Висшият съдебен съвет (ВСС) да съдейства всички съдии в кратък срок да получат електронен подпис, техника и софтуер за провеждане на видеоконферентни заседания, а всички съдилища да обявяват имейли, на които ще приемат електронно документи по делата.

За това настояват от Обединението на свободните адвокати (ОСА) в писмо до ВСС (пълния му текст виж тук). И посочват, че само така ще може „да се приведе в употреба пълната функционалност на електронното правосъдие“ и ще може безпрепятствено да бъде извършвана чисто техническата дейност по администриране на делата по време на извънредното положение.

„Обръщаме внимание относно необходимостта от подобряване на организацията в съдилищата, свързана с осигуряване на възможност за своевременно и пълно уведомяване на заявителите по електронен път или по телефона относно съдържанието на постановените актове, с цел изпълнение на необходимите условия, налагане на допуснатите привременни и обезпечителни мерки, привеждане в изпълнение или обжалване на постановените съдебни актове“, пишат още от ОСА до съдебния съвет и искат той да ги уведоми какви мерки е предприел за внедряване на електронното правосъдие по време на извънредното положение.

Адвокатите поставят и друг проблем на вниманието на ВСС – те твърдят, че административните съдилища не са част от Единния портал за електронно правосъдие. Именно чрез него след регистрация и с помощта на електронен подпис, всеки адвокат може да се запознава с делата в електронен вид.

От многократното обсъждане на темата за електронното правосъдие във ВСС, включително и вчера, обаче е известно, че административните съдилища са част от портала. На практика към него не са се присъединили само двете върховни съдилища и Софийският районен съд.

От ОСА напомнят, че Съдийската колегия взе решение по време на извънредното положение да продължи разглеждането на делата по чл. 60 и чл. 166 от АПК, по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК и по чл. 72 от ЗМВР, както и тези за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск и за обезпечаване на доказателства. С все още невлезлите в сила промени в закона извънредното положение пък значително се разшири списъкът на административните дела, по които ще текат срокове, което също ще наложи произнасянето на съда по тях.

„Пълноценната защита на нашите клиенти по тези, а и по всички останали дела, които се разглеждат по време на обявеното извънредно положение, може да бъде осъществена единствено ако имаме достъп до всички постъпили заявления, документи и книжа, и по всички постановени актове (определения, разпореждания и съдебни решения) в хода на делото, но не само да получаваме крайния съдебен акт, при пълна липса на информация относно доказателствата, въз основа на които той е постановен, и при невъзможност за преценка на неговата правилност и законосъобразност, обосноваваща необходимост от обжалването му пред по-горна инстанция“, обясняват от ОСА.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Nedkova
Nedkova
08 април 2020 22:48
Гост

И като го получат този КЕП къде да го ползва съдията в работата си? Аман от многознайковци.

Анонимен
Анонимен
08 април 2020 14:43
Гост

Напълно разумно предложение, имайки впредвид ситуацията, в която се намираме.

Анонимен
Анонимен
08 април 2020 14:41
Гост

Знаете ли как се вади подпис сега. Сетили се нашите. След дъжд, качулка.

Анонимен
Анонимен
08 април 2020 14:42
Гост

Съдилищата са с преференции. Поръчват си ги, плащат по банка и всичко е о.к.

Закон и ред
Закон и ред
08 април 2020 14:31
Гост

Една мъдра арабска поговорка гласи : „Кладенец не се копае когато си жаден“. Години наред ВСС си правеше оглушки за всякакви реформи и подобрения в съдебната система . Ето , в София няма нормални съдебни сгради и съществуващите са претъпкани ….а сега дойде короната и не е ясно как ще се започне работа при деловодства от по 20 служители , съдийски кабинети по 3-4 души и 20 съдебни зали в цялата съдебна палата . Електронното правосъдие го мотаят от 10 години , а сега да го въведат…..за 10 дни . Не виждам как ще стане , защото трябва и доставка… Покажи целия коментар »

RisteV
RisteV
08 април 2020 13:11
Гост

Надеждите са ми да могат да се оправят бързо и без проблеми.

Виолетка
Виолетка
08 април 2020 13:10
Гост

Важно е да се подпомогне бързата им работа. Нещата не са да правим баници.

Wasilewski
Wasilewski
08 април 2020 13:10
Гост

Подкрепям. Трябва веднага да им се даде

Фасилитатор
Фасилитатор
08 април 2020 13:10
Гост

Като знаем колко бавно се активира този подпис, като се има предвид и какво е мотаво да се прави с него каквото и да е. Ами няма начин. Трябва да им се даде сега, не в последния момент.

ШМИТ!
ШМИТ!
08 април 2020 13:08
Гост

„Пълноценната защита на нашите клиенти по тези, а и по всички останали дела, които се разглеждат по време на обявеното извънредно положение, може да бъде осъществена единствено ако имаме достъп до всички постъпили заявления, документи и книжа, и по всички постановени актове….
Ами това е! Така е. Да им дадат достъп до такъв подпис приоритетно. Че всички знаем колко бавно се изнсталира.

ГигенВиген
ГигенВиген
08 април 2020 13:08
Гост

Може ли да те кръстят Шмит?

ШМИТ!
ШМИТ!
08 април 2020 13:09
Гост

Какво искаш бе? Родителите ми не са ме кръстили ШМИТ! Аз сам се прекръстих после!

Фердинанд
Фердинанд
08 април 2020 13:06
Гост

Да, хайде да не ги бавят сега, защото е хипер просто сега да се мотаят с бюрокрация.

Eванджелиста
Eванджелиста
08 април 2020 13:07
Гост

Ма нали знаете, че в България без бюрокрация няма да стане. Че да не кажем, че трябва и да платиш на някого за да стане по-бързо. А да не казваме, че съм чувала как някакви обюински чиновници, като не ги кефиш и ти хвърлят нещата някъде и не се занимават с месеци. Нарочно те бавят и не ти придвижват документите. Комплексари де.

ГигенВиген
ГигенВиген
08 април 2020 13:06
Гост

Разбрах, че е безплатен за положението на извънредност. Добре е да се направи това. Да им дават.