Уставът на Организацията на обединените нации (ООН), на която България е член от 1955 г., най-сетне ще получи предимство над вътрешното ни право, което му противоречи. Това ще се случи след като двама адвокати осъдиха Министерския съвет да го обнародва в „Държавен вестник“, макар и с 20 години закъснение.

Върховният административен съд (ВАС) установи, че от 17 май 2002 г. правителството бездейства и не изпълнява задължението си да обнародва Устава на ООН, въпреки че е задължен да го направи от Закона за международните договори на Република България (ЗМДРБ). Законът дава срок до тази дата на Министерския съвет да публикува в „Държавен вестник“ действащите необнародвани международни договори, утвърдени по съществуващия правов ред при влизането им в сила. Нито Димитровската (от 1947 г., действала при присъединяването на България към ООН), нито Живковската конституция (1971 г.) съдържат норми за пряко действие и за предимство на нормите на международните договори пред тези на вътрешното право.

Демократичната ни Конституция от 1991 г. обаче изисква, за да има международен договор примат над вътрешните правни норми, той да е обнародван. Ако е сключен при спазване на действащото към онзи момент законодателство и е ратифициран, той е част от вътрешното ни право, но няма предимство пред нормите, които му противоречат.

Адвокатите Полина Велчева и Юлиан Дацев са установили, че точно такава е ситуацията с Устава на ООН и са завели дело срещу бездействието на Министерския съвет да обнародва фундаменталния международен акт. На две инстанции правителството упорства, че Уставът на ООН не засяга физически лица като адвокатите и че самият той не е длъжен да го публикува в ДВ. И Административният съд София-град (АССГ), и ВАС отхвърлят тези твърдения и задължават Министерския съвет да обнародва устава (решението на АССГ виж тук, а на ВАС – тук).

Специално внимание заслужават мотивите на върховните съдии Галина Христова (председател на състава), Пламен Петрунов и Аглика Адамова (докладчик) за ролята на адвокатите за правовия ред и правния им интерес да водят дела, когато държавата не изпълнява задълженията си. „…упражнявайки своята професия, която е от основно значение за прилагане на правовия ред, адвокатът има право да иска от държавата в лицето на публичноправния субект, натоварен със съответните правомощия, осигуряването на пълното действие на съществуващите правни средства за защита на частноправните субекти, пишат те в решението си.

И напомнят, че Уставът на ООН е обвързващ както за държавите, присъединили се към организацията. „Обстоятелството, че Уставът на ООН е международноправен договор и сам по себе си не предоставя пряко права на частноправни субекти, не означава, че те изобщо не могат да се позовават на него при упражняване правото си на защита срещу публичноправни субекти. Нещо повече, принципите, прогласени в Устава на ООН, са основание за приемане на актове, които предоставят права на частноправни субекти, един от най-значимите сред които е Международният пакт за граждански и политически права. Прилагането и тълкуването на пакта несъмнено следва да се извършва в съответствие с прогласените в Устава на ООН принципи“, заявяват върховните съдии.

Те установяват, че от 1955 г. до днес уставът не е обнародван и подчертават, че това не значи, че той не е задължителен за държавата в качеството ѝ на субект на международното право, но липсата на публикация в „Държавен вестник“ изключва действието на чл. 5, ал.4 от действащата Конституция, т.е. предимството му над противоречащите му вътрешни правни норми.

ВАС е категоричен, че съгласно ЗМДРБ Министерският съвет е бил длъжен да обнародва Устава на ООН до 17 май 2002 г. и го задължава да направи това в двумесечен срок.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
МИКО КИКО
МИКО КИКО
30 март 2023 16:21
Гост

ХАХА ХА ИЗМАМИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ, А НАРОДА СПИ ЗИМЕН СЪН ПОСРЕД ЛЯТО! АБЕ ИМА ЛИ ПРАВИСТИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА?

Георги
Георги
30 март 2023 11:29
Гост

Добре дошли в 2001г!

Лора
Лора
30 март 2023 9:35
Гост

Ако ги накарат да обнародват и актуален Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата…
МС има задължение в шестмесечен срок от влизане в сила на ЗДвП да приеме нов Правилник за прилагането му…законът е в сила от 1 септември 1999, а продължава да действа старият Правилник, пълен с противоречия спрямо новия закон….

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ КРУМОВИ ЗАКОНИ
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ КРУМОВИ ЗАКОНИ
30 март 2023 23:43
Гост

ама той и този от 1999 е нищожен на основание пар.4 във вр.пар.3, ал.2 ПЗР на КРБ като с разпоредбата на чл.5, ал.1 и ал.2 КРБ конституцията отменя! МНОГО НЕАДЕКВАТНИ ЬОРИСТИ БРЕ ИЛИ ХУЙРИСТИ? НЕ СЕ ИЗЛАГАЙТЕ ДРУГ ПЪТ С ТАКИВА ГЛУПОСТИ, ЧЕ ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ И ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ДА ПИТАМ ЗАЩОТО СИГУРНО И НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕ СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА НЯМАТЕ ТАКОВА, А ЗНАНИЯ Е ВИДНО НЯМА НАЛИЦЕ!

Съдия
Съдия
29 март 2023 13:52
Гост

Браво на колегите адвокати. Сега ако някой се пребори и за CMR Конвенцията, цена няма да има.

Ю. Дацев
Ю. Дацев
29 март 2023 17:19
Гост

Относно Конвенцията CMR, мога да Ви предоставя следната информация: С Решение № 134 от 22.07.1977г. Бюрото на МС е одобрило Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR), подписана на 19.05.1956 г. с резервата, че НРБ не се счита обвързана с чл. 47, който предвижда задължителна подсъдност на международен съд. Със същото решение е предложено на Държавния съвет на НРБ да я ратифицира. В резултат в ДВ, бр. 61 от 05.08.1977г. е обнародван Указ на Държавния съвет на НРБ № 1143, с който се ратифицира Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе, изготвена на… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
29 март 2023 17:26
Гост

Не знаех, че има висящо производство пред ВАС относно обнародването на CMR. Това е добра новина. Благодаря.

НАЦИОНАЛЕН СБОР НА НЕВЕЖИТЕ
НАЦИОНАЛЕН СБОР НА НЕВЕЖИТЕ
31 март 2023 0:22
Гост

ЩО СИ МИСЛЯ ЧЕ СИ СЪУЧАСТНИК НА ТАЗИ ПРОСТОТИЯ? ИЛИ НЕ РАЗБИРАШ ОТ ПРАВО, И ЗАТОВА НЕ ВИЖДАШ ЧЕ С ТОВА РЕШЕНИЕ НА ВАС ГАЛИНА ХРИСТОВА, ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ, АГЛИКА АДАМОВА, Свилена Маринова, Динка Коларска, и адвокатите Полина Велчева и Юлиан Дацов ЕДНОИМЕНЕН С ТЕБ си ритнаха в кофите за боклук „дипломите“ които ВИДНО поради липса на знания с особени способи са взели?!?!?!? И кои са тези в противоречие на чл.1, ал.2 и ал.3 КРБ да си присвояват суверенни права които не им следват на никакво основание и закон? Що за малоумие тресе кочината? Дали един нелегитимен съд какъвто е ВАС… Покажи целия коментар »

Алекс
Алекс
29 март 2023 21:14
Гост

Обнародваха я януари месец в Държавен вестник, брой 10 от 31.01.2023 г.

МИКО КИКО
МИКО КИКО
30 март 2023 18:18
Гост

Решението на основание пар.4 във вр.пар.3, ал.2 ПЗР на КРБ е нищожно! Срам е от такива „юристи“!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 март 2023 13:24
Гост

„На две инстанции правителството упорства, че Уставът на ООН не засяга физически лица като адвокатите и че самият той не е длъжен да го публикува в ДВ. “

Лекс, по обясними причини, както винаги много упорстват, когато трябва да представят държавните органи в лоша светлина за сметка на адвокатите, и особено тези занимаващи се преимуществено с административно право,

Ю. Дацев
Ю. Дацев
29 март 2023 17:52
Гост

Обръщам внимание, че в България не е приет общ нормативен акт за приложението на международни ограничителни мерки (проектът на Закон за международните ограничителни мерки се подготвя от 2018 година та и до днес). Въпреки това, правителството прилага Устава на ООН във вътрешното право – приемало е постановления „на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 29 във връзка с чл. 28 от Закона за международните договори на Република България, чл. 25 от Устава на ООН и чл. 11 от Договора за Европейския съюз“, с които е въвеждало ограничителни режими на територията на Р. България. Такива, например,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 март 2023 9:25
Гост

Не твърдя, че Уставът не трябва да се обнародва, а само за използвания журналистически израз „упорства“, а можеше да се използва по-неутралното и юридически издържано „оспорва“. Това е всичко.

Димитров
Димитров
29 март 2023 13:13
Гост

Цели 20 години! Не мога да повярвам.

Геро
Геро
29 март 2023 13:14
Гост

В Булгаристан всичко е възможно.

МИКО КИКО
МИКО КИКО
30 март 2023 17:38
Гост

А ПРЕЗ ДРУГИТЕ ПРЕДИ ТОВА ОТ 1955 ДО НАЧАЛОТО НА ТЕЗИ 20 ГОДИНИ НИЕ НЕ БЯХМЕ ЛИ ТУК НА ЗЕМЯТА?

Димо
Димо
29 март 2023 13:13
Гост

А, да видим дали ще спазят срока.

Асен
Асен
29 март 2023 13:12
Гост

Ето до къде води бездействието на Министерския съвет.

Кики
Кики
29 март 2023 13:09
Гост

Браво! Пребориха се.

Кранев
Кранев
29 март 2023 11:18
Гост

Браво на адвокатите

Lipen
Lipen
29 март 2023 11:18
Гост

Срамота.

Анонимен
Анонимен
29 март 2023 13:09
Гост

Цели 20 години ги мотаят.

Анонимен
Анонимен
29 март 2023 11:18
Гост

Сега ще се вдигне вой как можело такова нещо. Никой не се замисля, че и законите на ООН да са над родните, то пак родните тарикати ще трябва да ги прилагат. Което не е много сигурно

микокико
микокико
30 март 2023 18:00
Гост

А ПАНДЕМИЯТА НЕ ВИ ЛИ Я ПРИЛОЖИХА? ТОВА ДЕЛО Е ПЪЛЕН ФАРС И НИЩОЖНО НА ОСНОВАНИЕ пар.4 във вр.пар.3, ал.2 ПЗР на КРБ, А СРЕЩУ ТЕЗИ АДВОКАТИ ПРЕДЯВЯВАМ ИСК ТЪЙ КАТО АЗ А И НЕ ПОЗНАВАМ НЯКОЙ ДА Е ДАВАЛ ПРАВА НА ТЕЗИ ДА МЕ „ЗАЩИТАВАТ“. КАК ПРЕДЯВЯВАТ ПРЕТЕНЦИИ ОТ МОЕ ИМЕ ЗА МОЯ СМЕТКА И ЗА ОЩЕ 5-6 милиона граждани! За упоменатия Указ има ли проведен Референдум и сега тези измамни адвокати колко пари взеха за да предяват този иск та с „съдебно решение“ да заметат отаднало основание. Няма как по измамен и укрит начин да се приемат международни… Покажи целия коментар »

Аврамов
Аврамов
29 март 2023 11:17
Гост

Повече вярвам на ООН, отколкото на родните закони и глупотевини

Даниелов
Даниелов
29 март 2023 11:17
Гост

Срамно е. Надявам се бързо да се случи

Паолина
Паолина
29 март 2023 11:17
Гост

Коетопоказва и колко точно ГЕРБ са евроатлантици. Щом не са свършили тази работа, това показва, че те са слуги на Путин и Евразия.

Евелина
Евелина
29 март 2023 11:16
Гост

Според мен това е страшен пропуск. Обаче от 2002 на никой не му дреме.

Чулев
Чулев
29 март 2023 11:16
Гост

Много искаме да членуваме в някакви организации за да ни дават пари, но да спазваме наредби и закни – никога

Дамяна
Дамяна
29 март 2023 11:15
Гост

А дали ще го направи в двумесечен срок е друга тема