Ако нямаме капацитет да се справим с реформата на съдебната карта и с кадровите въпроси, да си ходим“. Репликата е на Драгомир Кояджиков и е по повод предложението на комисията за натовареност Съдийската колегия да вземе решение за закриване на още две първоинстанционни военни съдилища.

СК на ВСС изрази принципната позиция, че военни съдилища трябва да бъдат закрити. Кои обаче ще са те на този етап няма да се посочва, а първо работна група ще изготви анализ на натовареността, на финансовата и сградната част на въпроса и едва след това ще излезе с конкретни предложения. Една от идеите, която лансира председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, е да се закрие Военно-апелативният съд като най-слабо натовареният в цялата страна.

По време на дебата Олга Керелска постави въпроса дали СК на ВСС има капацитета да изготви такъв анализ. „Чувствате ли, че имате достатъчен капацитет, за да се направи такъв анализ. Освен бройките дела, които са ясни, трябва да се прецени дали е финансово обосновано да се закриват съдилища. Става въпрос за конкретни разчети. Нямаме този капацитет, знания и възможност“, каза Керелска.

Предходният състав на ВСС имаше воля да го направи, а за капацитета ще говорим по-късно, но мисля, че го има“, каза председателят на ВКС Лозан Панов.

А Драгомир Кояджиков добави: „Предходният състав на ВСС по-кадърен ли е бил?“. И обясни, че комисията по натовареност е прегледала цялата документация за закриване на военните съдилища във Варна и Плевен. „Ние ви предлагаме същата процедура, даже сме го преписвали. Не сме измислили топлата вода. Кажете, че не може да се справим със съдебната карта и кадровите въпроси и да си ходим. Предходният състав на ВСС се справи със същите тези хора. Това е страшно трудоемка работа. Затова предлагаме каруцата пред коня, защото няма смисъл да се хаби ресурсът да се прави този анализ, а после да се решава дали да се закриват военни съдилища. Това са не само данни от статистиката, а и становища от министъра на правосъдието, на отбраната, от щаба на армията, от кметствата. Това е къртовски труд и евала на Калин Калпакчиев, че си постави този товар и го довърши до успешен край в предходния състав на ВСС“, каза Кояджиков. И добави, че е важно СК на ВСС да има воля за тази реформа.

Твърдо против закриването на военни съдилища беше Севдалин Мавров. Според него това е специфично правораздаване, за което се искат специфични познания и председателят на комисията по натовареност Даниела Марчева, която докладва точката, нямало как да го знае, защото не е ходила в казарма.

Без да имаме ясната картина какво се случва там, само за да изпълним директива за съкращаване на съдилища… аз за такова нещо няма да гласувам“, каза Мавров. Той попита и какво ще стане с военната прокуратура, на което му беше отговорено, че има решение на Конституционния съд, според което не е задължително на всеки съд да съответства прокуратура, а освен това Прокурорската колегия закрива районни прокуратури без да е необходимо становището на СК на ВСС.

Даниела Марчева му каза, че във Военния съд в Сливен образуват до 10 частни наказателни дела за разпит на един свидетел, които се прекратяват, когато той не се яви и за следващо призоваване отново се образува дело и така се трупат „кухи дела“, които изкривяват статистиката.

Аз тепърва откривам как със статистиката може да се борави, да не кажа манипулира“, допълни тя.

Вероника Имова постави въпроса за това, че ще е необходимо съгласието на магистратите от закритите военни съдилища, за да бъдат преместени на работа в общите. И на това Марчева отговори като цитира чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който при закриване на съдебни органи такова съгласие не се изисква.

В крайна сметка с 9 на 3 гласа СК на ВСС изрази принципното си съгласие, че трябва да бъдат закрити военни съдилища, а с 11 на 1 глас реши да създаде работна група, която да изготви необходимия анализ.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
17 юли 2019 9:53
Гост

Така като го гледате този с интелигентната физиономия, дали има личен капацитет?

Едноокият
Едноокият
16 юли 2019 18:06
Гост

Най-сетне Кояджика да прозре истината – от този ВСС полза няма никаква. Доказателство са печално проточилите се конкурси – вече 2 години не стигат един конкурс да свърши окончателно с влязло в сила решение. За съдебната карта да не говорим. Накротко – „всички съгрешихме и всички вкупом ненужни станахме“…

Свършете я тая реформа
Свършете я тая реформа
16 юли 2019 16:50
Гост

Специфични? Толкова специфични ли са, че да не може един кадърен съдия от общ съд да се подготви по темата? Или е задължително да има нарочни съдилища, които да разглеждат 5 дела годишно?

ewy
ewy
16 юли 2019 18:40
Гост

Да е специфично да се краде от лавката или да се сбият двама военни , колко да е специфично ? Ако трябва съдията ще ползва вещи лица . Да не е по-лесно да се гледат дела за източване на еврофондове или киберпрестъпления ? Цялата тая „специфичност“ е анахронизъм и парлама . Военните съдии по цял ден се чудят какво да правят , положението е нетърпимо …..

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 16:40
Гост

Напълно подкрепям Мавров. Трябва да се търсят алтернативни варианти за реформа на съдебната карта.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 16:36
Гост

В интерес на истината преди време целият товар пое Калин Калпакчиев, който в крайна сметка успя да доведе работата до успешен край.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2019 16:33
Гост

Много мъдро предложение от страна на г-н Кояджиков. Те и без това още малко излизат в дълга ваканция. Пък реформата- наесен с песен.