Правителството включи Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, за да предотврати нов срив, като този в Търговския регистър през август миналата година.

„Гарантирането на нормалното функциониране на агенцията налага преосмисляне на съществуващата система за сигурност и въвеждането на допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми“, посочват от Министерския съвет. Като обясняват, че изграждането на такива механизми за защита ще стане възможно след включването на агенцията в списъка на обектите от стратегическо значение.

Решението идва месеци след срива на Търговския регистър, когато той не работи над две седмици и не можеха да се правят справки и вписвания за дружествата.

Според правителството включването на Агенцията по вписванията в списъка със стратегическите обекти ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив.

Агенцията по вписванията води не само Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, но и имотния, БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения между съпрузите.

„Всеки от тях съдържа важна информация относно правния статут и правата на изключително широк кръг от правни субекти, а вписванията в тях имат определено от закона правопораждащо, защитно или оповестително действие. В този смисъл воденето и поддържането на регистрите от Агенцията по вписванията има основно значение за обезпечаване на правната сигурност в страната“, обясняват от Министерския съвет.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
5-ко
5-ко
23 януари 2019 13:22
Гост

И в Търговският регистър обещаха, че ще се застраховат срещу бъдещи сривове, но нещо не ми се вярва.

Minko
Minko
23 януари 2019 13:23
Гост

Никой не е застрахован. Това е техника. Не е вечна!

Много общи обещания
Много общи обещания
23 януари 2019 13:20
Гост

Правителството може ли да обясни какво значи :“всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив“?

Анонимен
Анонимен
23 януари 2019 13:19
Гост

Е, от това не ми става по-спокойно. Сривове имаше и в системата на МВР. Въобще не сме застраховани от нови такива.