Висшият адвокатски съвет (ВАдС) определи като абсурдно, нелогично, неудачно и дори протиконституционно предложението да се определя рейтинг на вещите лица. То е залегнало в мотивите към проекта за промени в Закона за съдебната власт, с които се създава Единен регистър на вещите лица и за които адвокатурата излезе с критично становище.

Както „Лекс“ писа, за обществено обсъждане е публикуван проект за промени в ЗСВ, като предложението е в него да се създаде нов чл. 402а, който гласи: „Към Министерството на правосъдието се създава информационна система „Единен регистър на вещите лица“, която съдържа данните, вписани в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 и 2. Данните се въвеждат в регистъра по разпореждане на съответните административни ръководители в органите на съдебната власт незабавно след утвърждаването на списъците“.

Предвижда се разпоредбата да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Същевременно в мотивите към него се казва, че съдията, прокурорът, следователят или служителят на МВР, използвал услугите на конкретно вещо лице, ще може след това да даде оценка на работата му, като по този начин ще се формира рейтинг на експерта. „Така ще бъде осигурена прозрачност и откритост при избора на вещото лице, възможност за оценка на ефективността на възлаганите експертизи (по какъв начин и до колко те са били от полза за решаването на конкретния случай и на възложителя на експертизата)“, се обяснява още в мотивите.

Именно идеята за оценяване на работата на вещите лица търпи критики в становището на Висшия адвокатски съвет.

Включването на вещите лица в рейтингова система, така както е замислена според мотивите към законопроекта, предполага възложителите (съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи), които поначало нямат необходимите специални познания, да оценяват качеството и нивото на научните знания на специалисти с призната компетентност в съответната област. От дадената оценка ще зависи по-нататъшната възможност вещите лица да бъдат търсени за експертиза по други дела. Освен че е абсурден и нелогичен, подобен подход е и неудачен, защото би могъл да създаде зависимости и да опорочи правото на труд на вещите лица в резултат на субективната оценка от неспециалисти, дори и когато са органи на звената на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие“, изтъкват от адвокатурата.

И категорично възразяват срещу този подход и особено срещу по-нататъшно селектиране при назначаването на експерти според рейтинга.

От ВАдС посочват, че основната функция на експертизата не е да бъде „от полза на възложителя“, както се казва в мотивите, а заключението е необходимо на правосъдието за изясняването на обективната истина по делата.

Освен това, добавят от съвета, ще се стигне и до непреодолими практически затруднения. И питат – какво ще стане, ако първоинстанционният съд даде висока оценка за работата на вещото лице, а въззивният отхвърли заключението и даде ниска оценка. „Трудно може да бъде даден еднопосочен и разумен отговор по какъв начин двете оценки ще се съвместяват, особено когато се е наложило назначаване на повторна или допълнителна експертиза. С още по-голяма острота ще се постави въпросът за съотношението между оценките на разследващите органи (следователи и полицаи) и на прокурора по отношение на една и съща експертиза. Нещо повече, щом като „рейтингът“ ще оказва влияние (положително или отрицателно) върху статута на вещото лице, логично ще възникне и въпросът за правото на засегнатото вещо лице да оспорва, включително и чрез достъп до съд, на дадената му оценка. Всичко това ще затрудни правораздаването вместо да го облекчи и да го направи по-ефективно, каквато е водещата цел на законопроекта според мотивите към него“, посочват от ВАдС.

Според тях още по-остро стои въпросът за даване на оценка от страна на прокуратурата и разследващите. „С възможността за оценка на експертите от лица, обвързани с обвинителната функция на държавата, ще се постави под въпрос принципът на състезателността, защото качествата на експертите ще се преценяват с оглед на обслужването на интересите единствено на страната по обвинението. Така на практика висок рейтинг ще имат само онези вещи лица, които са обслужвали обвинителната теза, а не обективната истина. Ние не намираме за правилно, поради което и не предлагаме адвокатът-защитник също да бъде включен в системата за оценяване на експерта, но при всяко положение сега предлаганото нормативно решение ще създаде неоправдано предимство за една от страните в наказателния процес, като по този начин ще се накърни и правото на защита по чл. 56 от Конституцията“, отбелязват от ВАдС.

В становището се посочва, че предложението за въвеждането на рейтинг за вещите лица, определен от прокуратурата, е противоконституционно, а даването на възможност съдът да прави такава оценка е свързано с много практически проблеми и открива възможност за прояви на субективизъм, което пък може да доведе до нарушаване на принципа на справедлив съдебен процес по смисъла на чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

Висшият адвокатски съвет не е съгласен и с предложението, според което в регистъра ще бъдат допълнително въвеждани и други данни, определени в наредба, издадена от министъра на правосъдието.

Според ВАдС е недопустимо обхватът и принципното съдържание на информацията, която ще бъде вписвана в системата да се определя в наредба, а не в самия закон. „Експертните заключения в редица случаи са решаващи за обезпечаване на справедливия процес и правилното решаване на делото, с което се осигурява защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, така както повелява чл. 117, ал. 1 от Конституцията. Става въпрос за конституционни ценности, които трябва да бъдат гарантирани със закон в рамките на компетентността на обикновения законодател, делегирана от чл. 133 на Конституцията. Точно затова гаранциите за независимостта и свободата на научната преценка на вещото лице, включително и неговия статут, свързан с оценяване на количеството и качеството на положения труд, не могат да бъдат уредени на подзаконово ниво“, посочват от ВАдС.

И призовават добре да се обмисли създаването на Единния регистър на вещите лица и категорично се обявяват против въвеждането на рейтинги.

 

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
International Relations Research Paper Services
International Relations Research Paper Services
11 май 2020 15:52
Гост

Among other courses, international relations coursework writing services has become popular since students seek international relations research paper services and international relations essay writing services.
https://topessaywriting.com/international-relations-research-paper/

Барни Ръбъл
Барни Ръбъл
11 май 2020 9:52
Гост

такава глупост – рейтинг на ВЛ, и аз, Барни Ръбъл, не мога да измисля.Явно е идея на прокуратурата и съдии-лобисти – да държат на къса каишка ВЛ: ако не слушат, няма работа за непослушното ВЛ. Ама нейсе, като ще се дават рейтинги, що не се въведе рейтинги за съдии и прокурори, да видите тогава

без страх
без страх
10 май 2020 17:24
Гост

Охххх, чак сега прочитам за този аПсурд.
Боже, Боже, докога бре тези ялови напъни да изменяте и допълвате разпоредби в действащите закони? Това да не би да ви е Бащиния, а ?????
Тежко и горко ни, ако този народ не се събуди и не измете като „цунами“ тези некадърници….

анонимен
анонимен
10 май 2020 14:40
Гост

Ако въобще има рейтинг, оценка да се дава само от съда!

Анонимен
Анонимен
10 май 2020 14:22
Гост

Всеки знае как едно заключение може да му реши или провали делото. Защо трябва да се създават зависимости чрез рейтинги?

sirius
sirius
10 май 2020 14:19
Гост

Това становище е очаквано след като Доковска излезе със статия срещу рейтинга, тя все пак е бивш председател на ВАдвС, така че… какво от това

Анонимен
Анонимен
10 май 2020 14:21
Гост

е това не значи, че не е вярно, напротив- тя е един от най-големите специалисти по наказателно право в адвокатурата. аргументите в становището са напълно правилни и логично обосновани

няма смисъл
няма смисъл
10 май 2020 14:18
Гост

Идеята не е толкова лоша, ако се избистри. Но друг е въпросът дали има смисъл. Има си списъци, има си предпочитани експерти, то е ясно. Рейтингът няма да промени нищо.

Анонимен
Анонимен
10 май 2020 14:11
Гост

А бе нямаше ли готов написан Закон за вещите лице от доста време? Какво стана с него? Къде го потурчи министерството?

отговори
отговори
10 май 2020 14:13
Гост

Задаваш отговори. За да види едно хубаво нещо бял свят, първо трябва да бъде заровено, забравено, да минат години и ако евентуално някой се сети да го извади от забвение. Не го чакайте скоро

шерше
шерше
10 май 2020 14:10
Гост

Kакво ще стане, ако първоинстанционният съд даде висока оценка за работата на вещото лице, а въззивният отхвърли заключението и даде ниска оценка – това е добър въпрос, а още по-верният е какво ще стане, ако на досъдебна е дадена висока оценка, защото заключението отърва на предпоставената теза на разследващия, а после в съдебна други в.л. установят друго. Как ги мислят тези работи, не знам

въпросче
въпросче
10 май 2020 14:04
Гост

Рейтинг, батко, как ще оцени един юрист колко добър е един геодезист, може да каже дали заключението е изготвено в срок и дали отговаря на въпросите, които са му поставени. Но ако е отговорил пълни глупости?

Анонимен
Анонимен
10 май 2020 14:06
Гост

Съгласен, аз има вещи лица, на които вярвам и предпочитам да ги чакам повече, защото те са и по-ангажирани, отколкото да получа бързо заключение по въпрос, по който няма как да имам знания… Каква оценка ще има единият и другият в тази рейтингова система?

в.л.
в.л.
10 май 2020 14:07
Гост

А как си формирал доверие, като не разбираш? Не са толкова еднозначни нещата