По време на шестмесечния стаж, който се изисква за придобиване на правоспособност, стажант-юристите се водят учащи се и имат право да получават наследствена пенсия. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище (пълния му текст виж тук) до Върховния административен съд (ВАС).

Както „Лекс“ писа, по искане на главния прокурор Иван Гешев във ВАС беше образувано тълкувателно дело, което трябва да отговори на въпроса: „Представлява ли стажът по чл. 294, ал. 1 от Закова за съдебната власт, който полагат дипломираните юристи по специалност „Право“, част от „срока на обучение“ и смятат ли се те за учащи по смисъла на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване?“.

Той е разрешаван противоречиво от върховните съдии. Част от тях приемат, че стажант-юристите не са учащи се и съответно нямат право на наследствена пенсия. Други техни колеги обаче приемат, че със стажа по чл. 294, ал. 1 от ЗСВ продължава професионалното обучение на дипломираните студенти по специалността „Право“ и затова им се дължи пенсията, която компенсира издръжката при смърт на родител.

Именно тази втора позиция защитава адвокатурата. Тя напомня, че обучението по „Право“ е разделено на две части: академична – с минимален хорариум от 3500 часа и с продължителност от поне 10 семестъра и практическа – 6-месечен стаж към Министерството на правосъдието.

„Следва да се подчертае, че едва след придобиването на академични познания в изискуемия минимум за упражняване на юридическите професии, което се удостоверява с успешното полагане за държавните изпити по специалността „Право“, завършилите „Право“ пристъпват към втората основна част от обучението си, а именно: задължителния 6-месечен стаж като стажант юристи към Министерството на правосъдието на Република България. След полагането на този стаж който, включително успешното представяне на предвидения при приключването му изпит, стажант-юристът ще разполага с юридическа правоспособност и правото да упражнява някоя от юридическите професии“, пише ВАдС. И подчертава, че преди успешното полагане на изпита за правоспособност по чл. 298 ЗСВ завършилият „Право“, дори с отличен успех, не разполага с изискуемите практически познания, за да упражнява някоя от юридическите професии, поради което и не разполага с правото да ги упражнява.

„Поради това и стажът по чл. 294, ал. 2 ЗСВ безспорно представлява част от обучението по специалността „Право“, без която упражняването на юридическата професия не би било възможно“, посочват адвокатите. И напомнят, че по време на този стаж стажант-юристът не получава възнаграждение и шестте месеца не се зачитат за осигурителен стаж.

Адвокатурата специално коментира изменението в чл. 82, ал. 1 КСО, с което в разпоредбата беше записано: „Децата, които полагат стаж след дипломиране, не се смятат за учащи“. ВАдС заявява, че тази добавка не променя извода, че стажант-юристите са учащи се. „Това следва от принципното противоречие на посоченото допълнение както с естеството на обучителния стаж по чл. 294, ал. 1 ЗСВ, така и със социалната функция на наследствените пенсии, а именно: подпомагане издръжката на загубилите родителите си деца по време на обучението им, което за специалността „Право“ неминуемо включва и задължителния стаж по чл. 294, ал. 1 ЗСВ, по време на който стажант-юристите нито получават възнаграждение, нито времето за полагане на стажа се зачита за осигурителен стаж“, се посочва в становището.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Юрисконсулт
Юрисконсулт
30 ноември 2022 12:11
Гост

Пф, напълно излишен стаж. Аз го изкарах у нас. Не стъпих в нито една институция. Само ми подписваха книжката и изобщо не ми търсеха присъствие. Магистртите са твърде заети, за да се занимават с някакви си стажантчета.

Симеон
Симеон
29 ноември 2022 15:50
Гост

Подкрепям становището.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 12:25
Гост

Следдипломният стаж НЕ Е част от обучението по специалността. Първо – юристът е юрист след полагане на трите си държавни изпита. Тогава той получава диплом и се счита за придобил образование от съответния вид и степен. Второ – стажът не е задължителен. Той е предпоставка, свързана с упражняването само на някои професии – като магистрат или адвокат, но не и на всички, изискващи висше юридическо образование. Мога да съм преподавател, консултант и без положени стаж и изпит.
Висшето образование е там, където приключват ангажиментите с ВУЗ. Стажът няма нищо общо с университета. Той се организира и провежда от други институции.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 12:01
Гост

При нас стажа беше 3 месеца. И съответно, грам не ми пука какво ще реши ВАС. Впрочем, стажът по ЗСВ е една отживелица от социализма, която понастоящем, се провежда напълно формално и е едно губене на време и тотална безсмислица. Време е да се премахне. Достатъчни са правните клиники в университетите и след големи и тежки държавни изпити, които да са еднакви за всички факултети – да те пускат по трънливия път на живота да се оправяш, както можеш, вместо да ти губят още от времето с безсмислени стажове.

Име
Име
29 ноември 2022 10:51
Гост

На никого не му пука за нищо.

Заки
Заки
29 ноември 2022 15:51
Гост

Освен ако не го засяга лично.

адвокат
адвокат
29 ноември 2022 10:20
Гост

Мдааа, стажант, но с отнети студентски, осигурителни и всякакви права. Последната год. нещата се подобряват, напр. СО направи отстъпки за градския транспорт, сега ВАС вероятно ще потвърдят правото на пенсия. Спомням си стажа, най-бедният период в живота ми, щастлив посвоему. Правото е луксозна професия – някой трябва да те издържа, да ти дава пари за скъпи учебници, докат стажуваш безплатно или за заплата, с която да си покриеш кафето. Едва след определена възраст, при сериозни знания, късмет и работохолизъм, се намира подходяща реализация, която в 99% от случаите ти срива нервната система…. та се питаш „и за к’во беше всичко… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 12:30
Гост

В случая е редно да се преуреди самият стаж. А иначе самото образование приключва с дипломирането във ВУЗ след взимане на семестриалните изпити и полагане на държавните,респективно – дипломната работа /в зависимост от специалността/. Тук се слага каруцатапред коня. Проблемът не е дали следдипломният стаж е част от образованието – НЕ, НЕ Е. Стажът не е част от обучението по специалността. Той е като при медиците – след завършване. Проблемът е, че по време на стажа следва да се предоставя възможност за работа и издръжка. Не е нужно да е на 8 часа този стаж. Без друго не се кара… Покажи целия коментар »

Иван Ненов
Иван Ненов
30 ноември 2022 7:24
Гост

Да вземат да предложат стажа да се кара не в прокуратура и следствие, а според желанието на всеки. В правния отдел в НАП, социалните, в КЗЛД, Министерство на здравеопазването в правните им отдели. Който иска наказателно да ходи в прокуратура и в МВР, а не в следствието, където нямат работа и ги няма дори в кабинетите. А в МВР ще ти дадат дело да вържеш,. Разпит ще видиш, постановление ще напишеш… Те и без друго нямат хора

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2022 11:07
Гост

Не е редно, защото този стаж има за основна цел след това да се упражнява професия като адвокат или магистрат. Което изисква стажантът да е запознат предварително с дейността на всички институции, в които би могъл да работи на база на същия. Следнего получава удостоверение за юридическа правоспособност, с което може да работи навсякъде. Не ми се иска човек, не помирисал съд,след това да ми става съдия или адвокат. Моите стажанти, които са минали през службата, в която работя, всичките работеха паралелно със стажа. Давах им да пишат съдебни актове – всеки, който е искал, еотделил време, влязъл е в… Покажи целия коментар »

Лидия
Лидия
29 ноември 2022 9:38
Гост

Това ще задържи повече млади специалисти в бранша

Чавдар
Чавдар
29 ноември 2022 15:52
Гост

Което е добре.

Popova
Popova
29 ноември 2022 9:37
Гост

Щом Вадс го е заявил, значи нЕма лабаво

Шишо
Шишо
29 ноември 2022 9:33
Гост

Дайте им бе. Дайте им да имат

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 9:11
Гост

След като е неизменна и задължителна част от обучението – значи получаваш пенсия. Още повече, че не ти се брои за осигурителен стаж – трябва да е или едното, или другото. Няма как да е двойна греда – хем неосигурен, хем сирак, хем без пенсия. Тя гредата се оказа тройна

Фешира
Фешира
29 ноември 2022 9:36
Гост

Хаааа дабъл греда бе

Татяна
Татяна
29 ноември 2022 9:36
Гост

Бе да им го броят за стаж, бе. Хайде стига глупости

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 15:31
Гост

Защо да е задължителна част от обучението ? Точно че не е. След дипломиране, т.е. завършване, се полага. И не е задължителен, за да се считаш за юрист. Иска се за конкретни професии, не за всички, за които е нужно юридическо образование, но това не значи нито че е задължителен, нито че е част от обучението.

Един такъв размишляващ
Един такъв размишляващ
29 ноември 2022 8:35
Гост

Нека започнем от корените и какво точно се крие във въпросния „стаж“. Истината е, че – НИЩО! Изводът, че стажант – юристът не „разполага с необходимите практически познания“ е безкрайно точен, но то не е, защото не е провел 6-месечен стаж, а защото обучението му преминава в безкрайни теории и никаква практическа насоченост. Нека някой, който е карал стажа си ефективно, да го сподели. Този стаж е напълно безсмислен, няма никаква логическа, практическа и обучителна насоченост. Напротив – той се кара само колкото да мине номера. Искам да кажа, че трябва да се помисли към неговото подобряване и истинския му… Покажи целия коментар »

постната пица
постната пица
29 ноември 2022 9:05
Гост

Напълно съм съгласен, колега. Стажът е ни риба, ни рак и е пълен… та…ак

Dani
Dani
29 ноември 2022 9:34
Гост

Важен е. Учиш се

Kikolina
Kikolina
29 ноември 2022 9:35
Гост

Имам приятел, който се отказа от професията, докато стажуваше. Стана АйТи

Шишо
Шишо
29 ноември 2022 9:39
Гост

Ако не получават някакви облаги могат да идат и в IT сверата

Петров
Петров
29 ноември 2022 15:55
Гост

Разбираемо е. И не е първият.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2022 12:34
Гост

Добре, ще споделя – моят стаж ми беше полезен и ефективен. Минах присъствено през всички възможни институции, влизах в дела, писах проекто – актове. НО! Едновременно с това и работех като асистент в университет и юрисконсулт в предприятие. ни едно от трите места не са ме искали на 8 часа. Защото от това вече няма смисъл. И стажът ми беше полезен, и работата – по специалност и платена. Значи може. Бих работила и не по специалност по време на стажа ми, ако не бих могла да намеря друго. Но при всички случаи бих съчетала отново стаж с работа. За да… Покажи целия коментар »