Административни актове ли са решенията на спортните федерации? По този въпрос се оказва, че е натрупана значителна противоречива практика на Върховния административен съд (ВАС). Затова Румен Неков и Стефан Тихолов от сайта „Предизвикай правото“ са сигнализирали Звеното за анализи и тълкувателна дейност на съда.

И предлагат ВАС да излезе с тълкувателно решение, което да отговори на следния въпрос: „Съставлява ли лицензираната спортна федерация носител на правомощия за издаване на едностранни властнически актове, които да попадат в обхвата на общата клауза за обжалваемост на административните актове (чл. 120, ал. 2 КРБ)?“ (пълния текст на сигнала им виж тук).

В искането си Неков и Тихолов цитират серия решения и определения на ВАС, в които са застъпени противоположни становища.

Например, през октомври 2020 г. петчленен състав на съда е обявил, че правилникът на Българската федерация по волейбол не е нормативен административен акт, тъй като с него не се създават права и задължения за неопределен кръг лица, а само за членуващите във федерацията спортни клубове. Други състави са излезли с подобно становище във връзка с жалба срещу решение на главния мениджър на Националната баскетболна лига и срещу решение на управителния съвет на Българската федерация по кънки.

Обратната теза обаче е застъпена в решения, с които ВАС е обявил за нищожни наредби и нормативи на Българската федерация плувни спортове, правилника на Българския футболен съюз, както и правилника на Българската федерация по баскетбол.

Има и случаи, в които съдът е възприел виждането, че решения на управителния съвет на Българската федерация по шахмат и на този на Българската федерация по хокей са индивидуален административен акт.

Една част от върховните съдии приемат, че спортните федерации не са административни органи и затова техните актове не са са административни. Неков и Тихолов излагат техните аргументи така: Правомощията произтичат от многостранна сделка (устройствен акт), по силата на която се учредява производното корпоративно юридическо лице и се обособяват неговите органи. Както дейността по координиране развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на територията на страната, така и осъществяването на спортно правосъдие и спортен арбитраж са израз на основния принцип на самоуправление.

Правните субекти, занимаващи се с конкретния вид спортна дейност, не са лишени от защита, доколкото решенията на управителния и на помощните органи на спортната федерация подлежат на оспорване пред върховния орган на сдружението – общото събрание (чл. 25, ал. 5 ЗЮЛНЦ). Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол за законосъобразност пред окръжния съд по седалището на сдружението (чл. 25, ал. 6 във вр. с ал. 4 ЗЮЛНЦ)“.

Колегите им, които застъпват обратното становище, твърдят, че спортната федерация е носител на административни правомощия и е овластена с тях от Закона за физическото възпитание и спорта. И следователно актовете на нейните органи подлежат на контрол за законосъобразност от административните съдилища. 

„Издаденият от министъра на младежта и спорта лиценз е официално признание и разрешение за осъществяване на спортна дейност с произтичащите от това права, задължения и отговорности, като с получаването му спортната федерация има право да разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни наредби по съответния вид спорт, да налага санкции в определени случаи, да осъществява спортно правосъдие и спортен арбитраж по спорове, определени в правилниците на федерацията“, изтъкват те.

 

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Sir Humphrey
Sir Humphrey
03 декември 2020 10:46
Гост

А в тази връзка, как седят нещата примерно с БЧК и БАН, които са квази-държавни организации?
Ами с университетите?

Техните актове от административните съдилища ли се контролират?

Богдан Млъчков
Богдан Млъчков
02 декември 2020 21:42
Гост

https://www.challengingthelaw.com/sportno-pravo/sportnata-federaciya-administrativen-organ/ Ето ви отговора, който съм написал още през 2015 г.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 13:04
Гост

Естествено, че актовете им трябва да подлежат на контрол за законосъобразност от административните съдилища.

Първокурсник в ЮЗУ
Първокурсник в ЮЗУ
02 декември 2020 20:34
Гост

Аз, доколкото знам, административни актове издават органите на изпълнителната власт. Спортните федерации такива органи ли са?

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 13:02
Гост

Отново противоречива практика.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 12:56
Гост

Е, разгеле! Не че няма да си почакаме за тълкувателното решение.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 12:58
Гост

Откакто Чолаков откри Звеното за анализи и тълкувателна дейност на съда, нещата вървят доста по- бързо.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 20:54
Гост

Да, откакто Чолаков си уреди хората на синекурни длъжности, нещата вървят супер. Доказателство е тази статия.

Cancurov
Cancurov
02 декември 2020 12:47
Гост

Дали на Венци Стефанов ще му се стъжни? Че те са една олигархия там, едни велможи в БФС, които наказват когото и както си поискат

Bobi M
Bobi M
02 декември 2020 12:46
Гост

Хубаво би било съдийте да не са зависими финансово от олигарсите, защото такъв е случая и с Лудогорец и Домусчиеви, които могат да натиснат да бъде глобен даден клуб, а когато той подаде жалба естествено тя да бъде отхвърлена от съда.

Филип
Филип
02 декември 2020 12:45
Гост

Дано се реши най-после, защото ио аз виждам доста пропуски от години от години

vanex
vanex
02 декември 2020 12:44
Гост

Самите спортни клубове, бидейки юлнц си остават в полето на гражданското право и актовете на техните органи се контролират според ЗЮЛНЦ./// Но федерациите или съюзите от спортни клубове, КОИТО СА НАТОВАРЕНИ вече с публични фунции( макар и те самите да се учредявят по ЗЮЛНЦ) чрез лицензията си от органа на публична власт, както и че оперират, т.е. рязпореждат се със средства от консолидирания държавен бюджет, и не на последно място с последните изменения в АПК за определението на ИАА в чл.21 означава, че актовете на ФЕДЕРАЦИИТЕ и на СЪЮЗИТЕ от спортни клубове би следвало да подлежат на съдебен контрол,тъй като… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 20:57
Гост

Глупости на търкалета. Актовете на федерации и съюзи и всякакви тям подобни субекти по ЗЮЛНЦ си подлежат на съдебен контрол, ако има заинтересовани, и този контрол се осъществява от гражданските съдилища. А не от административните, защото лицата по ЗЮЛНЦ не са административни органи.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 12:44
Гост

За мен е крайно време да се реши този казус, защото наистина в един момент може да обжалваш, а в друг не.

Филип
Филип
02 декември 2020 12:45
Гост

Факт е, че има разнопосочни мнения. Един спортист приятел с друг сортист, като двамата са в различни организации, дава съвет, че може да обжалва в съда решение на фередацията, защото той самият го е правил. Но се оказва, че не може да се обжалва решението на другата фередация на неговия приетел фактически

Емил
Емил
02 декември 2020 12:45
Гост

Как?

Филип
Филип
02 декември 2020 12:46
Гост

Какво как бе ?

Емил
Емил
02 декември 2020 12:47
Гост

Какъв приятел на друг приятел пък тая федерация пък онази федерация?

Филип
Филип
02 декември 2020 12:49
Гост

Ми чети бе. Момче от федерация А подава жалба и тя бива уважена. Дава съвет на приятел ,който обаче членува във федерация Б. На свой ред той прави същото, но съда не уважава неговата молба подадена 9 месеца след подаването на първата от момчето от федерация А.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 20:59
Гост

Ами да се обърне към адвокат, бе, не към форумни юристи. Които бъркат гражданскоправните отношения с административното право и процес.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 12:43
Гост

Да разбира се. БФС са отделни и съда не може да влиае на техните решения. Защо ли не се учудваме

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 12:55
Гост

Това не е рвдно да бъде така.