В един ден адвокатурата атакува в Конституционния съд (КС) разпоредби от законите за хазарта и за банковата несъстоятелност.

Делото за Закона за хазарта е свързано с приетите през февруари разпоредби, с които на практика лотарийните игри бяха обявени за държавен монопол. Лицензите на действащите оператори бяха отнети, а те бяха задължени да изплатят печалбите, въпреки че продажбата на билетчета беше преустановена. Хората обаче още не си получили обещаните награди, тъй като свързаната с разследвания от прокуратурата бизнесмен Васил Божков „Ню геймс“, която организираше Национална лотария, поиска да бъде обявена в несъстоятелност.

Адвокатурата е оспорила новите разпоредби, с които беше въведена забрана друг освен Българският спортен тотализатор да организира лотарийни игри.

В искането си до КС Висшият адвокатски съвет (ВАдС) излага серия от аргументи защо тези промени в Закона за хазарта са противоконституционни. Той изтъква, че в основния закон (чл. 18, ал. 4) е казано изрично и изчерпателно в кои сфери на обществените отношения може да бъде установен държавен монопол  –  железопътен транспорт, национални пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производство на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества. „Нито хазартната дейност, нито части от нея са посочени в конституционната разпоредба. … Член 18, ал. 4 от Конституцията не може да бъде тълкуван разширително и законодателят няма правомощие да предоставя изключително право за осъществяване на стопанска дейност на конкретен изрично посочен правен субект, макар и след получаване на лиценз за такава дейност, извън изчерпателно посочените в разпоредбата хипотези“, сочи адвокатурата.

Тя вижда противоречие на промените и с правото на свободна стопанска инициатива. И заявява: „Нещо повече, за да могат правните субекти да осъществяват своята стопанска дейност в свободни условия, те трябва да могат да действат в условия на правна сигурност, последователност, предвидимост и стабилност на законодателните решения, което е неразривна част от принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията“.

В искането се сочи, че свободната стопанска дейност може да се ограничи само за да се защити друга конституционна ценност. В случая с лотариите като мотив се изтъква набирането на финансов ресурс за подпомагане на програми за спорта, което според ВАдС не може да бъде квалифицирано като самостоятелна конституционна ценност. Освен това трябва да се търси пропорционалност на мярката, изтъкват от съвета. По закон и частните, и държавните оператори правеха отчисления за спорта и според адвокатурата повече средства е можело да бъдат набрани, ако бъдат увеличени сумите, които дават частните лотарии.

Развива се и тезата, че е нарушен и чл. 19, ал. 2 от Конституцията, тъй като според адвокатурата промените в закона залагат „не просто неравни, а изрично ощетяващи условия спрямо дружествата, които разполагат с лиценз за организиране на хазартни игри и са собственост на частноправни субекти“, като се визира неравнопоставеност с държавния спортен тотализатор.

ВАдС сочи още, че е погазено и правото на собственост, която се гарантира от Конституцията. В него се цитират мотивите към промените в закона, в които се заявява, че те няма да доведат до нарушаване на правата на спечелилите участници, чиито печалби не са изплатени до приемането му, а целят предвидимост и сигурност както за хазартните оператори, така и за спечелилите участници в игрите. „Подобно мотивиране на закона не съдържа аргументи по същество и не отговаря на действителното правно положение, тъй като изплащането на печалбите на участниците след влизане в сила на закона се извършва в контекста на правата и задълженията, заложени в съществуващия преди изменението лиценз на стопанските субекти“, пише ВАдС.

И заявява: „Изземването на стопанската дейност на частноправни субекти и осигуряването на възможност за осъществяването ѝ под формата и начина, предвиден в чл. 4, ал. 3 ЗХ, § 9 и § 10 ПЗР ЗИДЗХ (Обн., ДВ, бр. 14 от 2020 г.), представлява необосновано погазване на Конституцията, което ощетява не само юридическите, но и физическите лица, включително спечелилите от лотарийни игри, организирани до този момент“.

ВАдС излага и серия от аргументи защо искането му защитава правата на гражданите, тъй като по Конституция той може да сезира КС единствено с тази цел. В искането се сочи, че в случая „гражданите са напълно изключени от стопанския оборот в един конкретен сегмент от сферата на хазарта“, освен това са засегнати и интересите на физическите лица, които разпространяват лотарийни билети, както и на хората с неизплатени печалби (по-подробно с аргументите на адвокатурата можете да се запознаете тук).

Делото в КС е разпределено на Атанас Семов.

Другото искане, което адвокатурата отправи до КС, е за противоконституционни да бъдат обявени 9 разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). За някои от тях самият закон директно казва, че се отнасят само за казуса с Корпоративна търговска банка, други въвеждат общи правила.

ВАдС анализира всяка от тях самостоятелно и при някои намира не едно, а няколко нарушения на Конституцията. Като се сочат недопустимо обратно действие, противоречивост, неяснота, нарушение на принципа за равенство пред закона и други.

Един от атакуваните текстове е на §8 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБН. С него се придаде обратно действие от 20 юни 2014 г. на преформулираните през 2018 г. основания (чл. 59 ЗБН) за относителна недействителност на извършени от кредитори на банката или от самата нея прихващания. Същевременно срокът за предявяването на исковете беше променен от 2 на 5 години.

„Налице е т.нар. „същинско“ обратно действие по терминологията на Конституционния съд (Решение № 4 от 11 март 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г.), тъй като алинеи 5 – 7 на чл.59 действат върху правоотношения, които са възникнали и са се погасили (те не са висящи, както е при „несъщинското“ обратно действие) преди влизане в сила на закона. Нормите на чл.59, ал.5 и 6 ЗБН, на които е придадено обратно действие, са материалноправни, защото уреждат отношенията по отмяна на изявления за едностранни сделки – изявления за прихващане, извършени от кредитор или от длъжника“, пише за тази разпоредба ВАдС (с аргументите му за останалите атакувани разпоредби от ЗБН можете да се запознаете в пълния текст на искането до КС тук).

За докладчик по това дело в КС е определен Красимир Влахов.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
корпоративен лобизъм
корпоративен лобизъм
15 май 2020 19:44
Гост

Действията на адвокатурата са брутален лобизъм в полза на корпоративни интереси. Нали уж правомощието да сезират КС беше в полза на гражданите. Не е така, явно. Не са оспорени закони, увреждащи интереси на гражданите, а на корпорации.

Филип
Филип
15 май 2020 9:03
Гост

Не бе не е лошо да се национализира. Обаче лошото е, че се прави и паралелно с това се обвинява Божков сега точно, когато му се взема бизнеса, че е направил това и онова, като за тия неща в държавата се знае от десетилетия. И в същото време за да не писка Божков пред хората и пред Европа – та решиха да кажат, че е сериен изнасилвач. Еми то ако е такъв се знае за това от 20 години поне. Значи ако той ще ходи в затвора, то с него трябва да идат и половината депутати и полтици и министри… Покажи целия коментар »

Киро
Киро
15 май 2020 11:35
Гост

Политиците само се мислят за недосегаеми. Какво от това, че чадъросват престъпници. Ето какво се получава, когато извадят коз от другата страна.

без страхk
без страхk
15 май 2020 15:21
Гост

Щом трябва, така да бъде.

без страх
без страх
15 май 2020 9:02
Гост

Не мога да не адмирирам този път инициативата на ВАдС.
Мнозинството в НС си гласуват закони погазвайки принципите на правовата държава.
Това си е чиста проба ПРОИЗВОЛ.

Кирил
Кирил
15 май 2020 11:35
Гост

Пълни глупости!

Любенова
Любенова
15 май 2020 9:00
Гост

Е, какво се случи сега? Започна ли държавата да трупа несметни богатства от това, че само тя може да прави лотария? Рекламата ще е нищожна и тъпа. Следователно никой няма да търка билетчета. По-добре да им вземаш данък на тия с билетчетата отколкото да закриеш нещо такова. Питайте във Вегас дали казината са държавни или общински…

Тодор
Тодор
15 май 2020 11:36
Гост

Е, как ли ще ги стигнем американците.

Тошков
Тошков
15 май 2020 8:59
Гост

Подвеждането на старите хора, че могат да вземат пари от лотарията беше скандално! Но самият факт, че му взеха лотарията и забраниха друг освен държавата да я прави е също толкова скандално

Филип
Филип
15 май 2020 11:41
Гост

Да бе! А подвеждането на младите сигурно не е скандално. Те сами си го правят. Знаете ли колко пъти съм виждала бабки, които цепят стотинката, за да си купят храна, та да им останат пари за билетче.

Емилиева
Емилиева
15 май 2020 8:58
Гост

Ако се изпозлва оправданието, че в Западна Европа само държавата организира такива игри, то за това е трябвало да се сети някой преди няколко години, когато обаче вероятно е взел някакви милиони от Божков и е разрешил на частна компания да си направи „Национална лотария“, която само с името си подвеждаше стари хора, че е национална. Колкото ДСК значи Държавна спестовна каса! Ма те още така си мислят.

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 12:42
Гост

Името нищо не значи. ЧСИ да не са частници.

Нешев
Нешев
15 май 2020 8:57
Гост

Не ме разбирайте грешно. аз също съм против всички старци да дават по 20 лв за да жулят билетчета със съмнителни шансове за сериозен успех. Обаче в интерес на истината се видя, че всички в държавата на управленски позции идват от едно котило – БКП. Да одържавиш си е класика за онези времена.

Руменов
Руменов
15 май 2020 8:56
Гост

Абе самият факт, че Божков казва – „Какво сме му взели? Завода ли сме му взели, Бизнеса ли сме му взели…“ показва, че много добре знае, че му е взел основния бизнес и сега замазва с нелепи твърдения. Това, че физически няма постройка, която да е символ на бизнеса на даден човек, не значи, че държавата не го взема, както е направила 1945 година!

Харалампи
Харалампи
15 май 2020 8:55
Гост

Аз също смятам, че са прави и че това национализиране на бизнеса на Божков бе скандално и противоконституционно

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 12:38
Гост

Така е. Въпреки, че не е цвете за мирисане.

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 8:55
Гост

Още с приемането на поправките в закона за хазарта беше ясно, че текстовете противоречат на Конституцията. Но ми е любопитно какъв е интересът на адвокатурата да сезира КС точно за тези два закона

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 8:52
Гост

По принцип, според мен, адвокатурата е права, но малко трудно се вмества в хипотезата за защита правата на хората

правото и пиарът
правото и пиарът
15 май 2020 8:45
Гост

Чета колегите по-долу и си мисля какво говорят тези искания за нашия (адвокат съм, та за това, не че ги имам за мои) ВАдвС – много компетентни хора им пиша исканията, но пиарът им е гола вода. Да пуснеш искането за хазарта насред скандала с акциите на Божков и Левски е да си го кажем тъпо. Но не виждам нормален юрист, който да не се съгласи с написаното в искането

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 8:46
Гост

трябва ли да им пука за PR, правото си е право, истината си е истина?

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 8:40
Гост

Хазартът не ме интересува, да не кажа, че съм доста доволен, че се прекрати масовото търкане на билетчета, което ми ходеше по нервите. Обаче това ли е начинът да се случи в нормална държава?
Обаче прехвърлих искането по ЗБН – мога да кажа само – БРИЛЯНТНО! Писано е от ерудиран, компетентен и прецизен човек! Добър избор и с Влахов за докладчик!

странно ли ви е?
странно ли ви е?
15 май 2020 8:28
Гост

Само на мен ли ми изглежда странно точно Висшият адвокатски съвет да оспорва тези разпоредби?! Така де – едните са за Васил Божков, а другите за Цветан Василев

Анонимен
Анонимен
15 май 2020 8:31
Гост

Погледнато от този ъгъл… Обаче замислете се, колега, кой друг би могъл – специално за хазарта, не виждам кой, а при него безспорно засегнати са хиляди от спечелили през продавачи на билетчета. Що се отнася до ЗБН, е, там ВКС можеше да направи нещо, но в търговска не събраха смелост едно тълкувателно да решат като хората, а за сезиране на КС да не говорим

не, не, не
не, не, не
15 май 2020 8:36
Гост

Нека задам въпроса по друг начин – натвореното в тези два закона противоконст. ли е или не? Ами то е очевидно, нищо общо с правото, с правовата държава, със справедливостта, сигурността и който и да е основен принцип, закрепен в нашата Конст. нямат. Може ли правовата държава да търпи подобни закони – НЕ! Само ретроактивността стига, за да бъдат обявени за противоконст. И като го направи КС няма да влезе в услуга на Черепа или на банкера беглец, а на правовия ред! Защото не само по ЗХ са засегнати хора, извън Божков, и по ЗБН на сума ти народ (друг… Покажи целия коментар »

123
123
15 май 2020 8:27
Гост

От всичките ограничения и лудости в „здравни“ заповеди, адвокатите се загрижиха единствено за Божков и Василев…Браво!

До 123
До 123
15 май 2020 8:29
Гост

Че не изглежда красиво, факт! Обаче за кое не са прави?