Законодателят е поставил адвокатите в непосилна икономическа ситуация по време на извънредното положение – от една страна е спряно разглеждането на почти всички дела най-малко до 13 април 2020 г., а от друга – те са сред професиите, за които не е предвидено отлагане на плащането на данъците и ще трябва да ги внесат до 30 април 2020 г.

За това алармират в отворено писмо до всички народни представители и до Висшия адвокатски съвет от сдружението „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“.

В него те посочват, че когато е уредил отлагането на сроковете в Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез закона за извънредното положение (пълния му текст виж тук), законодателят „неоснователно и необосновано е изключил адвокатите“. Всъщност от облекченията са изключени всички свободни професии и в интеренет вече тече петиция, в която се настоява правителството да приеме мерки и за тях (петицията и исканията виж тук).

В §27 от извънредния закон е записано:

ал. 1 През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се удължава до 30 юни.

ал. 2 През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни.

ал. 3 През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 май 2020 г.

Адвокатите също подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, но според издадено вчера указание от Националната агенция за приходите (НАП), те не попадат сред тези, които заради извънредното положение ще платят данъците си два месеца по-късно и ще трябва да ги внесат в обичайния срок – 30 април.

Ето какво съобщиха от НАП: „Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март 2020 г.“. И посочиха, че до 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

От Електронната национална адвокатска платформа за сътрудничество обясняват, че със затварянето на съдилищата и с ограничаването на достъпа до институции, за да се избегне разпространението на заразата, „пред адвокатите са поставени непреодолими пречки да извършват дейността си, а в най-добрия случай, само част от тях да я извършват в много ограничен обем“.

Адвокатите изтъкват, че са длъжни и спазват ограниченията, но са в тежка ситуация. „До 30 април 2020 г. адвокатите следва да внесат дължимия данък и дължимите осигурителни вноски след определяне окончателния размер на месечния осигурителен доход. Изключването на адвокатите от предвидената мярка е неоснователно и ги поставя в по-тежка ситуация от останалите свободни професии“, заявяват от платформата.

Затова настояват за следните промени, които определят като „жизнено важни не само за запазване здравето на адвокатите и техните семейства, но и за тяхното оцеляване“:

1.В приетите текстове относно чл.50 от ЗДДФЛ да бъдат включени и адвокатите, които да могат да подават годишна данъчна декларация в срок до 30 юни 2020 г.

2.В същия срок адвокатите да могат да подават и декларация образец №6 „Данни за дължимите осигурителни вноски”.

3.В срок до 30 юни 2020 г. адвокатите да могат да внесат дължимия данък по ЗДДФЛ, както и дължимите за довнасяне осигурителни вноски, след определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход.

4.За срока на извънредното положение върху невнесените осигурителни вноски от адвокатите да не се начисляват лихви.

Схемата 60:40 да важи и за самоосигуряващите се , настояват от ОСА

За сериозните икономически последици, които търпят представителите на професията, алармираха и от Обединението на свободните адвокати (ОСА) и настояха Народното събрание и правителството да предвидят мерки, с които да облекчат тежестта на кризата и за тях (пълния текст на писмото им виж тук).

От ОСА подчертават, че средностатистическото адвокатско дружество, в което работят няколко адвокати и служители, не се различава по нищо от което и да е микро-предприятие в сферата на услугите. А средностатистическият адвокат не се различава от едноличен търговец. Същото важи и за архитекти, лекари, зъболекари, нотариуси, частни съдебни изпълнители и всички останали свободни професии.

„Ние принудително затворихме канторите си, за да не се срещаме с нашите клиенти и да не се разпространява заразата. По същите причини и те не искат да се срещат с нас, а вече не ни търсят и дистанционно, тъй като са достатъчно заети със своите битови и икономически проблеми. В подобни ситуации хората оставят на последно място юридическите въпроси. Бизнесът изнемогва, а когато това се случи, спират и договорите, и преговорите и оборотът на юридически документи въобще. Съдилищата затвориха и на практика съдебни заседания не се провеждат. Но макар и затворили канторите си и на практика без доходи, за времето на извънредното положение ние дължим наем, режийни, осигуровки, заплати и осигуровки на нашите служители, данък върху тези заплати и пр. плащания към бюджета, да не говорим за издръжката на нашите семейства. За нас остава непонятно защо в тази извънредна ситуация държавата прави разлика между работниците и служителите, работещи по трудови договори, и самонаетите лица, упражняващи свободни професии или престиращи труда си по граждански договори за предоставяне на услуги“, пишат от ОСА до шефката на парламента Цвета Караянчева и до премиера Бойко Борисов.

Адвокатите настояват те също да могат да се възползват от схемата 60:40, обявена от държавата в помощ на бизнеса и в продължение на три месеца да получават финансова помощ от 60% от техния среден трудов или осигурителен доход, деклариран пред НАП през 2019 г. или от последния им обявен осигурителен доход преди извънредното положение – за януари или февруари 2020 г. Като посочват, че субсидията не трябва да е по-малко от минималната работна заплата. т.е. 610 лв.

Същата възможност според ОСА трябва да се даде и за покриване на възнагражденията на сътрудниците в канторите, за да не бъдат съкратени или да не преустановят дейността си адвокатските дружества и съдружия.

В писмото си до Цвета Караянчева и Бойко Борисов те разясняват, че адвокатските дружества, съдружия и самостоятелно практикуващите адвокати изцяло покриват дефиницията за „работодател“ по смисъла на Кодекса на труда и са силно засегнати от извънредното положение заради спирането на делата, т.е. трябва да получат подкрепа от държавата.

От ОСА настояват още за времето извънредното положение да се отсрочи внасянето на всички публично-правни задължения на адвокатите и на всички, упражняващи свободна професия – данък върху доходите на физическите лица, данъците по ЗКПО и по ЗДДС, вноските за държавно и обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за допълнителните и професионалните обществени фондове. И призовават отсрочването да бъде „за разумен срок от поне три месеца след крайния срок на обявеното извънредно положение, в рамките на който да се предостави възможност за внасяне на отсрочените публично-правни задължения без наказателна или обезщетителна лихва и без санкция“.

Последното им искане към законодателната и изпълнителната власт е следното: „За времето на обявеното извънредно положение да се отсрочи подаването на всякакви декларации, заявления и отчети, за които е вменено задължение по закон за тяхното подаване в срока на обявеното извънредно положение, във връзка с годишното счетоводно приключване или ежемесечно дължимите декларации, в това число, но не само: годишните данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО, месечните справки-декларации по чл.125 ЗДДС, декларациите по чл.50 и по чл.55 от ЗДДФЛ, декларациите обр.1 и обр.6 по КСО и наредбите за неговото приложение, заявленията за сключване и прекратяване на трудови договори по чл.63, ал.3 по КТ, декларациите без дейност по Закона за счетоводството“.

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Любител
Любител
26 март 2020 15:04
Гост

Няма проблем да си платя данъка в срок. Ще подам декларацията с ПИК, който имам от години, ще платя с електронно банкиране. Парите за данъци и осигуровки за миналата година не съм ги пипал, защото знам, че това не са мои пари, и ще трябва да ги дам на държавата. Но същевременно оставам с неприятно усещане, че ние сме тези, които трябва да бъдат посочени като лошите. Горанов вече нарече хората със свободни професии „маргинали“. Огромни суми се готвят да бъдат усвоени от правилните хора. Непрекъснато ни облъчват как бил пострадал туристическият сектор. Когато се дава някакво облекчение , то… Покажи целия коментар »

Някоя
Някоя
26 март 2020 8:15
Гост

Прах в очите. Данъците са за финансова 2019г.

Любител
Любител
26 март 2020 15:07
Гост

То и корпоративният данък е за 2019 година. Търговските дружества би следвало да не са харчили тези пари преди да покрият публичните си задължения. Но масово се харчи всичко през годината и се чака първите три месеца да се изкара за данъка.

хм.
хм.
25 март 2020 20:21
Гост

Разликата е, че работниците внасят осигуровки за риска „безработица“. Ако работодателят ги съкрати, НОИ ще трябва да им плаща. Затова и има логика НОИ да плати (по-малко), за да не ги уволнят.
Свободните професии от своя страна не са допринасяли за осигурителната система (внасят само за пенсия, някои и за болест), съответно няма логика НОИ да им плаща.
От икономическа (а и на някои закони) гледна точка те имат характер на „предприятия“. Затова следва да получат такива облекчения, каквито се дават на бизнеса.

хм.
хм.
25 март 2020 20:23
Гост

А може и да се окаже, че в края на годината ще имат повече дела и приходи….

advokat
advokat
25 март 2020 20:20
Гост

Най-голямата вселенска грешка е адвокатът, това е един плужек, лигав (от някоя лига е лигав – от лигата на неизвестните), истината боли – нали. Сега какво мрънкат – разклада на един пенсионер е 6 лева на ден – с които – хляб, то друго не остава, на други професии – колко, толкова, да са мислили, то е елементарно – мисли – за да живееш, а иначе в Happy bar & grill – поръчвай, нали. На работа – не ги бива – аз ми омръзна – все едно играя на шах с първокласници – поне да са ми сериозни противниците, ми… Покажи целия коментар »

Иван
Иван
25 март 2020 15:55
Гост

адвокатската колегия нали имаше излишни пари…………?! Защо не ги раздаде …?

да удължат срокът за ВСИЧКИ граждани за ДОД!!!
да удължат срокът за ВСИЧКИ граждани за ДОД!!!
25 март 2020 15:50
Гост

Защо писвото си адвокатите визират само себе си, като срокът е неудължен за всички граждани, подаващи декларации за ДОД по ЗДДФЛ, с изключение на Едноличните търговци. Искането за удължаване на срока-на първо място за декларирането следва да касае всички гражданите. Изключително ще се възмутя, ако се удължи срокът за ДОД само за адвокатите, а не иза гражаните получили хонорар. А неудължаването на срока аз посочих и в другия форум,че е свинщина. Свинщина е, след като са удължени всички други срокове-за другите данъци на фирмите, но не и за ДОД, плащан от гражданите. Слеедва да се каже,че в масовия случай ДОД… Покажи целия коментар »

Иванова
Иванова
25 март 2020 12:02
Гост

Отвореното писмо е индиция за прецизен и задълбочен анализ на новия закон. Предлаганите промени са важни и абсолютно наложителни! Не е редно в условията на извънредно положение едни граждани да са привилегировани, а други ощетени по отношение на данъчните срокове. Браво на адвокатската гилдия и на най – авторитетният правен портал: lex.bg! P.S. Успех!

СРОКЪТ ДА СЕ УДЪЛЖИ ЗА ВСИЧКИ, ПОДАВАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ
СРОКЪТ ДА СЕ УДЪЛЖИ ЗА ВСИЧКИ, ПОДАВАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ
25 март 2020 16:01
Гост

Отвореното писмо е силно лобистко, защото се лобира само за адвокатите. А неудължения срок удря жестоко всички граждани, които дължат данъчни декларации. за ДОД. Например, ако са получени хонорари по граждански договори или наеми-тоест това касае стотици хиляди. Странно е защо не се иска уължаването на срока да е за всички данъчнозадължени по ЗДДФЛ да подадат данъчна декларация до 30 април. Адвокатите имат електронен подпис, и могат така да подадат декларацията, но гражданите следва да отидат лично до офис на НАП, защото масово гражданите все още подават на хариен носител декларацията си. Тук не говорим само за довнасяне на данък,… Покажи целия коментар »

наблюдател
наблюдател
25 март 2020 18:38
Гост

Няма лобизъм ! Всяка гилдия е свободна да отправи такова писмо. Защо една гилдия да е длъжна да говори от името на други ?

абе има си лобизъм
абе има си лобизъм
25 март 2020 20:27
Гост

Няма задължение, освен по чл 134 от Конституцията,че адвокатурата защитатава правата на гражданите, ама явно без пари не го прави :). Въпрос на морал е,не на нормативно задължение. Като искаш да се удължи срока, да е за всички.
Още повече, че гражданите, неупражняваи свободна професия, но имащи задължение да декларират хонорари не обявяват хонорарите си публично, както и че имат хонорари, така че ,те няма от къде да получат подкрепа. А свободните професии дефинитивно подават тази декларации, но лицата по трудов договор ги подават ако имат и например други доходи добавка, както вече се каза.

12345
12345
25 март 2020 11:30
Гост

Не мога да разбера колегите-адвокати, които не спират да мрънкат за данъци, за осигуровки, за какво ли не? Нека не забравяме, че Висшия адвокатски съвет и колегиите не ви събират за по 3 месеца вноските, от което спестявате поне по 100 лева. Времената са трудни за всички драги адвокати! Ако не можете да водите достойно съществуване, упражнявайки адвокатска професия, просто правете нещо друго или преминете на сигурни и предвидими доходи в публичния или частния сектор. Стоенето в адвокатурата на инат и броенето на жълти стотинки не е в полза на никого. Адвокатът не трябва да е скот, а оставам с… Покажи целия коментар »

Геро
Геро
25 март 2020 15:58
Гост

Действително повечето адвокати не могат да вържат двата края, а измежду бедните от тях има изключително добри… Ти ходи където искаш, избор бол

наблюдател
наблюдател
25 март 2020 18:40
Гост

Серсемлъкът български все някой ще покаже !

Пенова
Пенова
25 март 2020 10:44
Гост

ще оправят този пропуск. Няма как да не се съобразят с адвокатите

Олимпов
Олимпов
25 март 2020 10:43
Гост

Надали чак толкова ще пострадат адвокатите. Не е ОК че не работят, а трябва да си плащат данъци и прочие, но не мисля, че много ще пострадат

Младши
Младши
25 март 2020 10:48
Гост

Аз съм младши адвокат и не ми се говори.

анонимен
анонимен
25 март 2020 11:43
Гост

И аз съм младши адвокат но си направих сметката така, че да платя в срока, в който мога да ползвам 5 % отстъпка – 31 март. Внасям си вноските авансово. С или без извънредно положение, като не се плаща овреме, сумата се трупа и става непосилна.

Финчева
Финчева
25 март 2020 10:43
Гост

Хайде хайде, адвокатите ще оправят това. Точно адвокатите да не бъдат взети под внимание…станало е нещо, но те далеч, не са като дизайнерите или останалите свободни професии. Имат пре достатъчно връзки в Парламента.

наблюдател
наблюдател
25 март 2020 18:43
Гост

Серсемлък и завис, това е !

Костов
Костов
25 март 2020 10:42
Гост

Надявам се на журналистите, които също са засегнати, да оправят нещата.

Реване
Реване
25 март 2020 10:41
Гост

Е сега не е редно да се редят да подават документи бе. Еее…

Пич
Пич
25 март 2020 10:41
Гост

Адвокатите са ударени и заради клиентите им фирми, които не работят или ако работят, ще им платят някога си.

Филипова
Филипова
25 март 2020 10:39
Гост

Поне лихви да не им начисляват, да

Павлов
Павлов
25 март 2020 10:38
Гост

Е то много хора имат електронен подпис ама не вярвам да се справят. То инсталирането на тоя подпис е като да пуснеш успшено сателит към Плутон

Владимирова
Владимирова
25 март 2020 10:38
Гост

Е нали има министър дето отговаря за тези неща. Сега опашки пред НАП

Равиоленска
Равиоленска
25 март 2020 10:37
Гост

Е защо е пропуснато?

Ужас
Ужас
25 март 2020 10:37
Гост

Това засяга всички свободни професии, а те са хиляди маса народ и са най-прецакани.

Анонимен
Анонимен
25 март 2020 10:36
Гост

Голям пропуск от страна на законодателя.

Анонимен
Анонимен
25 март 2020 10:37
Гост

Все още не е късни да удължат срока.

Анонимен
Анонимен
25 март 2020 10:35
Гост

Ей сега на счетоводителите ще им се отвори работа да укриват или преправят доходи и ГДД.

Гражданин
Гражданин
25 март 2020 10:31
Гост

Излиза, че и обикновените граждани, които трябва да подадат ГДД и да платят данък попадат в тази хипотеза.

Потърпевш
Потърпевш
25 март 2020 10:33
Гост

Колко хора имат ПИК или електронен подпис? Много, ама далеч не достатъчно и ще станат огромни опашки пред НАП.

Анонимен
Анонимен
25 март 2020 10:34
Гост

А ПИК може да бъде взет само лично, порочен кръг се получава.

Анонимен
Анонимен
25 март 2020 10:35
Гост

А повечето частни лица нямат електронен подпис.