Административни съдии ще изследват причините нерядко местната власт да не изпълнява съдебни решения. Начело на проекта, който трябва да установи проблема, е съдията от Върховния административен съд (ВАС) Галина Солакова.

„Оказва се, че на немалко места в страната общините и общинските съвети не изпълняват съдебни решения“, каза днес председателят на ВАС Георги Чолаков. Преди години дори е имало случай, в който общински съвет се оправдал, че не е знаел, че изпълнението на съдебните решения е задължително.

Затова съдия Солакова с още 14 свои колеги ще проучат и анализират ефективността на съдебния контрол върху актове на местната администрация. Ще подготвят и доклад, в който ще бъдат обобщени причините за неизпълнението на съдебни решения, с които са потвърдени и отменени административни актове и ще предложат как може да бъде решен проблемът.

Магистратите ще изследват за пет години назад практиката по Закона за устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за администрацията и др.

В рамките на този проект ще бъде направена и оценка на практиката на административните съдилища и ВАС по отношение на ефективния съдебен контрол и правото на достъп до съд. Върховни съдии обясниха, че повод за него е практиката на някои магистрати в страната да не образуват дела по жалби на граждани срещу монополи, като дадоха пример с такива срещу решения на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Иначе вече се виждат първите положителни резултати от измененията в Административнопроцесуалния кодекс, които влязоха в сила на 1 януари 2019 г. С тях се промени подсъдността на някои видове дела, като идеята бе да се разтовари ВАС и да се натоварят равномерно административните съдилища.

Така миналата година във ВАС са постъпили с около 2000 дела по-малко от предходни години. През 2019 г. са образувани 15 060 дела, което е с 824 по-малко от предходната година. Свършените дела са 17 239, което пък е с близо 1300 повече от 2018 г. В тези над 17 хил. обаче влизат и прекратяване на дела поради това, че вече първа инстанция е административен съд.

Промените в АПК и ДОПК са довели и до намаляване на данъчните дела във ВАС – те са с около 300 по-малко в сравнение с 2018 г.

Вече тече мoнитopинг зa пpилaгaнeтo и пpoблeмитe пpи пpилaгaнeтo нa AΠK и до фeвpyapи председателите нa aдминиcтpaтивнитe cъдилищa тpябвa дa изпpaтят информация. След тях ВАС ще образува тълкувателни дела по спорните въпроси.

Освен това върховните съдии отчетоха и ръст на делата на гражданите и бизнеса срещу нормативни актове. През миналата година те са били 134, което е два пъти повече от предходната година.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ала бала
ала бала
23 януари 2020 15:46
Гост

Не ги изпълняат,щото са глупави решенията на ВАС…му-ха-ха-ха

наблюдател
наблюдател
23 януари 2020 12:16
Гост

Да ви кажа накратко и простичко- защото чл. 296 не се прилага. Поне не срещу помазаните..

Николай
Николай
23 януари 2020 11:25
Гост

Независимо от всичко, този председател на ВАС има изненадващо добри включвания.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 22:28
Гост

Не може да се отрече, че промените в АПК този път бяха наистина ползотворни.

Симеон
Симеон
22 януари 2020 22:23
Гост

Вижда ми се абсурдно общински съвет да не знае, че изпълнението на съдебните решения е задължително.

Общинар
Общинар
22 януари 2020 18:06
Гост

Идете в някоя по-малка община, а и не толкова малка, и ще установите, че там кметът се изживява като цар.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 18:08
Гост

Пък, ако кметството му има и излаз на море, и за султан може да се помисли.

има си НК
има си НК
22 януари 2020 17:51
Гост

Този анализ ми се струва по-подходящо да се възложи на ВКС и на прокуратурата. Има чл. 296 НК – да го видим аджеба защо не работи!

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 17:53
Гост

Не давай такива идеи, че пак ще променят НК.

има си НК
има си НК
22 януари 2020 17:53
Гост

че той е очевидно за промяна!

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 18:09
Гост

НК е панацея за всичко

причините
причините
22 януари 2020 17:48
Гост

Да ви кажа аз причините – правен нихилизъм, безхаберие, наглост. Върви, че ги оправяй със закон

пощенска кутия
пощенска кутия
22 януари 2020 17:43
Гост

Добра инициатива на ВАС. Ама по-добре е дадат един имейл и да анонсират хората да им пишат за такива случаи, за да им се изправят косите

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 17:41
Гост

Не изпълняват, я! И не са само общините, а и държавата! Колко хора са си избърсали задните части със съдебно решение срещу някоя администрация, не един и двама

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 18:05
Гост

Ами те хората са свикнали, че държавата се ръководи от прокуратурата, не от някакви съдилища.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 22:25
Гост

Факт е. Но това трябва да се промени.