенцията с това, че Тълкувателно решение №5 от 2015 г. на Гражданската колегия на ВКС, според което съдилищата са отговорни само при незаконно наложени настаняване за лечение и принудителни медицински мерки и при прилагане на административна мярка, когато тя бъде отменена, се отнася до приложението на ЗОДОВ преди измененията в него от 2012 г.

Собственикът на винпром „Карнобат“ беше арестуван на 5 септември 2018 г. и обвинен за данъчни престъпления и организирана престъпна група за незаконно производство на цигари. След 8 месеца той трябваше да бъде освободен, защото изтече максималният срок за задържане в досъдебното производство, но тогава прокуратурата го обвини и за злоупотреба с еврофондове, заради което спецсъдилищата отново го оставиха в ареста и едва в началото на тази година беше освободен под домашен арест. От юли пък Стайков вече е на свобода срещу гаранция от 200 000 лева, а в края на август беше пуснат и на лечение в чужбина.

Още в началото на годината Софийският градски съд (СГС) отхвърли исковете на Стайков с основен мотив, че не може по този начин гражданският съд да осъществява контрол над актовете на наказателните съдилища, които са постановявали постоянното задържане на Стайков.

Междувременно обаче Стайков заведе аналогично дело и в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), който прие, че в неговия случай е нарушен чл. 5, §3 от конвенцията. Разпоредбата предвижда: „Βсеки арестуван или лишен от свобода в съответствие с разпоредбите на параграф 1 c) на този член трябва своевременно да бъде изправен пред съдия или пред длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, и има право на гледане на неговото дело в разумен срок или на освобождаване преди гледането на неговото дело в съда. Освобождаването може да бъде обусловено от даването на гаранции за явяване в съда“.

В решението си ЕСПЧ критикува определенията на спецсъдилищата за това, че в тях са липсвали мотиви за оставянето на Стайков в ареста, а често са били и копирани от един от актовете на апелативния спецсъд. По това дело обаче на бизнесмена не беше присъдено обезщетение, тъй като съдът в Страсбург не призна, че той е направил валидно искане за парична компенсация за нарушението.

Така единствената възможност за обезщетение на Стайков остана висящото дело в САС, образувано именно по негова жалба срещу решението на градския съд и тя е поддържана до края на делото. Затова и съдиите са били изненадани, когато на 20 октомври искът е бил оттеглен, а точно в този ден съдът бил изготвил мотивите си и бил готов да постанови решението си, става ясно от акта им.

Това обстоятелство буди у настоящия състав недоумение и поставя съществени въпроси за фактите, пораждащи се извън съдебния процес, при все че с Решение на ЕСПЧ от 8 юни 2021 г. по делото Стайков срещу България (по жалба No 16282/20), което е задължително за националните юрисдикции, разглеждащи последиците от нарушение на ЕКПЧОС (арг. и от чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК), е прието, че при продължаваното задържане на ищеца (по първото – процесното, и по второто наказателно производство) – общо за период от 2 години и 5 месеца, е налице нарушение на чл. 5, т. 3 от Конвенцията, се казва в решението, в което съдиите отбелязват, че оттеглянето на иска е станало 8 дни след последното заседание, в което защитата на Стайков е докладвала и молба за разноските.

Съдът е уведомил страните за новото развитие, като прокуратурата и спецсъдът са дали съгласие за оттегляне на исковете срещу тях и делото в тази част е прекратено, но апелативният спецсъд не отговорил и затова САС се произнася по иска срещу него.

Именно от това произнасяне става ясно, че мнението на апелативните съдии е, че изначално искът на Стайков е трябвало да бъде насочен единствено срещу прокуратурата. Затова съдът обезсилва решението на градския съд и прекратява делото и по отношение на апелативния спецсъд.

В решението си апелативните съдии подчертават, че съдът и прокуратурата отговарят за причинени вреди от незаконосъобразна властническа, включително и правозащитна дейност, но имуществената отговорност се носи от държавата – „поради което за пострадалите е ирелевантно точно от кой правозащитен орган (прокуратурата или съдът) ще получи компенсаторно или заместващо обезщетение за причинените му имуществени и неимуществени вреди“. Според тях интересът на пострадалия ще бъде удовлетворен и ако искът му срещу държавата бъде уважен чрез прокуратурата. Съдът обяснява и защо според него осъдително решение срещу прокуратурата дава „морално удовлетворение“ за ищец, който твърди, че е пострадал от дейността на съдилищата.

„Ако обвиняемият цели с предявен иск и срещу съда да постигне морално удовлетворение за причинените му неимуществени вреди, ако се уважи предявеният срещу ПРБ деликтен иск, гражданският съд по необходимост в мотивите трябва да приеме, че наказателният съд не се е придържал към стандартите, уредени в чл. 5, § 2-4 ЕКПЧОС. Но това обстоятелство не обуславя правния интерес за предявяване на иск и срещу втори и трети процесуален субституент на материално легитимирания субект – държавата“, се казва в решението.

Мотивите на САС за това тълкуване са, че когато делото е било инициирано от прокурор и съдът след това постанови неправилен акт, то вредите от него са по вина на прокуратурата.

„Единствено в случай че съдебното производство е било образувано със сезиращ акт от друг правен субект, съдът би отговарял за причинените имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразен съдебен акт. Паради тези правни съображения недопустимо е няколко държавни органи да отговарят „солидарно” като процесуални субституенти на длъжника – Държавата“, аргументира се още съдът и отбелязва, че и прокуратурата, и съдилищата са органи на съдебната власт, поради което обезщетението ще се изплаща от бюджета на съдебната власт. По този повод съдът подчертава, че е недопустимо този бюджет „да отговаря” и то „солидарно” чрез различните органи на съдебната власт.

В заключение САС пише, че както прокуратурата отговаря за вредите, когато е поискала и съдът е наложил запори и възбрани за обезпечаване на наложени глоби или конфискация, така пак само тя е отговорна и за вреди от задържане под стража.

„Следователно, както при взимане на незаконна мярка за неотклонение „задържане под стража”, така и при незаконния отказ на съда – извън установените стандарти в чл. 5, т. 3 ЕКПЧОС, да измени тази най-обременителна мярка на процесуална принуда в по-лека, държавата отговаря имуществено за причинените вреди на обвиняемия само чрез прокуратурата, а не и чрез съда. При тези принципни правни съображения ирелевантно е обстоятелството каква е била съответната редакция на чл. 2 ЗОДОВ – преди или след изменението на тази правна норма“, се казва в решението на САС.

28
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Малко адвокатче
Малко адвокатче
02 декември 2021 20:25
Гост

Адвокатите на Стайков са оттеглили иска, защото са идиоти. Какъв ЗОДОВ при неприключило наказателно производство? Усетили са се късно, но не прекалено късно, ще го пуснат пак, затова е оттегляне, а не отказ.

НПО
НПО
02 декември 2021 16:54
Гост

Нека прокуратурата сега да му съсипе живота, като му скалъпи нови обвинения и да го поразходи отново из Съдебната палата в качеството му на подсъдим!

Шони
Шони
02 декември 2021 15:10
Гост

Много странна реакция.

Заки
Заки
02 декември 2021 15:13
Гост

Може би някой му е помогнал да си промени мнението.

адвокат
адвокат
02 декември 2021 13:37
Гост

По странно ми е решението на САС които много искат да знаят защо го е оттеглил, но това не е в техните правомощия да се интересуват.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 13:40
Гост

Няма нищо странно в това, че пишете неграмотно.

Еee
Еee
02 декември 2021 12:43
Гост

Страната оттегля иска си. Точка по въпроса. А съставът нещо проявява май пристрастност и нездраво любопитство тип селски мегдан.

Гешев е пълна радост!
Гешев е пълна радост!
02 декември 2021 13:31
Гост

Няма достатъчно данни за заграбени от спецпрокуратурата златни кюлчета по случая „8-те джуджета“, както и по много други подобни скандални случаи. Точка по въпроса. Мнението на Кьовеши обаче може да се синтезира в „No more Mr. Kasket guy!“

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 11:16
Гост

Престъпленията на прокуратурата продължават да бъдат обезщетявани от нашите пари, но всички псевдо-опозиционни медии нещо пропускат да известят обществото за това. Изглежда след като са набутали „правилните“ хора в гнусния парламент и бъдещо правителство, вече няма нужда да се критикува прокуратурата, която същите тези „правилни“ хора трябва да използват вече за свои цели.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 11:14
Гост

Какво значи „съдът недоумява защо Стайков е оттеглил иска“? Човекът така е преценил, така е направил. Излиза, че едва ли не съдът се интерсува от причините за това му действие.

Заслужилите
Заслужилите
02 декември 2021 10:41
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 9:42
Гост

Какво да говорим. Прокоратурата ни пак ни дъни.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 9:42
Гост

Няма да разберем защо

Flarken
Flarken
02 декември 2021 9:42
Гост

Както знаем в България нищо такова не се случва по добра воля.

Добрата воля на Господ
Добрата воля на Господ
02 декември 2021 10:43
Гост

Иначе гушва букетчето и с краката напред във Винпром Карнобат.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 9:41
Гост

Вероятно е посъветван да оттегли исковете си

Хахахах
Хахахах
02 декември 2021 10:37
Гост

И то от прокуратурата …
Тук има сделка … той оттегля иска, а прокуратурата ще забатачи друг разследване.
Стайков не е светена вода, ненапита …

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 9:40
Гост

Миньо го ухапала бълха, като не вземе тия 30 000лв.

Крум
Крум
02 декември 2021 9:40
Гост

Все тая. Спестил ни е малко разходи. И без това Василев иска да събира пари от къде ли не за да увеличава и без това смешните заплати в стрната, а IT сектора се пеняви, че щели да му вземат пари. Защо трябвало бедния да взема от богатия. Ако под „беден“ се визира пенсионер, работил цял жиовт за страната ни, а под „богат“ се има предвид пишлигар на 20, който взема 3000 лв. заплата и не знае за какво друго да я дава освен за пиене и купони, то да, ще се взема от богатите за да се дава на бедните.… Покажи целия коментар »

солидарност
солидарност
02 декември 2021 10:57
Гост

Прав сте, колега, сега е време и магистратите да дадат пример за солидарност с бедните – там най-ниската заплата с всичките му добавки започва от 3000 и май е до към 9000-10000.

Bobi M
Bobi M
02 декември 2021 9:39
Гост

Наистина е странно решението му

Джош
Джош
02 декември 2021 9:38
Гост

А замисли ли се някой, че няма голямо значение дали ще ги съди или не и дали ще има осъдителна присъда или не. Това ще са поредните пари дадени от джоба ни на някой, който е малтретиран от прокоратурата ни

ррр
ррр
02 декември 2021 11:54
Гост

и ти ли си малтретиран от прокОратурата ниБ

Тошков
Тошков
02 декември 2021 9:37
Гост

Ами да допуснем, че може би не е такъв простак и алчено псе, както много други.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2021 9:37
Гост

Поредният срам за прокуратурата.

Скромник
Скромник
03 декември 2021 13:07
Гост

Поредният срам за съдията докладчик. При тази шеметна кариера не му е останало време да пита стари съдии какво се пише и какво не се пише в съдебното решение.

Авигел
Авигел
02 декември 2021 9:37
Гост

Защото не са му нужни 30 000 лева.

Чочо
Чочо
02 декември 2021 15:14
Гост

Да, той си има.