Агенцията по вписванията (АВ) отрече да има теч на данни от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, тъй като става дума за публична информация.

От агенцията съобщиха, че при тях е постъпил сигнал с оплакване, че в Google се откриват индексирани лични данни от сайта на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, но проверката е показала, че става дума за информация, която по закон е публична и няма как да бъде определена като теч на данни.

От агенцията припомниха, че всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни в регистрите, а регистрация осигурява достъп до делото на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел.

„За преглед на документите, които по силата на нормативен акт, подлежат на обявяване (например Годишни финансови отчети, Покани, Учредителен акт, дружествен договор и др.) не е необходимо потребителите да се идентифицират с КЕП или сертификат, издаден от агенцията т. е достъпът е напълно свободен. Потребителите могат, но не са задължени, да предоставят документите със заличени лични данни. В случай че не го направят, те се съгласяват данните да бъдат достъпни за трети страни свободно“, посочват от агенцията и напомнят, че до 2013 г. достъпът до всички документи е бил публичен и неограничен, като дори не е била нужна идентификация с електронен подпис или сертификат.

От АВ подчертават, че при сегашния режим, дори и при търсенето по име в Google, документ от страницата на Търговския регистър може да се отвори само с електронен подпис или със сертификат за регистриран достъп.

„Персоналните записи в интернет търсачката на всеки отделен потребител пазят история за предходно отворени документи с КЕП или сертификат. Всъщност, ТРРЮЛНЦ поддържа верификация и пази следа, че към момента на достъпването на съответен документ, актуално и валидно са въведени КЕП или сертификат, следователно ако нещо съществува в интернет пространството, то е исторически добито по установения ред“, обясниха от агенцията и добавиха, че в подадения сигнал става дума именно за информация, която по закон е достъпна за всички.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Татарчев
Татарчев
29 юли 2019 15:44
Гост

Сега бухалкотурата ще се чуди как да удари Бивол, само и само да спре с разкритията. Защото на всички е ясно, че именно те показват данните на ТР

Анонимен
Анонимен
27 юли 2019 10:56
Гост

За теч на данни сигнализирайте на имейл armenskipop@abv.com

Анонимен
Анонимен
27 юли 2019 10:54
Гост

Някой е решил да се направи на по-информиран покрай НАП, а се оказало смешка