Девет неправителствени организации призоваха новоизбрания председател на новата антикорупционна комисия Пламен Георгиев да спазва принципите на прозрачност и предвидимост в работата на органа, защото само така ще бъдат избегнати съмненията в манипулиране на правилата и политическа намеса в работата му.

Отвореното писмо до Георгиев е подписано от Български адвокати за правата на човека, Българския институт за правни инициативи, Българския Хелзинкски комитет, Програма „Достъп до информация“, Института за пазарна икономика, Асоциация „Прозрачност без граници“, РискМонитор, Антикорупционния фонд и от Центъра за либерални стратегии.

Отворено писмо

В него организациите изтъкват, че едно от най-важните неща в работата на комисията е защитата на публичния интерес, която се постига с максимална прозрачност и ясни правила. „Още в самото начало комисията следва да посочи като свой главен приоритет изработването на такива правила и методология, които да гарантират прозрачност на вземането на решенията. Още повече, че прозрачността е основно средство за превенция на корупцията, а превенцията е в основата на дейността на новосъздадената комисия“, казват неправителствените организации.

В тази връзка те настояват за приемственост на вече наложените добри практики между комисията и част от антикорупционните органи, които се вляха в нея. Като пример сочат публикуването на всички решения на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Смятаме, че е повече от логично тази практика да бъде запазена съответно по отношение на всички актове, които издава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Само така обществото ще има ясна представа за работата на комисията, механизмите, чрез които се вземат решенията в нея и резултатът от тях. Само така ще бъдат избегнати и съмненията в манипулиране на правилата и политическа намеса в работата Ви. Само така, още в самото начало ще отправите силно послание към обществеността, че комисията няма да бъде просто поредният орган, който да изпълнява поръчки с неясен политически произход“, се казва в отвореното писмо до Пламен Георгиев.

То завършва с думите, че прозрачността и предвидимостта при спазване на закона са най-безспорните гаранти за успешен старт на комисията, която е безпрецедентна по своята структура и функции.

Коментирайте

avatar