Адвокатите да могат да заверяват разпечатки на получените от тях по електронен път скици, схеми и извлечения от кадастралната карта. Предложение за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър в този смисъл отправя Висшият адвокатски съвет (ВАдС) до правната комисия в парламента (пълния му текст виж тук).

В него председателката на съвета Ралица Негенцова обяснява, че във ВАдС постъпват множество сигнали от адвокати и граждани от цялата страна за забавено издаване на скици, схеми и удостоверения от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). „Това затруднява своевременното даване на консултации, предявяване на искове и ефективната защита по дела на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица“, обяснява тя. И посочва, че в част от сигналите се иска от ВАдС да предприеме действия за гарантиране на законовото право на адвокатите да получават с предимство копия от книжа и сведения в съда и администрацията.

Адвокатурата предлага разрешение на проблема, което няма да доведе до увеличаване на разходите за персонал, помещения и техника и освен това съответства на направените наскоро промени в закона, с които се даде възможност и на съдебната власт да получава по електронен път документи от кадастъра. Както „Лекс“ писа, с тях се даде право и на геодезистите сами да издават скици.

Предложението на адвокатурата е да се промени чл. 55, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър и той да регламентира:

Орган на съдебната власт, адвокат, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронен документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие. Разпечатаното копие се ползва само за провежданите от тях производства или производства, в които адвокатът участва. Преписът на хартиен носител, заверен от адвокат, има силата на документ, заверен по реда на чл. 32 от Закона за адвокатурата.

„Считаме за необходимо и уместно адвокатите не само да могат да получават документи в електронен вид – скици, схеми и удостоверения от АГКК, но и да могат да заверяват като преписи на хартиен носител тези документи и да използват преписите за нуждите на осъществяваната от адвокатите дейност по предоставяне на правна защита и съдействие на гражданите и юридическите лица“, заявява ВАдС.

В предложението си съветът напомня на депутатите, че адвокатите дават устни и писмени консултации, становища, изготвят всякакви книжа и документи и осъществяват представителство на граждани и юридически лица пред всички органи и служби в страната. „Поради това законодателят е предоставил възможност на адвокатите да заверяват преписи от документи и книжа, предоставени им по повод или във връзка със защита интересите на техен клиент, като е придал на заверените от адвокат преписи качеството на  официално заверени документи  – чл. 32 от ЗА“, изтъква ВАдС.

И заявява, че е необходимо и адвокатите не само да могат да получават на електронен носител скици, схеми и удостоверения от кадастъра, но и да могат да ги заверяват като преписи на хартия и да ги използват в производствата, в които осъществяват процесуално представителство, както и когато предоставят консултации на клиенти.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тез пък и те
Тез пък и те
29 юли 2019 15:22
Гост

Адвокатите искат все по-малко да ходят по гишета и все повече да вършат сами работата на чиновниците. Не забравяйте, колеги, че адвокатурата е преди всичко канцеларска работа. Помагайте на клиентите си, а не съсредоточавайте административни функции, които не са ви присъщи.

предложение
предложение
26 юли 2019 17:20
Гост

Какво си играете на скици и схеми? като се има предвид,че има една армия адвокати, а в болниците няма сестри, а операцинниоте сестри са съвсем дефицитни, напрво дайте правоспособност на адвокатите да бъдати операционни сестри. дайте им и бревети и на пилоти на самолети-по силата на вписването в адвокатурата. А също им дайте и разрешение да бъдат и спасители на плажа, екскурзоводи, водачи на валяци. Абе адвокат ли си-да можеш да имаш универсална правоспособност за всякакви дейности!

Анонимен
Анонимен
26 юли 2019 17:26
Гост

Извинете, пиете ли си хапчетата?

хаха
хаха
26 юли 2019 17:48
Гост

Добро пердложение. Направо адвокатурата да премине към съдебната системва, и да почнат да правораздават. Скици щели да заверяват. сигурно и адвокатът осъден на дълги години затвор да заверява скици? Или адвокатът, който поръча нападението на Роженския манастир? http://news.bnt.bg/bg/a/chetirima-sa-obvinyaemi-za-obira-v-rozhenskiya-manastir

хаха
хаха
26 юли 2019 17:52
Гост

имам предвид адвокатът осъден за…разни неща …в голям южен град. Присъдата е над 7 години, и вече е потвърдена и на втора инстанция. Кой знае, може пък ВКС да го пожали-и да може да бъде свободен и заверява скици? https://dnes.dir.bg/plovdiv/-26510575

Анонимен
Анонимен
26 юли 2019 18:02
Гост

какво искате да кажете като изреждате тези действителни случаи на адвокати безобразници? че 14 000 адвокати са такива? че ще фалшифицират разпечатката на скицата? хайде стига. нали другата страна по делото също ще си извади скица и ще лъсне! и сега адвокатите заверяват копия на документите, които предоставят по делата

осведомен
осведомен
26 юли 2019 13:36
Гост

По всичко личи, че адвокат Гигова го е писала. Хубаво, че са я послушали и са направила това предложение.

стефанов
стефанов
26 юли 2019 15:08
Гост

не знам кой е, макар тя е сред малкото там, които имат име и като адвокати… обаче предложението е не просто разумно и обосновано, то е в десетката, колеги! хайде сега като е внесено, да се погрижи съветът не потъва в парламента!

Ненчо
Ненчо
26 юли 2019 13:15
Гост

Напълно разумно и практично предложение. Електронният обмен на документи е с много предимства. Да не говорим, че се избягва досадното ровене в папки.

Анонимен
Анонимен
26 юли 2019 12:33
Гост

Може пък Агенцията по геодезия, картография и кадастър да изпраща чрез e-mail нужният документ на заинтересованото лице.

Пощенският гълъб
Пощенският гълъб
26 юли 2019 12:36
Гост

Някой май го е напекло. Пазете се от слънцето бе, хора! Как виждате бай Ставри на 70-80 г. от Горно нанадолнище да има електронна поща. Или може би в такива случаи документите могат да му ги изпращат чрез чат или вайбър? 🙂

Анонимен
Анонимен
26 юли 2019 12:05
Гост

Продължават да си оплитат кошницата. Повече права, повече доходи. Защото съм далеч от мисълта, че експресната услуга ще излиза безплатно на клиента.

12345
12345
26 юли 2019 12:30
Гост

всъщност предложението е съвсем резонно – адвокатите правят заверки и няма никакъв проблем да го правят и за скиците! Поздравления за висшия съвет. най-после нещо адекватно

advocat
advocat
28 юли 2019 7:05
Гост

Преди години беше представен законопроект на Закон за адвокатурата, който предвиждаше адвокатите да заверяват съдържанието на документи, защото е абсурдно например адвокат да изготви необходимите документи за вписване на ООД в АВ-ТР и до води клиента при нотариуса за заверка на спесимена. Законопроектът тогава срещна лют отпор, включително от нотариусите. Сегашното предложение ми се струва плах опит за отваряне кутията на Пандора. Европейски юристи се дивят на ситуацията и на нежеланието на българските власти за пълно хармонизиране на нашето с европейското законодателство. Така е в територия Абсурдистан и така ще бъде, докато това робско племе, което иначе гордо се нарича… Покажи целия коментар »