Висшият адвокатски съвет (ВАдС) остро възрази срещу лансираната наскоро от депутата от БСП Филип Попов идея разводите по взаимно съгласие да се извършват не от съда, а пред нотариус.

Попов все още не е внесъл конкретни предложения за промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), затова от адвокатурата коментират принципно идеята му. ВАдС я определя като „абсолютно неприемлива и несъвместима с основни принципи на гражданския процес у нас и установените правни традиции“. До момента тя не среща и политическа подкрепа в парламента.

От адвокатурата напомнят, че на нотариусите са възложени публично-правни функции с ограничен характер – да извършват предвидените в закона „нотариални действия“ и те не разполагат с обща компетентност по охранителните производства, подобно на съда.

„Смесването на публично-правната удостоверителна функция (с каквато не разполагат пък съдилищата), с общата правораздавателна компетентност на съдилищата, би довело до твърде много проблеми от изцяло принципен характер – с какъв акт нотариусът ще прекратява брака, при положение, че прекратяването на брака по взаимно съгласие става по решение на съда, което има конститутивен ефект; с какъв акт нотариусът ще се произнася по въпроса за издръжката, при положение, че решението в частта за издръжката трябва да има изпълнителна сила и да подлежи на промяна при промяна на обстоятелствата“, заявяват от съвета.

И посочват, че разводът по взаимно съгласие не е формално-правна процедура, каквото е нотариалното производство. „Разводът, дори когато е по взаимно съгласие, засяга не толкова имуществените отношения, колкото личната и емоционална сфера, при това не само на съпрузите, но и на техните деца. Предоставянето на родителските права, личните отношения между родителите и децата, и преценката дали интересите на децата са защитени по най-добър начин, са въпроси, чиято преценка далеч надхвърля общата удостоверителна компетентност на нотариуса, поради което разрешаването на тези въпроси предполага винаги намесата на съда, който да може да извършва преценка в рамките на общата си правораздавателна компетентност на всички обстоятелства от значение за развода по взаимно съгласие“, пише в становището.

Заради лансираната от Попов идея Висшият адвокатски съвет се е свързал с Нотариалната камара и двете гилдии са се разбрали да се срещнат и да обсъдят въпроса.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
12 януари 2020 10:17
Гост

Това е добро предложение, на разводите не трябва цигания. На мен в зала Искра и Васил се развеждат, после шамар, съдебна охрана, така нататък. Нотариусът ще оформи документите – после кой откъде е. Има нужда от разтоварване на съда, на ниво административни функции. Че искат пари, искат. Но ще изпълняват функции, това е ясно. Нотариусите са дисциплинирани, това е факт, за разлика от нашата мила разпасана гилдия.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2020 14:15
Гост

Зад предложението на депутатчето стоят нечии интереси или по-скоро се тества как ще се приеме такова предложение.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2020 14:15
Гост

Ще чакаме новини от срещата.

самоинициативи
самоинициативи
11 януари 2020 14:14
Гост

ама моля ви се кой е Филип Попов – депутатче от опозицията, дори собствената му партия там Корни- морни не го е подкрепила

той е
той е
11 януари 2020 14:18
Гост

Това е депутатът, който излобира в полза на нотариусите за отмяната на доброволните продажби при ЧСИ от ГПК съвсем наскоро

лобисти
лобисти
11 януари 2020 18:03
Гост

Точно така, но там нареждането беше лично от ББ, нотариусите си го излобираха на най-виско ниво

Анонимен
Анонимен
11 януари 2020 14:12
Гост

Интересен факт е, че няма позиция на самите нотариуси до момента. Това е показателно, че и те, макар хлябът им много да намаля през последните няколко години, не са склонни да се набъркат в тези … да ги наречем грозни ситуации, които не са изключени и при развод по взаимно съгласие. Къде ще се разправят с деца и тн.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2020 14:11
Гост

Защо въобще ВАдС се занимава с такива глупости, които никога няма да се случат, вместо да работи за истинските проблеми на гилдията?

Анонимен
Анонимен
11 януари 2020 14:12
Гост

Защото така се симулира дейност, по незначително теми се пишат становища и т.н.

видин
видин
11 януари 2020 18:09
Гост

Точно така, а като намалиха нормативно признатите разходите спаха!

врели-некипели
врели-некипели
11 януари 2020 14:10
Гост

Това е френски модел, който няма как да проработи у нас. Само си чешат езиците на празен ход