Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално обяви, че е оттеглил становището си до Конституционния съд в подкрепа на ратифицирането на Истанбулската конвенция. КС трябва да извърши предварителен контрол за съответствието на конвенцията на българския основен закон и една от институциите, чиято позиция поиска, е ВАдС.

Оттегленото становище

Миналата седмица съветът огласи становището си, в което заяви, че българската Конституция не само не препятства ратификацията на Истанбулската конвенция, нещо повече – както преамбюлът ѝ, така и редица други нейни разпоредби, поощряват и дори изискват въвеждането ѝ във вътрешното право, като важен инструмент за борба срещу насилието над жени и домашното насилие.

Днес обаче становището беше свалено от сайта на ВАдС.

„На заседанието си, проведено на 18 май т.г., Висшият адвокатски съвет обсъди новопостъпили мнения, различаващи се от даденото становище. С оглед на формиралото се преобладаващо мнение по време на заседанието беше взето решение депозираното в Конституционния съд становище да бъде оттеглено“, съобщиха няколко часа по-късно от съвета. Така адвокатурата няма да има позиция за ратифицирането на Истанбулската конвенция, тъй като 30-дневният срок за предоставянето на становище от заинтересованите институции, който КС даде на 20 март, отдавна изтече.

В прессъобщението на висшия орган на адвокатурата, изпратено в отговор на запитвания на медиите, се заявява, че процедурата по приемане на становището е спазена.

„Изготвеното от ВАдС становище по „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилиее изцяло съобразено с процедурата, уредена в Правилника за организацията и дейността на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет“, пише в него.

Тази процедура включва няколко етапа. Първо всички членове на ВАдС биват уведомявани, че КС е поискал становището му по дадено дело. Тогава е моментът, в който съветът може да реши дали въобще ще изразява позиция по конкретния конституционноправен проблем.

След това се възлага на специалист по дадената тема да изготви проект на становището. Когато той е готов, правилата предвиждат следното: „Изготвеният проект на становище се изпраща по електронен път на членовете на ВАдС за отношение най-малко три работни дни преди определения краен срок за внасяне на становището в КС на РБ“.

Това, че процедурата е спазена, означава, че членовете на съвета са имали време и възможност да прочетат проекта на становището и ако не са съгласни с него – принципно или с определени аргументи, да го заявят. От информацията, изпратена от ВАдС обаче не става ясно дали някой от членовете му е взел отношение по становището за Истанбулската конвенция в хода на регламентираната процедура.

В съобщението се посочва, че „въпреки спазената процедура и след изпращането на становището в Конституционния съд, едва след публикуването му – както на сайта на Висшия адвокатски съвет, така и в някои медии – провокира допълнителен интерес“. От съвета не посочват у кого е провокиран този интерес – членовете му, които би трябвало да го проявят преди внасянето на становището в КС, отделни адвокати или колегии, или други граждани и организации.

Отговор не получават и въпросите кои членове на ВАдС са присъствали на заседанието на 18 май, както и с какви гласове е взето решението за оттегляне на становището по конституционното дело и кой е бил „за“, „против“ и „въздържал се“. Практика на този състав на съвета е да публикува протоколите от заседанията си, но този от петък все не е огласен.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
срам
срам
21 май 2018 18:24
Гост

Значи първо не чели, после се уплашили и го оттеглили. Срам! Без значение дали е противник или защитник на тази конвенция, всеки адвокат трябва да се възмути от подобна шизофренност или некомпетентност.

Анонимен
Анонимен
21 май 2018 18:27
Гост

някой въобще прочете ли становището? в него няма нищо възмутително. нима някой в адвокатурата защитава насилието над жени?

Анонимен
Анонимен
22 май 2018 12:14
Гост

Да, по голяма глупост не бях чел.

Жена
Жена
21 май 2018 18:28
Гост

Мишки!

nedopustimo
nedopustimo
21 май 2018 18:59
Гост

Присъединете се към дискусията

5-ко
5-ко
21 май 2018 22:34
Гост

Явно становището е четено между редовете.

Анонимен
Анонимен
21 май 2018 22:36
Гост

Тука или има нещо гнило или адвокатурата просто не е на мястото си.

Анонимен
Анонимен
21 май 2018 22:46
Гост

Прост народ – завладяна държава.

закривай!
закривай!
22 май 2018 7:26
Гост

Висшият адвокатски съъвет е ненужен орган, излишен, изпразнен от съдържание, и законодателят следва да го закрие. Адвокатите нямат нужда от господари и началници. Дори в прокуратурата има по-малкоп началници, отколкото са господарите в адвокатурата.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
22 май 2018 17:23
Регистриран

Отново глупост и то пак голяма-ВАдвС не знае, че съгласно договорът за присъединяване на РБ към ЕС ,държавата е поела задължението да прилага ЕПраво над националното-никакво съответствие с Конституцията няма нужда да търси КС – конвенциите на ЕС се прилагат над националните К.
Ама нали назначи „специалисти“по ЕС на работа за сметка на по-високите вноски на Адвокатите -те защо не знаят как се прави…
Госпожа Негенцова, подай си оставката-ти и другите членове на ВАдвС сте неполезни и ненужни.