Адвокат оспори в съда заповедта за спирането на използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) овъв Върховния касационен съд (ВКС) и изтъква, че вместо да се търсят оправдания, касационната инстанция трябва да е пример за електронно правосъдие.

В жалбата си до Административен съд София-град (АССГ) адвокат Николай Баташки казва, че заповедта на председателя на ВКС Лозан Панов е нищожна, защото нито той, нито Пленумът на ВКС имат законово правомощие да взимат такова решение. Следва да се отбележи, че в самата заповед не се посочва дали може да бъде обжалвана и пред кой съд.

Наред с това адвокат Баташки изтъква, че жалбата му спира изпълнението на заповедта на основание чл. 166, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и заради това иска от Висшия съдебен съвет да не осигурява връзка на ВКС с други информационни системи.

Както „Лекс“ писа, Лозан Панов нареди от 11 август т.г. ВКС да не работи с ЕИСС до отстраняване на пречките за пълноценното използване на системата и решение на Пленума на ВКС за възобновяване на работата с нея. В заповедта се казва още, че новопостъпилите дела ще се образуват чрез Автоматизираната система за управление на делата (АСУД), където ще бъдат прехвърлени заведените в ЕИСС дела и преписки (виж повече тук).

В жалбата си до АССГ адвокат Баташки изтъква, че ВКС трябва да дава пример за електронно правосъдие, а не да бъде спирачка за такова.

Разбирам и приемам аргументите, че всяко начало е трудно, особено в България, но категорично не мога да приема, че след толкова време, ВКС ще даде пример на всички 153 съдилища в България как да не се спазва Законът за съдебната власт и как да се откаже прилагането на една електронна система, за която част от състава на ВКС участва в подобряването и разработването ѝ и няколко пъти иска отлагането ѝ точно с цел подобрения. С малко повече желание е възможно да се получи електронна среда за реализиране на електронно правосъдие. Другото според мен са оправдания“, посочва адвокат Баташки.

Той недоумява как пилотни съдилища работят от дълго време с ЕИСС и не са спрели да правораздават, а ВКС дава сигнали за неспазване и нарушаване на закона и е „пример за това, как е най-добре правосъдие да се прави с пишещи машини, а ако може и на пелюр“.

Следва да се отбележи, че съдиите във ВКС и този съд и страните по него се поставят в различна, вероятно приемана за „по-добра” среда, от останалите съдии и съдилища в страната, което, освен че не е вярно, е и дискриминационно. Аз, като практикуващ адвокат, желая законът да се спазва еднакво както за най-малкия районен съд, така и за всички останали съдилища, включително и ВКС. С процесната заповед излиза, че председателят на ВКС може да дерогира приложението на законов текст, макар и временно, но неясно колко дълго, а страните в някой малък районен съд от провинцията следва да се съобразяват и прилагат закона и да ползват Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) чрез ЕИСС!?“, казва още Николай Баташки.

Той изтъква, че има правен интерес да оспори заповедта, защото тя води до ограничаване на достъпа на адвокатите и страните по дела до електронно подписани съдебни протоколи и съдебни актове, чрез генерирането им в ЕИСС а от там и в ЕПЕП.

Адвокат Баташки добавя, че старата АСУД не дава възможност протоколите от открити съдебни заседания и съдебните актове да бъдат подписвани с квалифициран електронен подпис (КЕП) и така да бъдат достъпвани чрез ЕПЕП. Според него със заповедта на Панов се ограничават и възможностите му да заяви електронно призоваване, защото генерирането на електронни съобщения чрез ЕИСС е възможно, а чрез АСУД – не. „Поради всички тези ограничения, дадените по закон права на жалбоподателя според чл. 360в, ал. 2, т. 3 и т. 4 ЗСВ, начиная от 1 юли 2021 г. във връзка с посоченото в чл. 360б, ал. 1 ЗСВ (виж в карето – бел. ред.) са ограничени произволно, некомпетентно и напълно незаконосъобразно от процесната заповед на председателя на ВКС. На практика със своята заповед произволно и лично председателят на ВКС е суспендирал прилагането на законова разпоредба и без да има правомощия е ограничил приложението на закона само и единствено за един съд в България. Така например, председателят на ВКС не е ограничил прилагането на закона относно въведената задължителна за всички съдилища по закон ЕИСС, за който и да е друг по вид или степен съд!?“, казва още Баташки.

Адвокатът иска АССГ да назначи съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса дали чрез АСУД и съответно ЕПЕП могат да се извършат следните действия:

  • заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма;
  • извършване на процесуални действия в електронна форма;
  • връчване на съобщения и призовки;
  • достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни дела и публични регистри;
  • възможно ли е извършването на електронни процесуални действия и волеизявления по делата от страните по тях, така както се извършат и чрез ЕИСС.

Той обяснява, че има регистрация в ЕПЕП и Системата за сигурно електронно връчване и съответно има правен интерес от използването на Единната информационна система на съдилищата чрез портала. Допълва и че според Закона за електронното управление административните органи са длъжни да предоставят услуги в електронна форма, а за съдилищата това важи от 1 юли 2021 г., съгласно ЗСВ.

Нататък Николай Баташки заявява, че заповедта на Лозан Панов е и нищожна, защото нито Пленумът на ВКС, нито председателят му имат правомощия да издават административен акт за спиране на използването на ЕИСС. Според адвоката единствено ЕИСС е пригодена и създадена в съответствие с изискванията на чл. 360ж от ЗСВ, който е в сила от 1 юли 2021 г. Заповедта е издадена след тази дата и това ограничава приложното поле на законовата разпоредба, което прави въпросното нареждане на Лозан Панов нищожно, алтернативно незаконосъобразно, твърди Баташки.

В заключение бих цитирал една поговорка, че не е добре заедно с мръсната вода да се изхвърли и бебето. Мен, като страна по дела и ползвател на услугите на ВКС, не ме интересува кой управлява и дали има лобита и противопоставяне в държавните и съдебни органи. Не защитавам и не познавам никоя страна по никой административен или лобистки спор за налагане на електронна система в правосъдието. Мен ме интересува да се предоставя продукт на европейско и модерно ниво, а навсякъде правосъдието се развива в посока неговото електронно предоставяне. Поради това, аз с радост съм посрещнал новината, че във ВКС започва прилагането на чл.360б ЗСВ чрез ЕИСС. Приложението на този законов текст не може да стане чрез старата АСУД, която е откъсната, неинтегрирана, не обхваща възможността за приемане и изпращане на електронни процесуални изявления, подписани с КЕП и още много недостатъци“, заявява адвокат Баташки и моли като заинтересовани страни по делото да бъдат конституирани ВСС, Министерският съвет и Държавната агенция „Електронно управление“.

Той има и особено искане – позовавайки се на чл. 166, ал. 1 от АПК, според който оспорването спира изпълнението на акта, адвокатът иска ВСС да не изпълнява посоченото в заповедта „предприемане на необходимите действия по компетентност” за обезпечаване на връзката на АСУД с други информационни системи. За целта Баташки моли Съдийската колегия на ВСС да вземе съответното решение.

 

78
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
За последно
За последно
16 август 2021 11:11
Гост

Много добре е направил колегата.

Лошото е, че това е съдът на властта и на последната инстанция ВАС, комай читав и почтен съдия не е останал. С други думи, надежда всяка оставете.

Единствено нова Конституция и всичкото им съдебни подлоги – право на трудовата борса!

от диспансера в Карлуково
от диспансера в Карлуково
15 август 2021 12:05
Гост

Понякога се налага да ги бием пациентите.

В крайни случаи и да ги ритаме.

Понеже прескачат като игличка на грамофон от тема на тема.

Сменяйки музиката, което съвсем не е тяхна воля, а на Всевишния.

Все пак са умни и красиви.

Пък и пациентът винаги има право!

Парламентът ще се занимава по темата
Парламентът ще се занимава по темата
15 август 2021 10:39
Гост

Нещата се развиват бързо-насрочено е извънредно заседание по темата заради милиционерското насилие https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/iva-miteva-svika-speshno-ns-za-policeyskoto-nasilie ПРЕДЛАГАМ НС да проанализира и дейността на прокуратата, която отказа да реагира, и да види какви мерки са необходими в закона и Конституцията, очевидно е,че прокуратурата е действала като пазач-закрилник на биещите милиционери, и явно законодателят трява да реагира, за да не се случи никога повече. За начало-извеждане от съдебната система, сега като са в съдебната система-да не би да са реагирали. Въвеждане и на периодични атестационни изпити в прокуратурата, и изпитващи да са лица извън прокуратурата-достатъмно ЮФ има, достатъчно преподаватели по право има. Срочни договори в… Покажи целия коментар »

ПРОКУРАТУРАТА Е ЗНАЕЛА ЗА ЗАПИСИТЕ С НАСИЛИЕ!
ПРОКУРАТУРАТА Е ЗНАЕЛА ЗА ЗАПИСИТЕ С НАСИЛИЕ!
15 август 2021 10:23
Гост

Прокуратурата е била запозната със записите на милиционерско насилие, но тотално е пренебрегнала тези записи: https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/prokuraturata-totalno-e-prenebregnala-zapisite-policeysko-nasilie?fbclid=IwAR3bFvcxCsxb0Y_ZdUTg8JyXPedoZHO7bwApGb7wpdDy5wH_sd5i56O-Dps Това ново развитие на нещата(защото като излязоха записите виеха,че не знаели нищо) само потвърждавна-ИМА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ПРАВОСЪДИЕТО ОТ КОНКРЕТНИ ПРОКУРОРИ. Отказдът да пратят на съд престъпниците от МВР е престъпление. Джипката да не чака дълго, а да тръгва по адреси, и да задържа-за начало по ЗМВР извършили престъпления. Този път е неизбежно-арест , съд и затвор. офтопик- Милицията бие, прокуратурата отказва да реагира-13 месеца, въпреки,че е добре запозната с със видеозаписите. Драги прокурори-отказали да пратите на съд биячите от милицията, от какви семейства… Покажи целия коментар »

ЗАЩО НЕ СА АРЕСТУВАНИ ПРОКУРОРИТЕ, ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТ
ЗАЩО НЕ СА АРЕСТУВАНИ ПРОКУРОРИТЕ, ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТ
14 август 2021 18:56
Гост

24 часа, след показаното милиционерско насилие. Въпрос: защо не са арестувани прокурорите, които отказаха да пратят на съд милиционерите ,извършили престъплението: около 15 милиционера (видно от показания видеозапис)ритат паднал на земята, и с белезници , несъпротивляващ се човек-и то пред сградсата на Правителството. Такава изродщина няма да остане без последици-по закон. Досега ви се размина, но вече-законът ще се приложи! Милиционерите ,че отиват в затвора-неизбежно е,вклч и девойката с руси коси(вж видеото от насилието), ритаща свирепо вързан, и намиращ се на земята беззащитен човек,неоказващ съпротива-видно от видеозаписа. Законът е ясен, политическата обстановка(която е важна за приложението на закона,защото законът се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 август 2021 8:19
Гост

Усещането за безнаказаност в милицията е заради бездействието на прокуратурата*. 13 месеца отказ да приложат закона е РАЗРЕШЕНИЕ КЪМ МИЛИИЦЯТА ДА БИЕ, например ако предишната власт се върне отново след следващи избори. Как иначе ще го определите. За пореден път подчетратам,че отказът на прокуратурата да реагира е престъпление-пише го директно и ясно в НК, това и за инсталирани с раздадени казуси следва да е ясно. Това извършено от конкретни прокурори, и разследването следва да изясни кои са те . Няма как да име се размине приложението на закона. За последните 30 години никога не е имало по-благоприятна политическа обстановка на… Покажи целия коментар »

ХаджиГейов
ХаджиГейов
14 август 2021 13:20
Гост

Темата не е протести с тупаници и ритници по платените подлоги на Св. Прокопий Разградски и Черепа, а флагрантния отказ на ВКС да се съобрази със закона.

Dura lex, sed lex.

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 12:07
Гост

Лекс бг, отново питам-възнамерявате ли да напишете статия за ужасяващите кадри , показани вчера за първи път с милиционеерско насилие? Ако отговорът е не-моля напишете го директно, разбирам-не сте длъжни да пишете каквото и за каквото и да е , ако вие не решите. 15 милиционера ритат паднал, и неоказващ съпротива човек, зад колоните на МС, не са се досетили,че насилието е очевидно снимано от камерите на държавна сигурност( СЪС СИГУРНОСТ ПОБОЯ Е СНИМАН И ОТ ДРУГИ КАМЕРИ-НАМЕРЕТЕ ЗАПИСИТЕ-анили не вярвате, че пред МС има само една камера!! СЪС СИГУРНОСТ ИМА И АУДИОЗАПИС -не вярвам държавна сигурност да не е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 11:29
Гост

Чрез жалбата този човек, завършил някъде право, няма да се издигне до авторитета на ВКС. Да му мислят клиентите, които ще подлъже. Системата във вида, в който е, не помага, а пречи. „Пропадането на подписи“ в нея/ бъгове в системата/ и възможността за поправка на актове от компютърни специалисти крие сериозни рискове.

re:
re:
14 август 2021 13:23
Гост

Те вече колко съдийки във ВАС и ВКС са завършили някъде право, просто не ми се коментира. Не че преди не беше така по линия на РАБФАК. И не само. Но най-важното е, че ВКС е вече окончателно „Плод и зеленчук“.

Бунтар
Бунтар
14 август 2021 13:28
Гост

В закона/ЗСВ/ е ясно написано да има система и тя да се прилага. Не става въпрос за „издигане“ и авторитет. Да намерят начин да заработи системата, а не да отказват да прилагат закона.

само минавам
само минавам
14 август 2021 1:25
Гост

Браво на колегата адвокат!

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:58
Гост

Заповедта на Панов, че ще падне това е ясно. Въпросът е докога ВКС ще се занимава с политика, а не си гледа делата. Марешки.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:37
Гост

На кривата ракета космоса й пречи!

Сложете плоча с възпоменателен надпис пред МС
Сложете плоча с възпоменателен надпис пред МС
13 август 2021 21:08
Гост

Освен видео, със сигурност има и аудиозапис на насилието в коридора на МС. Едва ли Държавна сигурност е пропуснала да сложи микрофони пред МС. Пуснете и звукозаписът-за да се чуят командите , обидите, и стенанията на пребиваните хора. Истината трябва да се знае докрая. Имате видео, пуснете и звукозаписите, не се връзвайте на лъжите на държавна сигурност-звукозапис със сигурност има. А да- и предлагам пред МС-централен вход да се сложи паметна плоча, на английски език-за да четат чуждите делегации какво насилие е имало там. Предлагам коридорът пред МС да се нарича коридорът на насилието! Пред МС-да се знае по цял… Покажи целия коментар »

кога е протестът против бандитите?
кога е протестът против бандитите?
13 август 2021 20:42
Гост

Кога ще бъдат протестите против милиционерската и прокурорската престъпност, във връзка с полицейското насилие от миналата година, и отказът на прокуратурата да реагира?

ЗАЩО НЯМА МАСОВИ АРЕСТИ НА ПРОКУРОРИ?
ЗАЩО НЯМА МАСОВИ АРЕСТИ НА ПРОКУРОРИ?
13 август 2021 20:50
Гост

И по-важния въпрос-три часа минаха , откакто кадрите на ужасяващо насилие над несъпротивляващи се граждани са публични-тези кадри са държавен позор, и вече са и по юронюз. ЗАЩО НЯМА МАСОВИ АРЕСТИ НА МИЛИЦИОНЕРИ-БИЯЧИ, И ПРОКУРОРИ, ОТКАЗАЛИ ДА СПАЗЯТ ЗАКОНА-И ДА ОБВИНЯТ БИЯЧИТЕ? Няма закон, който да оправдава около 12 милиционера-както ги преброих на видеото, а може и да са повече да ритат паднал на земята човек, неоказващ съпротива. Отказът на прокурорите да обвинят милиционерската ПРАСТЪПНА ШАЙКА е също престъпление. Престъпление е и, е милиционер гали насила косата на жена, въпреки нейното изрично несъгласие. Това е дефинитивно блудство-учебникарски пример. Престъпление и,че… Покажи целия коментар »

Митко Дансаджийчето
Митко Дансаджийчето
13 август 2021 19:50
Гост

От чий багажник ще изскочи дивото прасенце?

А. Служебния
Б. на Лозан
В. на адвоката
Г. на ВСС

Арести на нарушили закона-незабавно!
Арести на нарушили закона-незабавно!
13 август 2021 18:47
Гост

Ето кадрите с милиционерско насилие:
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31409298.html?fbclid=IwAR3VSQtucbE-BbJ3tmtmLutgdk3V2Rk6kapCzXJPK6-DJN63eD3oohtOxq0

Единствения възможен отговор на държавата, по закон е МАСОВИ АРЕСТИ на милиционерите , извършили насилието, на прокурорите, отказващи една година да обвинят насилниците,и на несеосовците, които криеха записите досега. НеизБежно е. Законът е ясен.

Ако има и йота законност джипката да довечера трябва да е извършила десетки задържания на милиционери и прокурори-извършили престъпления п. Ако не се случи-ще е многозначително.

Кадрите предполагат мощна реакция на търсене на отговорност-и от биещите милиционери, и от прокурорите ,които една година прикрираваха милиционерската престъпност.

УЖАСЯВАЩО МИЛИЦИОНЕРСКО НАСИЛИЕ.ВИДЕО
УЖАСЯВАЩО МИЛИЦИОНЕРСКО НАСИЛИЕ.ВИДЕО
13 август 2021 18:52
Гост

Пребройте и сами милиционерите, ритащи паднал на земята,, неоказващ съпротива човек. Няма прошка -по закон-да риташ паднал ,беззащитен човек. Арест, съд и затвор се следват, по закон.
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31409298.html?fbclid=IwAR3VSQtucbE-BbJ3tmtmLutgdk3V2Rk6kapCzXJPK6-DJN63eD3oohtOxq0

Няма прошка и за прокурорите, при тези брутални кадри, които отказаха да реагират. ЕДНА ГОДИНА. НЕ МЕ ВЪЛНУВА ДАЛИ МИЛИЦИОНЕРИТЕ,ПРЕБИЛИ ПРОТЕСТИРАЩИ, ЩЕ БЪДАТ АРЕСТУВАНИ, НО ПРОКУРОРИТЕ ,ГЛЕДАЛИ ЖАЛБИТЕ ПО ТЕМАТА-А ЖАЛБИ ИМА ПОДАДЕНИ-СЛЕДВА ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО АРЕСТУВАНИ, ЗА ОТКАЗ ДА РЕАГИРАТ ПРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Записът е ясен, една година мина. Полага им се арест, съд и затвор. НеизБежно е-законът е ясен.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:40
Гост

Хапчетата, Спасов!

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:39
Гост

Хапчетата! Редовно и по предписание на лекар. Изпуснеш ли ги става неприятно.

Кога ще бъдат арестувани нарушилите закона?
Кога ще бъдат арестувани нарушилите закона?
13 август 2021 18:32
Гост

Правен свят, защо не отразите новина номер едно от днес-записите как милицията бие легитимно протестиращи през миналата година, и в добавка къса тениската и опипва косата на протестиращо момиче, и а и също и снимат гърдите? Правната квалификация, ако мъж пипа косата на жена без нейно съгласие е блудство. А отказът на прокупратурата ДОСЕГА да реагира досега на престъпление е също ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ВЪПРОСИ: 1. КОГА ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ масовите арести НА МИЛИЦИОНЕРИ, БИЛИ ПРОТЕСТИРАЩИ, ИЗПОЛЗВАЛИ НЕЗАКОННО ГАЗОВИ СПРЕЙОВЕ СРЕЩУ ПРОТЕСТИРАЩИ, И ПИПАЛИ КОСАТА НА МОМИЧЕ ОТ ПРОТЕСТИТЕ-КОЕТО Е БЛУДСТВО- а в затвора ,извършителите на полови престъпления са подложени на специално… Покажи целия коментар »

Бунтар
Бунтар
13 август 2021 18:40
Гост

Това не е Правен свят, а Лекс.бг. Освен това темата на новината е друга. А това, което сте изразили като мнение не е новина, а ваше съждение, няма как да се отрази като новина? Повече от нещата ги питате и искате да станат, но не са станали, за да се отразят като новина. Сам вие питате – кога?

Арести на нарушили закона-прокурори и милиционери!
Арести на нарушили закона-прокурори и милиционери!
13 август 2021 18:54
Гост

видеото излезе преди 2 часа публично , и е новина https://www.svobodnaevropa.bg/a/31409298.html?fbclid=IwAR3VSQtucbE-BbJ3tmtmLutgdk3V2Rk6kapCzXJPK6-DJN63eD3oohtOxq0

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:41
Гост

Утре!

Чиче
Чиче
13 август 2021 16:12
Гост

Да разбирам, че от Инф. обсл. АД са си намерили „мандатоносител“, който да им внесе жалбата, защото на тях също им се пече голямо яйце на …..

Бунтар
Бунтар
13 август 2021 16:22
Гост

Жалбата против заповедта на председателя на ВКС-то няма да помогне на Инф. обс. АД да се измъкнат от отговорност.

Ad nauseam
Ad nauseam
13 август 2021 16:01
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие пижами. Без съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско и другото си го знаете.

Леонид Брежнев
Леонид Брежнев
13 август 2021 15:21
Гост

Съмна се … за ВКС.

въпрос
въпрос
13 август 2021 15:20
Гост

В кое поделение Лозан отслужи задължителната за неговия набор войска повинност като наборен войник?

Нямам съмнение ,че честно и почтено, е отслужил наборната казарма-както си беше по закон, питам къде и кога?

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 15:27
Гост

И това какво значение има за подземния живот на картофите?

Да обобщим
Да обобщим
13 август 2021 14:50
Гост

На калпавите и корумпирани върховни съдии ЕИСС им пречи.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 13:05
Гост

Вместо да слушаме воплите на някакъв адвокат, който иска да стане известен, останалите съдилища да вземем да решим и ние да спрем това недоносче, че вече не се издържа. Поздравления за съдиите от ВКС!

съдия
съдия
13 август 2021 13:11
Гост

Някакъв си съдия, който иска да стане известен призовава съдиите към анархия!!! Хайде да си седнем най накрая на дебелите задници и да си пишем акъовете – това за което ни се плаща!!! Ства ли?!

Робеспиер от Якобинския клуб
Робеспиер от Якобинския клуб
13 август 2021 14:45
Гост

Направо обявете открит бунт с палатков метеж срещу формата на държавно управление и искане за възстановяване на Съдебната република.

С любезното съдействие и спомоществователство на Америка за България.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:43
Гост

Еми спрете, бе тарикати! После ще ревете за ДМС-та и пари за дрехи. Все едно, че голи ходите! Спрете! Да ви видя!

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 12:40
Гост

Номера от селски вечеринки по сценарии на Христо Иванов! Не ви ли омръзна?

Разгеле Марешки!
Разгеле Марешки!
13 август 2021 12:34
Гост

Намери се един мъдър, при това адвокат, да каже колко правно боси и голи са ВКС.

Ирония тук всяка забравете, понеже Интересът на Америка за България клати фесовете във ВКС.

Яворов
Яворов
13 август 2021 16:06
Гост

От под полите на Витоша що каскети има във ВКС, даже Главният менкащ се разпределител е кадър на ВСШ имени Георгия Димитрова.

Да Цветанов. Да Марешки. Можем да продължим списъкът на ОПГ ГЕРБ, и не само.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 23:45
Гост

Бабки с пазарски торби. Смешни, съвременни , технологични. Иновативни.

Искрен Димитров
Искрен Димитров
13 август 2021 12:26
Гост

Много „професинални“ коментари по един административно-правен казус, свързан пряко с деловодната дейност на съдилищата и процесуалните действия на страните в електронна средя, думи нямам. Каквато и тема да зададат Лекс, даже и да е с добри намерения, всичко потъва във форумната халтура. Може нищо да не знаеш, важно е да пишеш. А иначе, на „старците“ от ВКС ползвате постоянно наготово касационната практика и се скъсвате да я цитирате по делата.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 12:31
Гост

Хайде сега! Да ги боготвориме ли? За Марешки може би? Това им е работата. Като не им харесва- друм!

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 12:24
Гост

На тези международното положение им е виновно. Марешки.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 12:12
Гост

Цялата история с това спиране е сетила се Мара да се побара. Супер фалшива работа и чисто политически ход. Понеже няма протести/спихнаха/ дай сега да предизвикат напрежение. Е, няма да стане! Пак фалшиви конструкции, насилени комбинации. Нагнетяване на напрежение. Това не работи. Системата не е добра, но винаги може да се ъпдейтва. И това се прави.Да, трудно е, но се прави. Толкоз. Нито е първата, нито ще е последната. Светът няма да свърши. Всичко останало е политика. Проблемът е, че ВКС, вместо да си гледа делата обслужва други интереси. За тяхна сметка си е. И няма да мине. Има къде… Покажи целия коментар »

Anonimen
Anonimen
13 август 2021 12:03
Гост

Какви пишещи машини, какъв пелюр! АСУД си е много добра система, обаче този яко преувеличава.

Красимир
Красимир
13 август 2021 11:41
Гост

Да се търсят оправдания ли? Та тази система не става за нищо. Защо не дойде този адвокат да види как НЕ работи.

Каракачанов
Каракачанов
13 август 2021 14:48
Гост

А не искате ли адвоката да избърше задниците а ла Дончева във ВКС, а?

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 0:02
Гост

А защо да идва? Да не му изкарвате парите вие?

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 11:40
Гост

Какъв е тоя? Не само Информационното да му изготви софтуера и да го задължи да го ползва, даго задължи да го плаща, ама по някаква измислена висока цена!

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 0:03
Гост

Какъв да е ? Шарен. Какво ви интересува? Спазвайте закона!

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 11:23
Гост

не е шарен, „борец за право и морал“.
Според публикации в медиите, срещу него има наказателно производство.

ПиХ
ПиХ
13 август 2021 11:18
Гост

Тази подлога заслужава Информационно обслужване да му изготви целия софтуер на кантората и да го задължат да го ползва.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 11:41
Гост

Е, глупаво! На него не му плаща заплатата държавата като на теб. Като не ти изнася заминавай си. Да те видя навън колко си велик! Мишок!

ПиХ
ПиХ
13 август 2021 13:33
Гост

Тъпа опорка. Това, че ми плаща, НЕ означава, че трябва да прецакваме правосъдието с некадърен софтуер.

Остра опорка
Остра опорка
13 август 2021 15:58
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие пижами. Без съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско и другото си го знаете!

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 0:06
Гост

Тъпа е твойта опорка. Да не мислиш, че си специален, защото си в тога? Не си! Заплатата ти идва от моите данъци.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:51
Гост

Как не ви е срам, бе мишоци? Сега адвоката да ви е виновен, че сте нефелни синодални старци. Мошенници.

Това ли е човека?
Това ли е човека?
13 август 2021 10:50
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Бунтар
Бунтар
13 август 2021 13:29
Гост

И от кога клиентите станаха приятели, че и за съжителстване!? Анонимни сайтове си пишат каквото им хрумне, за да са интересни.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:32
Гост

Заповедта на Лозан ке падне. След Йербата и Алек Сандърс, Това ще е следващия му голям ГАФ. Поздрави За Баташки.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:20
Гост

Аз продължавам да се чудя защо избраха ИО като у нас има много IT фирми, които щяха да свършат много по-добра работа, а и нямаше да се държат арогантно като Информационно обслужване

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:43
Гост

Защото има ЗОП и не е по твое желание. Правила и закони. Просто е.

Кольо
Кольо
13 август 2021 11:42
Гост

Защото така решиха корифеите от ВСС.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 12:15
Гост

ВСС ви е виновен. Тъпо, много тъпо.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:18
Гост

Ако някой е виновен за ситуацията, това е само и единствено ВСС. И то този състав, да не се опитват да прехвърлят вината на предишния, защото тези имат изрично решение да продължат проекта, чийто краен резултат е потресаващ.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:45
Гост

На вас все някой ви е виновен. Типично. А за Марешки пак ли ВСС ви е крив или като има кинти всичко е наред и ЕИСС не ви пречи?

Цецка Бачева
Цецка Бачева
13 август 2021 12:42
Гост

Виноват др. старшина! Виноват.

Редник Гешев. Който в името на Мамона бе спасен от Демократична България.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:17
Гост

ВСС забърка такъв кошмар с помощта на галениците на ГЕРБ Информационно обслужване, че макар колегата да е прав, от морална гледна точка действията му са меко казано укорими. Какво ще постигне с тази жалба? АССГ ще задължи ВКС да пусне ЕИСС? ВКС ще жали и делото ще се точи сума ти време, през което системата може да бъде значително подобрена, ако има желание от ВСС и ИО.

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 11:43
Гост

Нищо укоримо няма. Прав е човека. Само ВКС са специални.

Съмна се!
Съмна се!
13 август 2021 12:39
Гост

Това електронно правосъдие го чакам през цялото ново хилядолетие.

И ще го дочакам от богопомазаните му с миро богоизбранници, след Цветан Цветанов и Веселин Марешки.

Анонимен
Анонимен
14 август 2021 1:08
Гост

този си прави реклама.
Моралът и правото не го интересуват особено.
Това, което казват върховните съдии, е сериозно – системата в този й вид е опасна за правосъдието.

777
777
13 август 2021 10:07
Гост

Ейййй, Баташки! Влизай си обратно в дупката, откъдето си изпълзял, че идва Видовден….

я кажи
я кажи
13 август 2021 10:15
Гост

А какво е виновен Баташки, че ЕИСС не е работи както трябва? И какво е виновен, че Лозан издава заповед, с която директно нарушава и ЗСВ, и ГПК, и НПК?

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:15
Гост

Защо. Човекът казва, че е по-удобно да ползва ЕИСС. Защо да не обжалва заповедта

Anonimen
Anonimen
13 август 2021 12:01
Гост

На него може много работи да са му удобни. Обаче на хората, които работят с тази пародия на система, въобще не им е удобно.

Цецка Бачева
Цецка Бачева
13 август 2021 12:36
Гост

Откога върховните съдии станаха хора?

Анонимен
Анонимен
13 август 2021 10:47
Гост

Това с Видовден да не е Виденов ден? Ще му накривиш шапката на адвоката! Дреме му на шапката. Плашите гаргите.