Общото събрание на адвокатите от страната, което продължи до късно снощи, официално сне доверието си от Висшия адвокатски съвет (ВАдС), бламира го, като не прие отчета му, а много адвокати поискаха ръководството да си подаде оставката.

Първо със 163 на 50 гласа събранието на прие отчета, а после с още по-голямо мнозинство – от 174 гласа „за“, 34 „против“ и 13 „въздържал се“ обяви, че сваля доверието си от ВАдС.

Нито неприемането на отчета, нито сваленото доверие имат правни последици, а последвалите предложения за оставки не бяха одобрени от събранието, като в много от изказванията се обясняваше, че това е морална оценка и всеки член на съвета сам трябва да реши дали да се оттегли при това категорично мнение на мнозинството в най-висшия орган на адвокатурата. Израз на това виждане беше и отхвърлянето на предложенията да бъде свикано извънредно изборно събрание и да бъде потърсена дисциплинарна отговорност от членовете на съвета.

Вкупом съгрешихте и вкупом непотребни станахте

Коренът на най-тежките критики към ВАдС беше неизпълнението на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната от 2019 г. Затова настоящото събрание изрично и с голямо мнозинство гласува, че решенията му не са препоръчителни за Висшия адвокатски съвет, а са задължителни. Събранието прие и множество други решения – какви са те виж в карето.

„Борим се не само с външна опозиция, но и с опозиция отвътре и тя е по-тежката“, заяви председателят на съвета Ралица Негенцова. И отговори на една от най-повтарящите се критики – че въпреки решение на събранието от миналата година, в парламента не е внесен проект за нов Закон за адвокатурата (ЗА), че той не може да бъде написан за няколко месеца.

„Вие вкупом съгрешихте и вкупом непотребни станахте“, обърна се към членовете на ВАдС адвокат Георги Гайдаров от София. И заяви: „Предлагам да събранието спре да препоръчва и да започне да задължава и да търси отговорност за неизпълнение“.

„Да снемем доверието си от този съвет и да не гласуваме отчетите“, призова колегата му Борислав Вълчев.

Първи призив за оставка отправи адвокат Ангел Ангелов от Кюстендил, който заяви, че ще гласува против отчетите на съвета за 2019 г. Той, както и други адвокати, заявиха, че ВАдС не е изпълнил основните си задачи и не е решил проблемите на професията. „Апелирам за висока култура и членовете на ВАдС да си подадат оставките един по един, това е демократичен акт“, заяви Ангелов.

Председателят на адвокатската колегия в Пловдив Иван Демерджиев също заяви, че ще гласува против приемането на отчетите. „Да се замислим за извършеното от ВАдС през тази една година, то е крайно недостатъчно. Преди година гласувах доверие, но обещаното не беше сторено. Не виждам промяна“, каза той.

Цялата пловдивска колегия е взела единодушно решение да не подкрепи отчета. А другото ни единодушно предложение е да се потърси отговорност от председателя на ВАдС за неизпълнение на решенията на общото събрание, съобщи Георги Баев от Пловдив.

Остро критично изказване направи и адвокат Велислав Величков от София. „Стожер ли е днес на законността българската адвокатура? Останахме ли равнопоставена страна в процеса или се доведохме до пълно обезличаване? Реагирахме ли спрямо некачественото законодателство?“, попита той.

И продължи: „Отстояхме ли против натиска на изпълнителната власт да ни третират като сервитьори и фризьорки? От говореща адвокатура се превърнахме в статична, битова, мълчалива адвокатура. Правото в България е застрашено и ние трябва да сме пръв негов защитник. Адвокатът, ако си стои на мястото, няма да има нужда от социални помощи, но трябва да предизвикаме хората да ни вярват“. А залата избухна в аплодисменти. Ръкопляскания посрещнаха и думите му, че проект за нов Закон за адвокатурата не е стигнал до пленарната зала на Народното събрание, а отчетите са „отбиване на номера“.

Не само делегати, но и член на самия ВАдС, отправи остри критики към дейността му. Христо Христов се дистанцира от множество решения на съвета, чийто член е. Той заяви, че ВАдС не е изпълнил решението на предишното общо събрание за внасяне на нов ЗА. И изрази възмущението си от начина, по който ВАдС защитава интересите на адвокатурата по делото във Върховния административен съд срещу увеличението на минималните адвокатски хонорари от 2014 г.

„Показателни са случаите с изказването на Иван Гешев, че адвокатите работят за пари и защитават престъпници, показателни са и претърсванията на кантори. ВАдС не взе адекватни мерки. Не може, когато той отправя тези квалификации, на сайта на ВАдС да се мъдри негово изказване, че адвокатурата не е недосегаема. Съветът заема пасивна позиция и върви след събитията. Няма кураж за твърда позиция“, заяви членът му Христо Христов.

Тежки констатации за начина, по който се управлява адвокатурата, направи и друг член на ВАдС – Валя Гигова. Тя констатира, че положението през последните години се е влошило. „В рамките на този съвет ние не работим добре, нямаме истински обсъждания, не вземаме смислени и обосновани решения“, каза Гигова.

Тя специално заяви пред общото събрание, че няма да се кандидатира за председател на следващия ВАдС.

„Трябва много внимателно да се огледате и да посочите бъдещите си лидери, хора които са успели професионално и не гледат на участието си във ВАдС като на средство на професионална реализация, хора, които са отдадени безкористно на каузата на адвокатурата. Бъдете активни, защото ако вие не сте и органите няма да бъдат. Те са функция от молбите, жалбите, сигналите и исканията на отделните адвокати“, призова тя колегите си.

Нейната благодарност към изявени юристи и адвокати, спомогнали много за качествения скок в правната дейност на ВАдС, доведе до аплодисменти от цялото събрание за доц. Таня Градинарова, доц. Траян Конов, Ивайло Костов, Милен Ралчев и Силвия Спасова.

Електронно гласуване и вложение в ДЦК

Немалко адвокати говориха за последното увеличение на месечните вноски към ВАдС на 20 лв. и настояха за отмяната на това решение.

Столичният адвокат Емил Георгиев постави въпроса за въвеждане на електронно дистанционно гласуване на изборите за ръководство на гилдията. Като представител на Обединението на свободните адвокати, той каза, че с колегите му са изготвили 13 предложения. „Възможността „един адвокат-един глас“ е много важна. Разбираме, че пари за това има. Не виждам обаче разчет колко би струвало. Фирми казват, че гласуване, много сходно с това на магистратите за Висш съдебен съвет, би струвало еднократно 70 000-80 000 лв. Това трябва най-сетне да влезе в дневния ред и нашите органи да го осъществят“, заяви Георгиев.

Колегата му от София Александър Пелев пък попита какво прави адвокатурата с парите, които спестява. За 2019 г. е натрупан преходен остатък в бюджета от около 860 000 лв. „Може би защото не знаем за какво да ги изхарчим?“, попита Пелев и тъй като парите стоят по банкови сметки, от които за година, поради изключително ниските лихви, адвокатурата е спечелила само 1800 лв., той даде предложение – с тях да се купят държавни ценни книжа, които са не само сигурни, но и с по-висока доходност.

Председателят на Софийската колегия Ивайло Данов пък постави две други теми. Първата беше, че не е била разбрана идеята, гласувана на миналото общо събрание, за популяризиране на фигурата на личния адвокат. Затова той предложи ВАдС да поиска мнението на всички колегии по въпроса. Другата тема, която той постави на обсъждане, беше как адвокатурата да се възползва най-добре от очакваното въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела.

Иначе Общото събрание на адвокатите от страната започна с минута мълчание за починалите през годината адвокати, но още веднага след това стана ясно, че това ще е единственият момент, в който събралите се над 220 души имат намерение да мълчат, а ще обсъждат бурно темите, които ги вълнуват.

Отсъствието на адвокатурата от законодателния процес

Още в самото начало на събранието гостите му поставиха остро някои от проблемите. Явор Нотев – депутат и дългогодишен адвокат, сам заговори за качеството на законодателството, „Участието на адвокатурата в законодателната власт е повече от недостатъчно и това личи“, каза той. И призовава адвокатите за повече инициативност в законотворчеството. „Няма как да не призова към повече ентусиазъм, инициативност и енергия в търсенето и отстояването на мястото на българската адвокатура, няма кой да ни замени в тази мисия. Дори и в сблъсъците в адвокатурата ще се роди истината“, заяви Нотев.

Председателят на Съюза на юристите Владислав Славов беше още по-критичен. „Мен ме е срам от това, което става в българския парламент“, заяви той. И разказа как след две години едва сега е успял да убеди председателката на Народното събрание Цвета Караянчева да организира експертна кръгла маса с основен въпрос – защо след като имаме добър Закон за нормативните актове, депутатите не го спазват. Славов постави и проблема с качеството на юридическото образование и съобщи един парадокс – всяка година да учат право биват приемани 1000 души, а завършват 2000.

Шумни коментари в залата предизивика съобщението, че адвокатурата е получила поздравителен адрес от главния прокурор Иван Гешев и то така и не беше прочетено пред делегатите.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова представи свършеното от него през 2019 г. – всички внесени искания до Конституционния съд, становища по конституционни и тълкувателни дела, по промени в законодателството, за подобряване на дейността на адвокатите (пълния текст на доклада виж тук).

А главният секретар на съвета Стефка Въжарова разясни финансовото състояние на адвокатурата и стана ясно, че тя има налични над 3,6 млн. лв. (повече за финансите на гилдията виж тук).

Отчетите на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд бяха приети от събранието.

 

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
паун шишарков
паун шишарков
22 май 2020 0:38
Гост

сит търбух за адвокатурата глух

Оставка!
Оставка!
24 февруари 2020 12:08
Гост

Ето как заместник на Ралица Негенцова , адв, Людмил Рангелов заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, коментира 27-те изказващи се по време на ОС. frognews.bg и др. :
Имаше напрежение по време Общото събрание на Висшия адвокатски съвет. През последните години има тенденция да се политизира адвокатурата. Оттам произтича напрежението. Адвокатурата не е политическа организация.
Оставка!Оставка!Оставка!Оставка!Оставка!Оставка!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2020 16:57
Гост

Това с членския внос едоата селско изпълнение. За 120 лева на година ли сте?

Санчо
Санчо
26 февруари 2020 14:21
Гост

Въпросът е доста тъп и парвенюшки…който не уважава парите си не уважава и себе си …ако ги е спечелил с честен труд. А 120 лв по 13000 адвоката прави 1 560 000 лв – тези пари в чий джоб отиват и за какви простотии се харчат.

Санчо
Санчо
23 февруари 2020 9:01
Гост

Да…Негенцова след почти нищоправенето в Центр.избир.комисия ( фалшиви избори и манипулирани резултати) беше добре устроена във ВАдв.С където си е определила заплата на министър- председател .Може би от свенливост не се отчита нейното възнаграждение й се дава заедно с това на секретаря -132000 лв годишно или по 11000 лв на месец…неизвестно още колко взима заседателни от тия отчетени 150 000 лв. Финансовият отчет е формален и със сигурност един външен одит и ревизия може да предизвика скандал. Действащият закон за адвокатурата е леко фризирания закон от края на 19 и началото на 20 -ти век и напълно непригоден за съвременните… Покажи целия коментар »

до лекс бг
до лекс бг
23 февруари 2020 7:31
Гост

Лекс бг, това ОС на адвокатите взе прелюбопитни решения, решения, каквито никога, в историята на адвокатурата не са взимани. Може ли отделна статия, систематизирано, за улеснение на читатели си да ги публикувате, и то днес?
Моля публикувайте статия, може и без редакторски коментар какво се реши на това ОС. Решението за неприемане на отчета е само е едно от многото взети решения,бихте ли публикували и другите решения?

lawyer
lawyer
22 февруари 2020 20:36
Гост

Провалиха ми колежа на сина ми – дето много съм ги наредил един до друг. По-непрофесионално отношение към гилдията – не съм виждал. Говоря за трагичният инцидент с 3-кратният размер на хонорарите – проспано и изгубено. Бе и аз съм изпускал заседание – ма чак дотам. Добре, да кажат – 3 адвоката ще обслужват населението в София и ние да си ходим по други задачи.

Както разпуснахме армията – бе нямам думи – некадърниците пречат дори и на дишането – толкова са досадни, бе ние ще си дишаме и въпреки управата.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2020 7:26
Гост

Належащо е да има ежегодни медицински прегледи , след подобно изказване!
Документът,че лице не е на учет не е достатъчен, прегледи си трябват!

оставка!
оставка!
22 февруари 2020 19:24
Гост

Оставка! Оставка!

адвокат
адвокат
22 февруари 2020 18:32
Гост

Няма по-разнолика и по-лошо организирана гилдия от нашата ! Безконтролното нахлуване на юристи в началото на криминалния преход даде своите гнили плодове. Да не говорим за онези полковници от 6-ти отдел на 6-то управление на ДС, които се вписаха като адвокати, за да донадят пенсийките си от по 900-1200лв. с хонорарите от служебни защити, като Йордан Трачев например. Същия, който фигурира в обнародвания списък на доносниците и вербовалите ги офицери.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 16:34
Гост

Това ръководство е най-слабото и алчното.

Радост
Радост
22 февруари 2020 12:32
Гост

Кефи ме как се реагирали на поздравителния адрес на Гешев 😊

Fredy
Fredy
22 февруари 2020 12:02
Гост

Нотев да коментира законопроекта на съпартийците си.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 12:07
Гост

Нотев да вземе да се скрие, че много отдавна се излага.

987
987
22 февруари 2020 12:08
Гост

Toй не е вносител, все пак.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 12:11
Гост

А Волен ли го е писал?

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 12:29
Гост

Нотев говори за законодателството пред адвокатите, а в правна комисия мълчи и гласува за скапаните закони. Що за лицемерие

адвокат
адвокат
22 февруари 2020 18:21
Гост

Той си е такъв откакто го помня, още когато беше следовател.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 12:01
Гост

Бре, много пари натрупал ВАдС.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 12:02
Гост

По-важно е колко са откраднати.

Гражданин
Гражданин
22 февруари 2020 12:00
Гост

Не съм съгласен, че адвокатите нямат достъп до законотворчеството, най-малкото сред депутатите има доста адвокати и това е преобладаващата професия в парламента.

123
123
22 февруари 2020 12:03
Гост

Чак преобладаваща…

Nick
Nick
22 февруари 2020 12:04
Гост

По-скоро обратна е тенденцията и липсват юристи, още по-малко пък качествени.

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 12:31
Гост

Това е абсолютно невярно. На този НС му липсват юристи. Какво да кажем за качествени

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2020 11:58
Гост

Е то има ли случай да се съберат толкова адвокати на едно място и да не се изпокарат помежду си или с други?

Loveisintheair
Loveisintheair
22 февруари 2020 12:11
Гост

Някои наистина се наслаждават на едно съботно овикване.