Правото на защита и на достъп до съд е ограничено от заповед на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов. С нея той е забранил да се регистрират изявления, които са изпратени на електронната поща на съда, без да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) (пълния текст на заповедта виж тук).

Това твърдят в жалба до Административния съд София-град (АССГ) адвокатите Полина Велчева и Юлиан Дацев и искат от съда да отмени заповедта на Трифонов в тази ѝ част.

Според тях с тази заповед председателят на СГС преурежда въпроси, които са включени в Наредба №6 на Висшия съдебен съвет за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. В жалбата на Велчева и Дацев се казва, че това е „изключително тежък порок, водещ до нищожност на установените със заповедта правила“.

Според адвокатите заповедта има белезите на подзаконов нормативен акт именно заради съвпадението с предмета на Наредбата на ВСС. Те подчертават и противоречието между заповедта и разпоредбите на наредбата на ВСС, в които никъде не се казва, че изявления в електронна форма не трябва да се регистрират, ако не са подписани с КЕП.

В жалбата изрично се подчертава, че със заповедта не просто се създават права и задължения, но и се уреждат въпроси, свързани с редовността на процесуалните действия на страните в делата пред СГС.

„Тези въпроси не е допустимо да се уреждат със заповед на административния ръководител, доколкото същите са уредени в процесуалните закони, а преценката за допустимост и редовност на сезирането е част от правосъдната дейност, която съгласно Конституцията на Р. България следва да е уредена със закон“, сочат Велчева и Дацев.

От заповедта на председателя на СГС следва, че направено до съда процесуално писмено изявление, ще се счита за неизвършено, тъй като няма да бъде регистрирано. Според адвокатите това ограничение накърнява правото на справедлив процес и на достъп до съд, подари което те твърдят, че заповедта на Трифонов е нищожна, а евентуално – унищожаема.

В жалбата си те напомнят, че задължение единствено на съда е да проверява редовното предявяване на иска, а изискванията за редовност се определят от законодателя.

„Конкретните процесуалноправни последици обаче следва да се определят от съда. Административният му ръководител (председателят на съда ) няма компетентност (правомощие) да урежда със заповеди редовността на сезирането и на извършваните процесуални действия от страните. С оглед на това, като издадена от некомпетентен по материя орган, оспорената заповед е нищожна в оспорената с настоящата жалба част (а най-вероятно – и в цялост)“, заявяват адвокатите.

И подчертават, че от заповедта следва, че вместо от съда, проверката на редовността на електронния подпис се извършва от служителите от служба „Регистратура“ на СГС.

„Налице е следователно и противоречие с материалноправни разпоредби от по-висок ранг – Конституцията, ЗСВ, ГПК, АПК, НПК, Наредби No 5 и No 6 на ВСС“, заключават Велчева и Дацев.

Те напомнят, че неподписаният документ е нередовен и не се взема предвид от съда, само ако в дадения срок нередовността не бъде отстранена. Но за това съдът дава указания до жалбоподателя и срок за подписване на документа.

„Със заповедта на административния ръководител – председателя на СГС на практика се разпорежда да се считат за неизвършени, поради порок във формата им – липса на подпис. Неподписаната жалба обаче не е равнозначна на липса на жалба изобщо. Съгласно ЗЕДЕУУ, писмената форма се счита спазена, когато е създаден електронен документ. Последният може да бъде подписан или неподписан, като процесуалните закони регламенти рат последиците, правата и задълженията на страните в такива хипотези“, изтъкват адвокатите. 

57
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ожгтн
ожгтн
28 януари 2022 8:14
Гост

Ако не е подписано нито в оригинал, нито с КЕП, на практика изявлението няма автор. Какво да му се регистрира? Само ще си играят на входящи изходящи неподписани документи и някой трябва непрекъснато да им указва и да им дава срокове за подписване.
Айде сега, детинщини!

льольо
льольо
28 януари 2022 10:49
Гост

Регистрира се естествено и се дават указания да се подпише на място или да се изпрати подписано с КЕП. Имам практика в апелативния и те са на същото мнение.

hjkljkl
hjkljkl
28 януари 2022 14:24
Гост

Не е нито нужно, нито задължително да регистрираме и да се мотаем с някакви копия на документи. Адвокатът следва да е наясно, че трябва да го занесе подписан на хартия или да го прати електронно с КЕП. Другото е детска градина.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 7:55
Гост

Предлагам тази жалба да бъде преведена и на руски език.

Негово Величество Симеончо - бивш премиер
Негово Величество Симеончо - бивш премиер
27 януари 2022 22:08
Гост

Боже, да ви имам проблемите. Пращам всичко по пощата /Бълг. пощи ЕООД или съотв. куриер/ и те така те. На тия, дето по-долу пишат: в кой век живеете, аз реципрочно да ги попитам, ако може: АМИ ВИЕ В КОЯ ЕЛЕКТРОННА ПЕЩЕРА СТЕ СЕ ИЗГУБИЛИ? Пращайте SOS на феновете на хартията, дорде е време, че после очи няма да ви останат здрави от синята светлина на електронните ви играчки и ще ви липсва живия контакт с реални хора, та били и такива, дето ви късат нервите. Като влезете в КЕП матрицата, сте изгубени завинаги. Вервайте ми поне за идните 100 дни,… Покажи целия коментар »

Eliza
Eliza
27 януари 2022 19:55
Гост

Ами аз си направих ел. подпис дори на телефона, подписвам си всичко и пращам, не струва скъпо, нито пък е толкова сложно.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 януари 2022 14:56
Гост

Изненадан съм от тези двама колеги.Ама така става,правото го обърнаха на техникум,а адвокатите под път и над път с лопата да ги ринеш.Това е нивото днес на адвокатурата. Не само подавам по електронна поща документи,подписани от КЕП,ами очаквам от съдилища и администрации да изпращат документи,подписани по този начин. Очевидно на някои хора им липсват факсовете и пощенските пликове.

Съдия
Съдия
27 януари 2022 16:14
Гост

Липсват им и пишещите машини „Марица“. За права говорим само в едната посока. Съдът има само задължения : да оставя по няколко пъти иска „без движение“, докато някой се сети какво точно да пише в петитума, да изчисли таксата и да ти укаже да платиш, да ти разпредели доказателствена тежест и за какво не сочиш доказателства. Въобще дузина правни факултети къде ли не и поредица от лобистки закони нарисуваха картината, в която юристи със съмнителни качества се препитават в правосъдието, а съдът да е длъжен да ги обгрижва, уж гарантирайки правата на гражданите. Жалбата, описана в статията е показателна за… Покажи целия коментар »

Адвокат САК
Адвокат САК
27 януари 2022 13:54
Гост

Наскоро ми звъннаха по телефона за пренасрочване на дело заради болен заседател. Разбрахме се да пусна свободни от ангажименти за следващия месец на имейл адресите на деловодство или на регистратура. Пускам на деловодство и се появява онзи надпис за неприемането на процесуални действия без КЕП. Уговорката на нова дата не е същинско процесуално действие и се прави масово по телефона без каквато да било кореспонденция. Та след няколко дни звънят пак с указание да пусна този път на регистратура, и мина. След още няколко дни ми съобщиха новата дата пак по телефона.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 7:53
Гост

Аууууу какво е това задкулисие? Уговорки, договорки за дата. А за крайния съдебен акт така ли се пазарите-по телефона?

Лозан
Лозан
27 януари 2022 13:43
Гост

Не виждам какво пречи да се подпишеш собственоръчно на хартиения носител, да сканираш документа и да го изпратиш по електронната поща.

Михаил
Михаил
27 януари 2022 13:44
Гост

А ако някой те разпише и го изпрати? Сега ел. поща можеш да си направиш за отрицателно време.

Питагор
Питагор
27 януари 2022 15:53
Гост

А ако някой те разпише и го изпрати не по мейл, а по традиционната поща?

ghnmlkm
ghnmlkm
28 януари 2022 8:16
Гост

Разлика между подписан документ и фотокопие на такъв следва да прави и пуцаджийският адвокат. Но пък знъе ли човек…. Симеоново и сие творят …

льольо
льольо
28 януари 2022 10:51
Гост

Това не е документ а сканирано изображение на документ и следователно няма характер на волеизявление.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 13:34
Гост

Учудва ме, че този не е запознат с Наредба №6 на Висшия съдебен съвет.

анонимен
анонимен
27 януари 2022 16:48
Гост

Ми, аз съм адвокат в София и работя изключително интензивно и със съда, и с КЕП, но не съм чувала за тази наредба. Колеги от кантората също не са.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 12:54
Гост

Колегите адвокати забравят обаче някои неща или просто не са вникнали достатъчно в материята. Поначало, в новите разпоредби на ГПК от чл. 102а до 102з са дадени изискванията, на които следва да отговарят електронните изявления на страните. В чл. 102б се посочва, че съдилищата не могат да отказват да приемат електронни извления, когато отговарят на определени изисквания, а едно от тях е те да бъдат подписани с КЕП, когато за валидността на документа се изисква саморъчен подпис. Отделно от това, както в ГПК – чл. 102д, чл. 38 и сл., така и в цитираната наредба, се говори за осъществяване на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 14:10
Гост

електронната форма не е за валидност на акта.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 9:47
Гост

За делата, образувани след 30.06. 2021 г. ВСС приема, че първообразът на съдебния акт е в електронна форма, поради което и хартиеният носител се заверява за вярност. При разлика между двата документа, валиден е електронният.

Съдия
Съдия
27 януари 2022 12:33
Гост

Да жалят. Всеки има право на жалба. Надявам се АССГ е на ниво. Правосъдието не е сфера за неграмотни или злоупотребяващи с правилата печалбари. Всички учихме от едни учебници, но като се зададе на хоризонта хонорара, се забравя че правото е изкуство на справедливото и доброто. Любимото цитиране, че на адвоката се дължи уважение като съдия олеква, когато прочетеш какви са последиците за неподписан съдебен акт и за неподписана искова молба. Така уважението се следва с носенето на отговорности.

Широко затворени очи
Широко затворени очи
27 януари 2022 12:40
Гост

Не малко съдебни състави (върховни) смятат, че неподписването на съдебен акт е технически пропуск. А пък дори и да го обявят за нищожен това никак не влияе на заплатата на съдията или неговото кариерно развитие. Някои съдии дори имат проблем с българското гражданство, но пък актовете им… Какви ли ще да са актовете на съдия, за който стана все известно, че не отговаря на законови изисквания за съдийска длъжност?

Адв.
Адв.
27 януари 2022 12:47
Гост

Навремето имаше един съдия от Варна – Николай Кузамин, който се водеше съветски гражданин, понеже баща му неше от Ленинград, майка му българка. Кузамин беше партиен секретар много време, но после го назначиха за съдия във Варна, накрая във Върховния съд, и беше и зам-министър на правосъдието. Преди 89-та всичко можеше, сега трябва да има някакви граници.

Целз
Целз
27 януари 2022 16:23
Гост

Съветското право явно се е отличавало с някои постановки, доста различни от тези по римското, според което само майката е известна…

Граучо Маркс
Граучо Маркс
27 януари 2022 12:17
Гост

Товарищ Алексей опять попал в дерьмо

Ники
Ники
27 януари 2022 13:35
Гост

Престарава се доста. Каква е тази нелепа заповед?

Спиридон, фотограф
Спиридон, фотограф
27 януари 2022 12:11
Гост

Е, много смешно и забавно.

Кики
Кики
27 януари 2022 13:36
Гост

Да, отстрани обаче.

Вие
Вие
27 януари 2022 11:24
Гост

Правното мнение на
правноинформатика- проф. Вихър Кискинов -от ЮФ на СУ в случая ще е е много полезно!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 11:53
Гост

Този западна отдавна! Остави това

Мария
Мария
27 януари 2022 12:21
Гост

Оф, този комплексиран човек, понеже никой не обръща внимание на предмета му и се прави на интересен. Всяка година подаваме молби до Декана двата му предмета (Информационно право и Правна информатика) да станат избираеми, ама никакъв отговор. И си ни го връща като на изпита ти дава тест, който си няма нищо общо с материала, който скучно преподава през семестъра! И после почти всички скъсани! Аз не знам какво правно мнение ще му се иска от този човек!

правна космонавтика
правна космонавтика
27 януари 2022 12:50
Гост

Аз предлагам освен правна информатика в ЮФ да преподават и правна космонавтика.

Пенсиониран прокурор от ВКП
Пенсиониран прокурор от ВКП
27 януари 2022 14:06
Гост

Еми има такава правна дисциплина – Международно космическо право, което се изучава по Международно публично право. Много е интересно.

Нелепици
Нелепици
27 януари 2022 11:14
Гост

Не стига, че са улеснени с тези електронни подписи до няма и накъде – бъзро, лесно, удобно, откъдето и да се намират, без разходи за куриери и поща, ами сега не искат и да си подписват заявленията. Това е вече супер тъпо. Защо да се задръства съда със стотици и хиляди указания, пак книжа и т.н. Това ли е целта? Адвокатски протакания…

И още
И още
27 януари 2022 12:20
Гост

Даже и без разходи за хартия и тонер касети. Всичко се разпечатва в съда!

Бумажкин
Бумажкин
27 януари 2022 13:38
Гост

Ходи и го обяснявай на човек, който е с разбирания от миналия век.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 януари 2022 11:02
Гост

Е, колегите прекаляват. Ако целта е именно съдът да даде указания за отстраняване на порока на ИМ/ жалбата, за да се печели време за до/събирането на доказателства/ обичайно от административни органи/, то това е нещо различно от ситуацията по принцип да се оставя неподписана една ИМ/жалба. Иначе- добре са направили, но не всеки колега и не всеки път гони точно посочената цел. Понякога целта е противоположната= по-скоро да се насерочи първото заседание по делото след депозиране на ИМ/ жалба с всички съществуващи в нея задължителни . съгласно закона- атрибути.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 9:54
Гост

По принцип това е една от целите. Но забавяне ще има, заради това, че се внася държавна такса за преписите, които се връчват на ответника. Ако има внесена предварително държавна такса по иска и за преписите за ответниците, това би библо супер. Но ако не е или пък не е правилно изчислена, то съдията трябва да дава указания и за това. От друга страна масово всички искат да им бъдта изпращани протоколите и експертизите по ел. поща, но не желаят да им се връчват съобщения и книжа по този начин.

Тенчо
Тенчо
27 януари 2022 10:51
Гост

Няма смисъл да подписвате – той съда ако трябва ще ви накара.

Пенчо
Пенчо
27 януари 2022 11:06
Гост

Това е идеята-съдът да го каже, а не деловодителката.

Закон
Закон
27 януари 2022 11:16
Гост

Грешка – казал го е законът.

Диана
Диана
27 януари 2022 13:31
Гост

Ние само това ще правим, за ръка ще ви водим – таксите ви ще смятаме, указания ще пишем, а това как свидетелстват нередовностите за вашите качества, няма да го коментираме !

Ярд
Ярд
27 януари 2022 10:51
Гост

Глупаво решение на СГС!

Petraga
Petraga
27 януари 2022 10:51
Гост

В края на статията става ясно, че съда така или иначе може да изиска подпис и да даде насоки и време за това нередовността да бъде отстранена. Сиреч подпис пак ще трябва да правят, но виж сега нали защо ни карат, като няма смисъл. Ами защото е по-добре понякога да си свършиш работата предварително и малко да се постараеш. Не са ли ви карали в училище, бе? Не е въпроса само домашното да си направиш, а и да решиш допълнителните задачи. Защото можеш да се постараеш малко повече от изискуемият минимум.

Николов
Николов
27 януари 2022 10:49
Гост

Те напомнят, че неподписаният документ е нередовен и не се взема предвид от съда, само ако в дадения срок нередовността не бъде отстранена. Но за това съдът дава указания до жалбоподателя и срок за подписване на документа.

Ми може човека да иска да скипне точно това, да не се туткат със срокове и глупости. Направо всичко да си е подписано и така съда да не се занимава да дава срок и инструкции за подпис.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 14:21
Гост

Законът позволява игрички на адвокатите – подават искова молба без подпис, без държавна такса, без пълномощно и се завихрят едни безсмислени указания, молби за продължаване на срок, неизпълнение и пак указания. В съвременния свят времето е ценно и подобни игрички, губещи ресурс и време, не трябва да се толерират. Да вземат да променят някои текстове в ГПК относно нередовност на искова молба.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 10:48
Гост

Ами нещо явно се мъчи да сортира и намали работата или нещо такова, но това е дискриминация.

Облена
Облена
27 януари 2022 10:47
Гост

И като видиш, че Иван се е подписал електронно какво? Ще ти стане по-официално ли?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 10:59
Гост

да оти няма да влизат жалби срещу решения подписани уж от Иван ,но в действителност подписани от жената котка.Е,че е прекалил със заповедта ,прекалил е.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 14:24
Гост

то по тая логика и договорите не трябва да се подписват, платежните нареждания – също и по твърдения, чийто автор е неизвестен, да се постановяват неподписани съдебни решения.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 10:47
Гост

Глупаво решение на председателя на СГС. Едното няма нищо общо с другото.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 10:47
Гост

Проблемът е, че не всеки може да се оправи с КЕП. Не е толкова „ултра лесно“, както вероятно ще кажат 22 годишните програмисти. Трудно се активира някога. А и струва пари.

Syrditka
Syrditka
27 януари 2022 12:42
Гост

а и излиза, че гражданите трябва да си правят ел подпис, за нуждите на делото – наистина е несериозно;

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 12:57
Гост

То струва пари, но щом искаш да си електронен и можеш един е-мейл да изпратиш, ще се научиш и как да създаваш ел.документи и да се подписваш с КЕП. Който не може, по традиционния начин се справя и няма нужда да роптае.

Гери
Гери
27 януари 2022 13:41
Гост

Никак не е трудно. На сайта на доставчика е обяснено подробно. Ако не ти е ясно-има телефон.

Авигел
Авигел
27 януари 2022 10:46
Гост

Абе глупости. Недейте да утежнявате живота на хора, които и без друго си имат проблеми и са опрели до съд.

Todorina
Todorina
27 януари 2022 10:46
Гост

Е защо трябва да има КЕП? Какъв толкова е зора?