Издадената още през 2011 г., но необнародвана и до днес, Инструкция за провеждане на предварителни проверки е правно нищо и Върховният административен съд (ВАС) трябва да прогласи нищожността ѝ.

Това пишат в жалбата си до ВАС адвокатите от Велико Търново Иван Млъзев и колегата му Красимир Славев, който го представлява. С нея те ще опитат да завършат съдебната сага около инструкцията, която започна преди 9 години и мина през няколко произнасяния на ВАС, от които винаги ставаше ясно, че актът е нищожен, но към днешна дата той не е отменен. Според адвокатите това създава „невъобразим хаос“ при предварителните проверки, които прокуратурата възлага на МВР и засяга правата на много хора.

Инструкцията е издадена през март 2011 г. от тогавашния главен прокурор Борис Велчев и Цветан Цветанов като вътрешен министър. Проблемът е, че тя никога не е била публикувана за обществено обсъждане, нито е била обнародвана впоследствие в Държавен вестник или е публикувана на сайтовете на прокуратурата и на МВР.

Две години по-късно ВАС отмени отделни текстове от нея, които бяха оспорени, но от решението на съда още тогава стана ясно, че цялата инструкция е нищожна, защото е нормативен акт и обнародаването ѝ е задължително, но отменителното решение беше за конкретни разпоредби, защото тогава само те бяха атакувани.

След това инструкцията беше обжалвана изцяло, но преди ВАС да се произнесе по същество, през 2014 г. следващият главен прокурор Сотир Цацаров и вътрешният министър тогава Цветлин Йовчев подписаха нова инструкция за отмяна на старата. Така делото във ВАС беше прекратено.

Преди две години обаче адвокат Млъзев и колегата му Павлин Стоянов атакуваха и новата отменителна инструкция, тъй като и тя никога не е била подложена на обществено обсъждане и не е обнародвана.

ВАС я обяви за нищожна, след като категорично постанови, че тя е нормативен акт, защото съдържа административноправни норми, които се отнасят за неопределен или неограничен брой адресати и имат многократно действие. А обнародването на нормативния акт, напомни ВАС, е условие за влизането му в сила и го прави част от действащото право.

„Затова в съдебната практика се приема, че при липса на обнародване подзаконовият нормативен акт не поражда правни последици“, написаха върховните съдии.

Целта на адвокатите с оспорването на втората отменителна инструкция, всъщност беше да успеят впоследствие да атакуват и същинската, подписана от Велчев и Цветанов и така да се сложи ред в правилата за предварителните проверки.

В поредната си жалба те пишат, че нормативният характер на инструкцията произтича, както от нейното съдържание, така и от посочените в заключителните ѝ разпоредби основания за нейното издаване, регламентирани в Закона за съдебната власт и в Закона за МВР. След това адвокатите отново подчертават, че инструкцията не е обнародвана и не са проведени предварителни обществени консултации.

„Необнародването е пречка актът да породи правни последици, тъй като до публикуването си той не съществува като юридически факт. Това означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на нормативния акт води до опорочаването му до степен до нищожност. Изискването за влизане в сила на нормативен акт е той да бъде обнародван в ДВ, което е условие за превръщането на акта в част от действащото законодателство. Необнародването е пречка актът да породи целените правни последици, което означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност. Порокът е толкова тежък, че нормативният административен акт е приравнен на правно нищо“, се казва в жалбата до ВАС. Адвокатите напомнят, че според чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт и мотивите към него, трябва да бъдат публикувани за обсъждане, като за становища по него има 14-дневен срок.

„В случая няма данни такъв проект да е публикуван където и да било. Следователно на заинтересованите лица не е предоставен и 14-дневен срок за предложения и становища по евентуален проект. Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, не е формално изискване, а израз на минимална гаранция за спазване на принципите за откритост и съгласуваност“, пишат адвокатите и допълват, че заинтересованите страни не са могли да представят своите предложения и становища.

„Следователно не само не е спазен формалният минимален 14-дневен срок, предвиден в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, но не са създадени никакви условия за спазване на принципите за съгласуваност и откритост при изработване на оспорвания нормативен акт“, посочват още жалбоподателите, като заключват, че неспазването на тези императивни правни норми е достатъчно основание да се приеме, че инструкцията противоречи на нормативни актове от по-висока степен и трябва да бъде отменена.

Нататък адвокатите напомнят, че липсата на обнародване в случая пряко нарушава и основни конституционни принципи – на правовата държава, на правната стабилност и за оправданите правни очаквания.

За правния интерес на адвокат Млъзев да оспори инструкцията, в жалбата му се посочва, че той е продиктуван от професията му и невъзможността да защитава клиентите си, доколкото не може да се запознае със съществуващата нормативна уредба за дейността на МВР и прокуратурата по отношение на предварителните проверки. В тази връзка той се позовава и на Директива 2013/48/ЕС и въведеното с нея изискване за гарантиране на правото на защита.

„Наред с качеството си на адвокат, жалбоподателят има правен интерес от оспорване и като физическо лице, тъй като би могъл да бъде лице, което твърди, че е пострадало от престъпление и правото му на защита, при неяснотата относно правния статус на Инструкция № 89, би могло да бъде накърнено“, се казва още в жалбата до ВАС.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Михаил
Михаил
02 септември 2020 13:01
Гост

Много разумно предложение. Подкрепям.

Мими
Мими
02 септември 2020 13:00
Гост

На два пъти една и съща грешка! Тези нямат ли юристи,които да ги напътстват?

Анонимен
Анонимен
02 септември 2020 12:47
Гост

Издадена, но необнародвана цели 9 години!

Спиридон
Спиридон
02 септември 2020 12:50
Гост

Щом не е била публикувана за обществено обсъждане, значи е невалидна. Какво има да се цикли повече?

Сотир
Сотир
02 септември 2020 12:56
Гост

Поредната издънка на Цвъки.

Анонимен
Анонимен
02 септември 2020 9:06
Гост

Късмет с премахването, защото прокуратурката още си го ползва

Анонимен
Анонимен
02 септември 2020 9:06
Гост

Добре добре. НЕ е лошо

Димитрова
Димитрова
02 септември 2020 9:06
Гост

Споделям мнението, че е добре да се премахне това чудо

Обретенов
Обретенов
02 септември 2020 9:06
Гост

Гешев позор! Оставка и затвор!

Кирил
Кирил
02 септември 2020 12:44
Гост

Дано има съвест и да подаде оставка днес след протестите.

Обретенов
Обретенов
02 септември 2020 9:05
Гост

Правно нищо. Не е за вярване.

Филип
Филип
02 септември 2020 9:04
Гост

Има и смислени неща в инструкцията. Обаче нали ние сме царе да отричаме всичко

Сен Жак
Сен Жак
02 септември 2020 9:03
Гост

Мисля, че не е лошо предложение.

Temelko
Temelko
02 септември 2020 9:03
Гост

Добра идея.

МЕЧ
МЕЧ
02 септември 2020 9:02
Гост

За всички е ясно, че тук целта е друга. Инструкцията не се прилага от години от прокуратурата и МВР и съответно няма как да създава „невъобразим хаос“. Между другото, в нея имаше доста смислени разпоредби, които трябва отново да бъдат приети, разбира се по съответния законов ред

Филип
Филип
02 септември 2020 9:05
Гост

Ние сме царе да отричаме всичко. Така стана и след 89та, въпреки, че преди това имаше и не лоши неща.

Анонимен
Анонимен
02 септември 2020 8:59
Гост

Идиотите си я спазват и до днес… Браво на колегите! Оставка!