Новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) няма как да публикува всичките си актове, но ще огласява всички тези, за които това е предписано от закона. Това най-общо става ясно от огласен от КПКОНПИ отговор на шефа ѝ Пламен Георгиев на отворено писмо на девет неправителствени организации.

Преди месец Антикорупционният фонд, Български адвокати за правата на човека, Българският институт за правни инициативи, Българският хелзински комитет, Програма „Достъп до информация“, Институтът за пазарна икономика, асоциация „Прозрачност без граници“, „РискМонитор“ и Центърът за либерални стратегии призоваха Георгиев към прозрачност и предвидимост при спазване на закона. Това, посочиха деветте организации,  са най-безспорните гаранти за успешен старт на комисията – орган, който е безпрецедентен по своята структура и функции.

В отвореното си писмо те изтъкват, че бившата комисия за конфликт на интереси, която се вля в КПКОНПИ публикуваше решенията. „Смятаме, че е повече от логично тази практика да бъде запазена съответно по отношение на всички актове, които издава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“, посочиха организациите. Като заявиха, че „само така обществото ще има ясна представа за работата на комисията, механизмите чрез които се вземат решенията в нея и резултатът от тях, само така ще бъдат избегнати и съмненията в манипулиране на правилата и политическа намеса“.

Днес Пламен Георгиев отговори, че основен принцип на правовата държава е върховенството на закона и намирането на точния баланс между обществения интерес и защитата на конституционно гарантираните права на човека. „Този принцип важи с още по-голяма сила за новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като тя трябва да отговори на общественото очакване от една страна, че лицата, заемащи висши публични длъжности ще изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и от друга, че намесата в личния и семеен живот ще бъде пропорционална като при налагане на ограничения на собствеността ще се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и няма да се допуска риск от несправедливост“, посочва той.

В отговора си Пламен Георгиев сочи кои са актовете на комисията, които законът (чл. 13, ал. 3 и ал. 4 ЗПКОНПИ) регламентира, че трябва да бъдат публикувани.

„Отчитайки, че прозрачността е ключово средство за превенция на корупцията, Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предвидил задължение комисията да публикува всичките си  решения във връзка с установяването на конфликт на интереси“, пише той.

А после допълва: „Съгласно разпоредбата на чл. 13. ал. 4 от ЗПКОНПИ на публикуване на интернет страницата на комисията подлежат всички съдебни решения на съда по дела, водени по реда на ЗПКОНПИ, както и определенията, с които се прекратява съдебното производство, както и на решенията на съда по съдебните производства по реда на закона, по които комисията участва“.

3
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Минувач
Минувач
11 април 2018 8:20
Гост

Прозрачна, ама не съвсем.

111
111
10 април 2018 17:25
Гост

da vzemat da publkuvat resheniata, po koito sa osadeni te da plashtat obezshtetenia

Анонимен
Анонимен
10 април 2018 17:24
Гост

Малко съм объркан. Как така искат от комисията да публикува всичките си актове, като те половината са секретни. Поне тези за отнемането.