Адвокати от цялата страна настояват Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието да въведат единни правила за електронен достъп до делата.

В писма до двете институции от Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) изтъкват, че съдилища отказват да им изпращат по имейл протоколи от съдебни заседания.

Не става дума само за електронния достъп до делата, а за елементарни въпроси, като това ни пращат копия от протоколите по имейл. При днешната мобилност, когато столични адвокати се явяват по дела извън София и, съответно, колеги, които са от страната, се явяват по много дела в София, това е най-нормалното нещо на света. Огромна част от адвокатурата работи най-малкото с имейл. На този фон, има съдилища, на първо място искам да изтъкна столичните, които отказват и продължават да отказват да изпращат протоколи от заседание по имейл. Представете си за един колега, който не е от София – той трябва да ангажира свой столичен колега, който да ходи да му прави справка по делото, понякога се изисква пълномощно в противоречие със закона, в други случаи се изисква молба, а делото е свободно за достъп едва след няколко дни и така нататък, и така нататък“, заяви адвокат Емил Георгиев пред БНР.

По думите му това се дължи на липсата на единни стандарти в съдилищата за предоставяне на достъп до делата. „Всеки съд работи по собствени правила, които са оформени със заповед на съответния административен ръководител, няма еднакъв стандарт, който да се прилага навсякъде“, заяви още Георгиев.

Той даде и няколко примера. В Софийския градски съд се казвало на адвокатите да чакат, всеки момент новоизбраният председател щял да встъпи в длъжност. „Административната работа в този съд е блокирана, а ние нямаме търпение, не може да чакаме“, коментира Георгиев.

Друг пример – районния съд в Пловдив не изпращал протоколи на адвокати, които не са от местната колегия, докато апелативният съд, който е в същата сграда, го прави.

В Стара Загора само наказателните съдии изпращали протоколи, гражданските и търговските отказвали.

Проблемът е огромен. ФОБА обединява над 2000 адвокати от всички краища на страната, това неформално е най-голямата колегия след софийската. Имаме вътрешна динамика на обсъждане на проблемите и един от тях е именно този.

ВСС, като правителство на съдебната власт, трябва да вземе отношение. Знаем, че има работна група от представители на Висшия адвокатски съвет, ВСС и Министерството на правосъдието. За съжаление органите на адвокатурата за пореден път изостават с прозрачността, да се отчитат пред своите членове, които плащат членски внос. Те не ни казват докъде са стигнали, кога да очакваме някакво изменение. Отказват да поемат ангажимент поне да постигнат елементарни подобрения за нас като изпращане на протоколи докато измененията станат факт“, каза още Емил Георгиев.

Той изтъкна, че адвокатите са представители на гражданите. „Ние съществуваме, защото сме застъпници на правата и законните интереси на нашите клиенти, от тяхно име се занимаваме с редица въпроси“, заяви Георгиев и добави, че всъщност онези, които „трябва да изпият горчивата чаша докрай“, са гражданите и юридическите лица.

Очакваме ВСС най-сетне да постави този въпрос сериозно и да даде някакъв хоризонт, да каже до еди коя си дата ще имаме единни правила. Очакваме от министър Цецка Цачева да се възползва от правото си да формира дневния ред на заседанията на ВСС, особено когато заседава в пленум, и също така да направи необходимото, ако никой друг не пожелае да вкара тази въпросна точка в дневния ред, тя да го направи, има законовото право и задължение. Очакваме също така органите на адвокатурата най-после да бъдат по-отворени и по-прозрачни към своите членове и да се отчитат, да кажат докъде се е стигнало, какво остава, ако се нуждаят от нашата подкрепа, винаги ще го направим, защото знаем, че действаме в интерес на нашите клиенти“, коментира още Георгиев.

Той посочи, че в Австрия съществува система за електронен достъп до делата от 1997 г. И добави, че има и европейски пари по проект, които са насочени към реализацията на единна информационна система на съдилищата. „На други въпроси се отделя много повече време, а у нас нямаме този минимум на електронно правосъдие, който да започне с разпращаме на протоколи от съдебни заседания. Направо ме е срам ние да повдигаме този въпрос, но представете си докъде са стигнали нещата, след като никой друг не го поставя. Нашето търпение е изчерпано, няма да чакаме вечно нашите формални органи на адвокатурата да се задействат. Може само да увеличим натиска върху ВСС и МП да се заемат с този толкова важен аспект от нашата дейност“, заключи Емил Георгиев.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
5-ко
5-ко
11 февруари 2019 12:29
Гост

Разбирам възраженията на Емил Георгиев. Адвокатите трябва да получават своевременно информация, за да могат пълноценно да защитават своите клиенти.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 12:19
Гост

Как пък не. Толкова пари се наляха в проекта за ЕИСС, че е срамно защо още не е готова системата. Ако се не лъжа, имаше и удължаване на срока, защото новия съвет нямаше никаква идея какво ще го прави. А тази система е повече от необходима за съдебната система.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 12:14
Гост

Малко наизуст говорят адвокатите. ВСС движи два проекта в тази връзка – единият е за Единната информационна система, а другия – за доизграждане на някои услуги в единния портал. И двата ще приключат тази година. Така че хайде да не скачат много. Толкова спънки имаше по първия проект, от какъв ли не характер, а вторият се движи напълно по план. Така че не е болка за умиране. Толкова години са си траели, да вземат да почакат още малко и ще им се уреди въпросът.

Wyzmuten
Wyzmuten
11 февруари 2019 12:02
Гост

Малко ни е работата на специализираната администрация, че сега и да уведомяваме адвокатите по делото. Достатъчно пари получават за разходи по делото.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 12:00
Гост

Абсолютно приемливи искания. Не виждам защо колегите от провинцията да са ощетени по отношение на даване на информация.