Категорично несъгласие с предложението на ГЕРБ за създаването на фигура на прокурор, разследващ главния прокурор, изразява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище до Народното събрание (пълния му текст виж тук).

В края на миналата година от партията внесоха промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт, с които се предвижда прокурорът, който ще разследва обвинител №1, да се избира от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), с мандат от 7 години, по предложение на поне шестима членове на Прокурорската колегия. Актовете му няма да подлежат на вътрешен инстанционен контрол в прокуратурата, а делата срещу главния прокурор ще са подсъдни на Специализирания наказателен съд.

Както „Лекс“ писа, от държавното обвинение разкритикуваха проекта и обявиха тази нова фигура за ненужна. От ГЕРБ пък заявиха, че ще коригират предложението си и ще дадат възможност не само на шестима членове на Прокурорската колегия да правят номинации за поста, но и на всеки, отговарящ на изискванията, да се кандидатира.

Сега и адвокатурата излиза с критично становище за идеите на ГЕРБ. Законопроектът стъпва основно на две положения. Първото е, че прокуратурата има монопол върху разследването и няма как такава дейност да се възложи на орган или човек извън нея без промени в Конституцията. А второто е решението на Конституционния съд от миналата година, в което той заяви, че надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори не включват случаите, когато обвинител извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу обвинител №1.

“Вносителите на сега обсъждания законопроект са били подведени от ограничения обхват на конституционния акт, който представлява логичен резултат на стесненото съдържание на тълкувателното питане, с което е бил сезиран. На практика носителите на законодателната инициатива са потърсили фрагментарен и палиативен отговор на въпроса за справедливото и безпристрастно разследване, когато е насочено към личността на главния прокурор при обосновано подозрение за извършено от него престъпление“, заявява ВАдС.

И посочва, че от контекста на решението на КС всъщност може да се изведе основание за „всеобхватно законодателно решение“ на проблема с независимото разследване на главния прокурор. Нещо повече от самите мотиви на законопроекта адвокатите стигат до извода, че без адекватни конституционни промени в структурата и състава на ВСС обезпечаването на независимостта и ефективността на предлагания нов правен институт е трудно постижима задача.

В становището си до парламента ВАдС напомня препоръките на Съвета на Европа и най-вече една от тях, която гласи: „Предвидените мерки за осигуряване на йерархична и институционална независимост на всички органи, които упражняват надзор или провеждат разследването, следва също така да гарантират сипна практическа независимост, включително чрез правила, които правят невъзможно за главния прокурор да оказва влияние върху назначаването или кариерата на лицата, които са отговорни за разследването му“.

А след това Венецианската комисия в становище по отхвърления проект за нова Конституция заяви, че при сегашния състав на Прокурорската колегия на ВСС е малко вероятно „ да бъде защитена кариерата на индивидуалния прокурор или да бъде назначен старши прокурор противно на волята на главния прокурор”. И изтъкна, че е много важно редовите членове на колегията да „нямат никакви текущи или бъдещи йерархически (или фактически) връзки на подчинение на главния прокурор“.

Затова ВАдС заявява, че законопроектът може да бъде критикуван най-малко по три направления. Ето какъв е коментарът му:

Първо, абсолютно неприемливо е предложението за назначаване на прокурор по разследването срещу главния прокурор да се ограничи в рамките на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (шестима от членовете ѝ съгласно ал. 2 на предложения нов чл. 173а ЗСВ). Промените целят решаване на кардиналния въпрос за справедливостта па наказателния процес, а не за честността на отделна наказателна процедура. Продиктувани са от интересите на цялото общество, поради което надхвърлят институционалния интерес на прокурорската институция да преследва ефективно всички престъпления. Ето защо ограничения за членовете на Висшия съдебен съвет, които могат да издигат кандидатури, не трябва да се въвеждат.

Второ, европейските експертизи вече са поставили въпроса за опасността за реалната независимост на прокурора по разследването срещу главния прокурор, която произтича от обстоятелството, че като прокурор, включен в системата па прокуратурата, той същевременно ще ръководи и други разследвания, поставени под надзора и методическото ръководство на главния прокурор.

Трето, законопроектът предвижда прокурорът по разследването на главния прокурор да бъде избиран за срок от седем години (вж. ал. 10 на предложения нов чл. 173а ЗСВ). Този мандат обаче не е обвързан с възникването и изтичането на мандата на самия главен прокурор, изпълняващ конституционните си правомощия към момента на избора. На практика напълно реална е възможността мандатът на специализирания прокурор да изтече преди да приключи започнатото от него разследване срещу главния прокурор, а мандатът на разследвания главен прокурор да продължи да тече.

Експертите на Съвета на Европа третират такава ситуация като потенциална заплаха за независимостта на магистрата в контекста на българските условия (виж. т. 52 от Спешното междинно мнение по проекта за нова Конституция).

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 14:58
Гост

Въобще не съм съгласен с тази критика.

Криси
Криси
15 януари 2021 15:00
Гост

Е, щом са казали експертите на Съвета на Европа.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 14:56
Гост

ГРОБ отново с техните лобистки прокарвания.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 14:57
Гост

Сигурно имат впредвид техен човек.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 10:23
Гост

То само на Гербераст може да му хрумне да прави такъв пост.

Опенхов
Опенхов
15 януари 2021 10:23
Гост

Пълни глупости ако ме питате, но ней се.

Daniela
Daniela
15 януари 2021 10:23
Гост

Трябва да има такъв пост обаче!

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 14:55
Гост

Д бе! За какво ни е точно?

Людмил
Людмил
15 януари 2021 10:23
Гост

Промените целят решаване на кардиналния въпрос за справедливостта па наказателния процес, а не за честността на отделна наказателна процедура. Продиктувани са от интересите на цялото общество, поради което надхвърлят институционалния интерес на прокурорската институция да преследва ефективно всички престъпления. Ето защо ограничения за членовете на Висшия съдебен съвет, които могат да издигат кандидатури, не трябва да се въвеждат.

Еми на черното не може да се каже бяло, нали така ?

444
444
15 януари 2021 10:22
Гост

Има някаква логика във фрустрацията на адвокатурата

Borisov P
Borisov P
15 януари 2021 10:21
Гост

Уви моят съфамилник и партията му издишат яко в последните месеци.

Nenov
Nenov
15 януари 2021 10:21
Гост

Ами глупости са това. Играят си на игрички и ГЕРБ и адвокати и си чешат езиците. Не може ли да се вземе нормален пример от западните страни и да не се чудим кого да назначим да следва другия да го види какво прави….а кой ще наблюдава тогава разследващия главния прокуро? Трябва да имаме и пост „Разследващ Разследващия Главния Прокурор“

Зоя
Зоя
15 януари 2021 10:19
Гост

Според мен не е лошо, че мандата на разследващия главния прокурор не е обвързан с мандата на самият главен прокурор. Така няма да се получат засечки и ще има безпристрасност.

Емил
Емил
15 януари 2021 10:19
Гост

Защо да е безмислен тоя пост? За мен пък е доста смислен, стига да не ео бвързан политически

Nenov
Nenov
15 януари 2021 10:18
Гост

Много е седем години бе. Стига