Вместо да бъде обявявана съдебна ваканция, по време на извънредната епидемична обстановка да бъдат въведени специални процесуални правила, които от една страна да ограничат физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да гарантират реално участие на страните и процесуалните им представители по делата. Това предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и огласи 5 конкретни мерки, които могат да постигнат това (пълния текст на позицията виж тук).

Първата е да се уреди възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път, независимо че Единният портал за електронно правосъдие все още не работи. „Подаването на документите в период на епидемична обстановка да може да става на електронен адрес на съда, като при посочен от страната електронен адрес всички съобщения и книжа да ѝ бъдат връчвани електронно – на посочения електронен адрес, като връчването ще се счита извършено при потвърждаване от получателя“, посочват от ВАдС. И предлагат, за да бъде стимулирана електронната комуникация между съда и останалите участници в производствата и за да се гарантира, че няма да бъдат пропуснати срокове, да се предвиди специално правило – при електронно връчване по време на извънредната епидемична обстановка на посочен от страната адрес, всички процесуални срокове се удвояват.

Второто предложение е да се въведе възможност по искане на страните дела да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не е необходимо да се събират други доказателства, освен писмени, като в този случай съдът ще дава възможност за писмени защити и реплики. „Подобно процесуално правило съществува за търговските спорове у нас – чл. 376 ГПК и е въведено като специална мярка за периода на пандемията в много страни в Европа“, обясняват от ВАдС. И изтъкват, че подобна мярка ще осигури непрекъсваемост на производствата по много първоинстанциионни дела, по голяма част от въззивните и по почти всички касационни производства, при които се събират само писмени доказателства.

Третата мярка, с която излиза адвокатурата, е използване на видеоконференция през периода на извънредната епидемична обстановка при облекчени условия, спрямо предвижданите правила в проекта за изменение на процесуалните закони ГПК, НПК и АПК (повече за реда и условията, предвидени в него виж тук). Като се поставя условие да бъдат осигурени достатъчно гаранции за идентификация на участващите във видеоконференцията и за това, че възприемат всички процесуални действия.

Видеоконференция може да се проведе по искане на страна. В този случай, само този, който е направил искането, участва в заседанието чрез видеоконференция. А по наказателни дела защитникът и обвиняемият трябва да се намират на едно и също място. Видеоконференция може да се проведе и по инициатива на съда, но само ако и двете страни в разменените книжа са заявили съгласие за това.

Четвъртата идея е да се въведе абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани с COVID-19. Предложението е, когато страната или нейният представител не могат да се явят в съдебното заседание поради заболяване от COVID-19, поставяне под карантина, изолация или поради други принудителни административни мерки по Закона за здравето, делото задължително да се отлага. „Подобно правило ще гарантира ефективно участие в съдебните производства на страната и процесуалния ѝ представител“, заявяват от ВАдС.

Петата мярка, която предлага адвокатурата, напомня на предложението, внесено от трима депутати от ГЕРБ за промяна в закона за мерките след извънредното положение (повече за него виж тук), но е формулирана по различен начин. От ВАдС предлагат да се предостави възможност на председателите на съдилищата „да вземат решение за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на провеждане на открити съдебни заседания при определени предпоставки за ръководения от тях съд, като например: при висока заболеваемост/контактност на съдии и служители от съда, при фактическа невъзможност съдебните сгради да отговарят на изискванията за прилагане на противоепидемичните мерки“. Според адвокатурата по този начин ще се отчетат спецификите на всеки съдебен район и системата ще се управлява много по-адекватно по време на криза.

В позицията си Висшият адвокатски съвет излага серия от аргументи срещу подкрепената от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет идея да се обяви съдебна ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г. (повече за позицията на колегията виж тук).

„Без постоянно и ефективно работеща съдебна система, всъщност няма държава. Постоянно работеща съдебна система предполага не само възможност да бъдат подавани съдебни книжа, но най-вече делата да се разглеждат и решават в разумни срокове. Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на цивилизованото общество“, заявяват адвокатите.

И освен тези принципни съображения, излагат и чисто практични, поради които намират идеята за обявяване на съдебна ваканция заради епидемията за абсолютно неприемлива. „Съдебната ваканция има за цел през определен период от годината да не се разглеждат дела, като за целта през този период дела въобще е не се насрочват, а делата за периода 15.11.2020 г. – 31.12.2020 г. вече са насрочени, включително десетки хиляди дела, които не бяха разгледани поради физическото затваряне на съдилищата в периода на извънредното положение 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. Същевременно след края на предлаганата съдебна ваканция, ще започне периодът на нормативноустановената инвентаризация през януари в съдилищата (чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрация в съдилищата), когато обичайно дела също не се насрочват и разглеждат. Така ще се окаже, че през настоящата година за втори път няма да се разглеждат огромна част от делата у нас, което е равно на отказ от правосъдие“, се заявява в позицията. И се подчертава, че пренасрочването на всички отменени заради ваканцията заседания в период до 15 юли 2021 г. ще натовари прекомерно съда и страните, а и освен това ваканцията не може да бъде постоянно разрешение при извънредна епидемична обстановка, чиято продължителност, развитие и интензивност са непредвидими.

Адвокатурата заявява, че България се намира в безпрецедентна криза, но това налага не абдикация на държавата от нейна основна функция – правосъдието, а вземането на разумни и адекватни решения, които да осигурят необходимия баланс между опазването на здравето и живота на всички и осигуряването на достъп до съд.

Затова призовава Народното събрание, правителството и съдебната власт, вместо съдебна ваканция, да намерят други решения, с които да се осигури възможност в дългосрочен план съдебната система да продължи да работи в условията на извънредна епидемична обстановка.

39
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
прогнила ябълка е адвокатурата в този и вид
прогнила ябълка е адвокатурата в този и вид
09 ноември 2020 10:45
Гост

Адвокатурата в сегашния и вид и управление е толкова компрометирана, че не се слуша нито отвътре от адвокатите в нея, нито отвърн. Едни безсмислени изявления дава, на които никой не объща внимание. В безсмислена буква се е превърнала-кучетата лаят, кервана си върви. От важна организация от времето на соца, сега е една смешка

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
04 ноември 2020 15:31
Гост

ЯЛОВА ИСТОРИЯ. По съгласие на страните , по съгласие на страните , по съгласие на страните …..ТЕ СТРАНИТЕ АКО СА НОРМАЛНИ НЯМА ДА СИ ВОДЯТ ДЕЛА. В 90 % от делата едната страна , а често и двете , се крият и искат да отлагат и да влачат дела . Тия глупости на адвокатурата за нищо не стават . В съда работи ДОБРОЗОРНОТО , а не доброволното . Електронна комуникация….аз ако съм един ответник ще взема да заведа фалшиви дела от чуждо име и докато се усети ищеца „искът“ му отхвърлен с влязло в сила решение . Да ходи във… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 19:55
Гост

.ТЕ СТРАНИТЕ АКО СА НОРМАЛНИ НЯМА ДА СИ ВОДЯТ ДЕЛА. Само от това се вижда какво изпростяло тролче си. Най-много някоя деловодителка да си, на пределна възраст, която си пищи за платената ваканция, наречена ковид. Ама да върви и пенсията, и заплатата.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 20:01
Гост

По-скоро комплексар/ка, с амбиции за съдия, ама стигнал/а до лелка в прокуратурата. И мрази адвокатите, защото вземат огромни хонорари, без да работят.

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
04 ноември 2020 20:28
Гост

И как си представяте уважаеми т.нар.адвокати двете или 20-те страни по делото изведнъж да почнат дружно да пускат молби за разглеждане на делото в закрито заседание . По една делба , например , която отива към публична продан . Или по спор за родителски права . Или по несъстоятелност . Това просто няма да се случи – на първа инстанция няма логика /предстои събиране на доказателства – свидетели , експертизи / , а на втора инстанция едната страна вижда на къде върви работата и почва да се крие . После , самото пускане на молбите ще отнеме поне месец-два .… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 ноември 2020 19:22
Гост

То си личи по всичките ти коментари, колко ти върви акъла. От ГЕРБ го наливат, само там се намират такива идиоти и ковидиоти.

Амин
Амин
04 ноември 2020 15:15
Гост

Личи им, че са писани от адвокати. Връчване само при потвърждение и то в комбинация с удвояване на сроковете. На практика така срокът ще се удължи петорно. Всеки ще потвърждава когато му хареса. А как ще идентифицираме кой е потвърдил? Второ – абсолютно основание за отлагане на дело звучи като абсолютно основание за развод. Малко му е минало епохата на това. А иначе доказан Ковид Е причина да се отложи и по сегашните правила, но това държат да се вкара. Другите са ок, но са пожелателни. Трябват законодателни промени за разглеждането в закрито. Българското електронно правосъдие ще закъснее с още… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 13:03
Гост

И какво излиза сега – всички съдилища са в поза „партер“ пред Короната.
Не е ли смущаващо?
Кой е виновен или пак виновен е Кой?

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 13:01
Гост

Айде сега някой да ми разясни как се връчва на имейл на ответника искова молба и от кога започва да тече срока за отговор. Щото аз не съм длъжен да знам, че някой е завел иск срещу мен, нито да си проверявам ел. поща всеки ден

Advokat
Advokat
04 ноември 2020 13:31
Гост

Затова предложението е да се сочи електронен адрес с отговора.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 13:46
Гост

Ами ако ответникът няма електронен адрес? Или ако не отговори? Как ще се приеме, че е надлежно уведомен? Абсурд!

Съдия наблюдател
Съдия наблюдател
04 ноември 2020 21:43
Гост

Не какъв да е ел. адрес, а възможност да се запознава чрез него с книжата и идентификатор ел

Адвокат
Адвокат
04 ноември 2020 13:47
Гост

Предложението явно е за посочване на електронен адрес при пръвтия документ, с който страната комуникира със съда п оконкретно дело. Във всяко съобщение от съда д остраната ще се посочва, че тя може да се посочи електронен адрес и ако заяви желание за връчване на книжата електронно, ще може да получава единствено електронно съобщения със стимула и преимуществото да има удвояване на срока. Много е разумно това предложение.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 14:13
Гост

Добре, да си представим искова молба с посочен електронен адрес на за връчване на книжа на ответника. Изпращат му се книжата по чл131 ГПК. Той не отговаря. Какво трябва да направи съда според Вас? И следва ли да приемем за дата на връчване някаква хипотетична дата, на която системата потвърждава получаването на имейла? Редовно връчено ли е такова съобщение? Ами ако човекът има още 3 имейла и този изобщо не го проверява? Няма как да сработи това, …идеята не е лоша сама по себе си, но е неприложима според мен…

Съдия наблюдател
Съдия наблюдател
04 ноември 2020 21:41
Гост

Мисия невъзможна. Два специални закона и почти задължително КЕП на страната или съгласие за връчване по този ред, изобщо без надлежен електронен идентификатор- дърво. Не го знаят това адвокатите ли? Еми знаят го. Няма друг шанс, освен да се върви напред с отлагане при доказана обективна причина. И една подробност- Айде всс да си каже как хрантути постоянно прокуратурата и своите съдилища, и как няма за общите съдилища средства.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 12:48
Гост

Явно, са изтънели джобовете на адвокатите, щом ги е страх от ново затваряне. При много маймуни на клона, това е резултата.

ЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖ
04 ноември 2020 12:25
Гост

Както казва една стара арабска поговорка – „Кладенец не се копае когато си жаден“. Има резон в предложенията , но част от тях няма как да се приложат веднага – трябват законодателни промени , да се осигури техника за видеоконференции , да се уточни цялата процедура по тях , въобще много са нещата . За два дена електронно правосъдие и нов ГПК/НПК не се пише . Нито за два дена се намират съдебни сгради и обучен персонал . Радващо е , че адвокатурата се СЪБУДИ , ама е малко късничко . Малко акъл е нужен , ама да дойде навреме… Покажи целия коментар »

Унуфрий
Унуфрий
04 ноември 2020 12:00
Гост

Коронакризата извади на показ в ужасяващ мащаб 100х всички недостатъци на архаично администрираната от ВСС съдебна система, и най-вече – липсата на бленуваното ел. правосъдие с всичките му компоненти /ел. подаване на книжа до съдилищата, ел. връчване от съдилищата, ел. дела с дистанционен достъп до тях на страните, ел. съдебни актове и т.н. и т.н./. Нищоправенето на този ВСС вече застрашава живота и здравето на всички работещи в съд. система и на всички потребители на нейните услуги. Да не говорим, че по обявените и бъдещи вътрешни и външни конкурси в съд. с-ма /през м. 01.2021 г. предстои обявяването ежегодния гигантски… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 22:21
Гост

Добре, но за наказателните дела никой нищо не предлага

Косара
Косара
04 ноември 2020 11:56
Гост

Добре е, че са предвидили председателитв на съдилищата да преценяват за възможността за отлагането на дела.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 11:50
Гост

Едно-единствено разумно предложение има – за решаване на делата в закрито, другите са дивотии за удобство на адвокатите

Христо
Христо
04 ноември 2020 11:48
Гост

Съдебните книжа отдавна трябваше да бъдат подавани по електронен път. Колкото се може повече да се ограничат контактите между хора.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 10:59
Гост

И оставка на началника на Каскетното ведомство!

Advokat
Advokat
04 ноември 2020 10:55
Гост

Браво! Правно издържано, точно, ясно и с конкретни смислени предложения! Дано да има някой да чуе, защото не е толкова трудно да се направи.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 11:50
Гост

A във ВСС вчера не можаха да вземат конкретно решение. За кой ли път всъщност.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 9:53
Гост

Да им дойде малко разум и да приемат предложеняита на адвокатите

Неман
Неман
04 ноември 2020 9:52
Гост

Не харесвам идеята да ссе излиза в принудителна ваканция

Кирил
Кирил
04 ноември 2020 11:53
Гост

Е, на кой му харесвя? Въпросът е да се намери най- безболезнения вариант, за да се предпазим до колкото е възможно от тази пандемия.

чичо сам
чичо сам
04 ноември 2020 9:52
Гост

Евала! Не очаквах, че ще го кажа за този съвет, но БРАВО! Адекватно, с мярка, разум и познаване на правото!

123
123
04 ноември 2020 9:52
Гост

Съгласен съм с всичко – с едно съществено изключение: когато се връчват съдебни книжа по електронен път (на посочения от страните ел. адрес), да не се удвояват процесуалните срокове (иначе се признава, че досега се е „антидатирало“ връчването – с около същата продължителност на съответния процесуален срок) и съдебните книжа не трябва да се считат за връчени по ел. път, само когато има „потвърждение“ от адресата, а потвърждението трябва да е от системата – с автоматичен репорт, че писмото е достигнало до своя адресат. По този начин – всички предложения биха били разумни.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 10:08
Гост

С удвоени процесуални срокове и редовно връчване след „потвърждаване“ (което ще зависи само от добросъвестността на адвоката) по-добре делата направо да се отлагат за май 2021г.

Манолева
Манолева
04 ноември 2020 9:52
Гост

Бе толкова ли не могат д апогледнат в чужбина как се справят бе. Какво го мислят все, да измислят топлата вода

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 9:51
Гост

Твърдо подкрепям поне да се работи онлайн, а не да се зарязва всичко и и да чакаме по-добри времена

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 9:51
Гост

Видеоеоконференцията ще стане задължителна според мен

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 9:51
Гост

Чудесни предложенияя

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2020 9:50
Гост

Дано минат предлдложенията на адвокатите. Далеч по-смислени са

адв. Маринков
адв. Маринков
04 ноември 2020 9:50
Гост

Понечииха да затвроят съъдилищата и да излязат в отпускии, ззащото смятата, че така ще скрият ггглавите си в пясъка, но елано резуултатат няма да има.

Gerova
Gerova
04 ноември 2020 9:49
Гост

Появи се втората вълна и хайде да затваряме всичко. Ами, че то може да има после и трета и четвърта. Всичко лли ще затваряме всяка зима

Димитрова
Димитрова
04 ноември 2020 9:48
Гост

По-добри са им предложенията пред това да спре да работи всичко