Седмица след започването на скандала с музикалния клип, заснет в столичната Съдебна палата, заради който много членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) заявиха намерение управлението на сградата да бъде отнето от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, ВКС огласи какво е установила проверката му по случая.

От официално разпространените от съда факти става ясно, че главният му секретар Маргарита Пазвантова, която е била упълномощена да сключва договори за наем на палата за заснемането на различни продукции, всъщност е мислела, че разрешава там да се снима клип за песен към саундтрака на романтична комедия, който няма нищо общо с наркотици, оръжия и разголени момичета.

Освен това, в изявлението на ВКС, се посочва, че в разрез с договора си, авторите на клипа не са снимали само в определените им части от палатата – фоайе и зала 5 на партера, а и на централното стълбище, фоайето на втория етаж пред зали от 7-14 и това на четвъртия етаж пред зали от 22, 23, 24. Затова ВКС ще преизчисли наемната цена от 800 лв. и ще предяви претенциите си към продуцента на клипа „Ню Ърбън Продукшън“ да плати допълнително още 2 527,84 лв.

ВКС изброява и серия от нарушения на правилата за достъп до Съдебната палата, допуснати от съдебната охрана – в нея са пуснати хора с обемисти пакети, с неприличен вид и тн.

Очаква се днес ВСС да вземе решението си за това дали клипът на песента Yerba ще доведе до отнемането на управлението на палатата от председателя на ВКС и ще бъде възложено на ръководителя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева.

Все още не е приключила последната проверка, която се извършва по случая – тази на Инспектората към ВСС.

„Лекс“ публикува изцяло резултатите от тази на ВКС, така както бяха публично огласени. В тях може да видите и какви продукции са заснемани в Съдебната палата от 2018 г., откакто сключването на договорите за това беше поверено от ВСС на Лозан Панов, до днес, както и да изгледате трейлъра на филма, с който се е твърдяло, че е свързан клипът на Yerba.

След изясняването на всички факти и обстоятелства, свързани със заснемането на видеоклип в сградата на Съдебната палата, който предизвика широк отзвук в общественото пространство, проверката на ВКС установи следното:

Сключването на договор №Д-У-002/2020 г.

На 06.02.2020г. в деловодството на съда постъпва писмо за намерения от представител на „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД. В него той моли на 16.02.2020 г., неделя, да му бъдат предоставени за временно ползване партерът на Съдебната палата и зала 5, които ще използва за заснемането на атмосферни кадри за видео към саундтрака на филма „Мarried Young“ – в превод от английски „Да се ожениш млад“. Преди това продуцентът е провел няколко срещи с Началника на отдел „Управление на собствеността“ към ВКС. Трейлърът на американската продукция на режисьора Даниел Кауфман официално се разпространява в интернет. Сюжетът на филма е романтична комедия, в която се разказва за забавната история на младо семейство, в което съпругата е бременна, а мъжът непрекъснато е преследван от анимираното му его. Съпътстван от съветите на егото си, той непрекъснато се сблъсква с предизвикателствата на семейния живот, за да осъзнае в крайна сметка, че успешният брак изисква жертви. С риск да бъде обвинено в продуктово позициониране, ръководството на ВКС пуска линк към трейлъра на филма, тъй като счита, че това е единственият начин гражданите да придобият представа, въз основа на каква информация е взето решението за сключване на договора между двете страни.

На базата на този сюжет, главният секретар на ВКС, в качеството си на пълномощник на административния ръководител, сключва договор с продуцента. След направен анализ на събраната информация по казуса, председателят на ВКС счита, че съдът не е бил уведомен добросъвестно предварително за „радикалните творчески мутации“, които ще претърпи сюжетът в клипа към саундтрака на американския филм. Мнението на председателя на ВКС е, че той не е компетентен да дава оценка на художествената стойност на видеото, заснето в сградата на Съдебната палата. Той обаче категорично заявява, че не съществува абсолютно никаква възможност при едно добросъвестно поведение от страна на продуцента да информира наемодателя за истинските си намерения, ръководството на ВКС да разреши заснемането на клип с подобно съдържание в сградата на Съдебната палата.

Договорът за наем №Д-У-002/2020г. от 07.02.2020г. е сключен между страните съгласно чл. 228 от ЗЗД, а нормата на чл. 8 от ЗЗД императивно въвежда ограничение страните да се ползуват от своите права, когато те са в противоречие с интересите на обществото. Площта, която е предоставена за временно ползване на наемателя представлява фоайе и зала 5 на партера в сградата на Съдебната палата. Размерът на наемната цена е 800лв. с ДДС.

Неговото изпълнение

За да се пристъпи към фактическото изпълнение на договора, началникът на отдел „Управление на собствеността“ към ВКС изпраща на 12.02.2020 г.и 14.02.2020 г. до Директора на Областна дирекция „Охрана – София“ копие от договора за наем заедно с придружителни списъци с имената на участниците в продукцията, които са 67 на брой.

Съгласно чл. 391 ал. 1 от ЗСВ Главна дирекция „Охрана“, към Министерството на правосъдието осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт. По силата на чл. 8 ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“, министърът на правосъдието определя Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт. След излъчването на клипа, в качеството си на компетентен орган по охраната на съдебните сгради, министърът на правосъдието се самосезира и в рамките само на няколко часа, на страницата на министерство бяха публикувани резултати от проверката на дейността по охраната на Съдебната палата на 16.02.2020 г.

Съобщението от 22.04.2020г. е със следното съдържание: Във връзка със заснемането на видеоклип в сградата на Съдебната палата-София, който предизвика остра обществена реакция и бе окачествен като уронващ престижа на съдебната власт, министърът на правосъдието Данаил Кирилов разпореди на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) проверка на обстоятелствата във връзка със заснемането на видео продукцията. В резултат на проверката е установено, че заснемането на кадрите е било осъществено на 16.02. (неделя) 2020 година от екип на продуцента „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД, а посочената цел на видео заснемането е била „кадри за видеоклип към саундтрака на филма “Married Young”. Участниците в снимките, общо 16 души, са били допуснати в сградата от служителите на ГДО след писмо от началника на отдел „Управление на собствеността“ при ВКС. В него се посочва, че достъпът трябва да бъде осъществен по силата на договор между „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД и ВКС. Предоставя се и списък с лицата, които следва да бъдат допуснати. Според информацията на сайта на Министерството служителите на ГДО са били длъжни да осигурят единствено пропускателния режим в сградата. Всички останали действия по видео заснемането в Съдебната палата-София са предмет на договорните отношения между продуцента и ВКС, се казва още в съобщението.

След публикуването на резултати от проверката, в която се твърди, че лицата, допуснати на 16.02.2020г. в Съдебната палата са само 16 души, председателят на ВКС изпрати писмо с изх. №Н-336 от 22.04.2020г. до директора на РД „Охрана“ към Министерство на правосъдието с молба да бъдат посочени кои са 16-те лица, допуснати в палатата на 16.02.2020г. На 23.04.2020г., в деловодството на ВКС е получено писмо с вх.№4391 от РД „Охрана-София“ , към което са приложени двата списъка с 27 и 41 души (основен и допълнителен). В него се цитират вх.№1124/12.02.2020г. и №1348/14.02.2020г., с които списъците са получени от РД „Охрана София. Въз основа на установените факти, проверката на ВКС констатира, че информацията от проверката на Министерство на правосъдието за броя на лицата, допуснати до сградата за снимки, не отговаря на истината. Този факт се потвърждава и от прегледа на видеоклипа.

Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради
Съгласно Раздел II т. 11 от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради, определени и утвърдени от министъра на правосъдието (Правилата), всички лица, преминаващи през входовете за граждани се проверяват за притежание на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове. На кадрите, заснети в Съдебната палата се вижда, че участниците държат предмети, които влизат в хипотезата на т. 11 от Правилата. Председателят на ВКС не е давал разпореждания на РД „Охрана“ да разреши внасянето на предмети, материали или вещества, които могат да се използват с такова предназначение, тъй като не е в неговите правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.

В проверката на ВКС се допуска и хипотезата, че оръжията в ръцете на участниците в клипа, са реквизити. В този случай обаче нормата на раздел II, т. 12 от Правилата забранява допускането в Съдебната палата на граждани с обемист личен багаж или пакети. Прегледът на кадрите на видеото показват, че предметите, които държат участници в продукцията са обемисти. Председателят на ВКС не е давал разпореждане да се разреши внасянето на обемисти предмети в палатата, тъй като това не е в неговата компетентност и правомощия, а компетентният орган е министърът на правосъдието.

Съгласно раздел II, т. 17 от Правилата в сградата на Съдебната палата не се допускат граждани в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества. По повод на публичните коментари на министъра на правосъдието, че е видял на записите „разширени зеници“ на участници в клипа, председателят на ВКС заявява, че не е разпореждал да се разрешава достъпът на лица под влияние на упойващи или наркотични вещества, тъй като това не е в неговите правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.

Съгласно Раздел II, подточка 17.1. от Правилата в сградата на Съдебната палата не се допускат граждани с неприличен външен вид – без дрехи, с къси панталони или с много къси поли. Проверката на ВКС установи, че в клипа са заснети кадри, които са в нарушение на тази разпоредба. Председателят на съда заявява, че не е давал разпореждания, които да отменят действието на тази разпоредба, тъй като това не е в неговата правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.
Съгласно Раздел III т. 25 а) от Правилата контролът по дейността на служителите от охраната се осъществява от министъра на правосъдието.

Договорните отношения на ВКС с частноправни субекти, на които временно е предоставено правото на ползване на държането на части от Съдебната палата, не дерогират нормите на Правилата. За наемателите в палатата те важат с още по-голяма сила, тъй като са външни субекти и не са част от органите на съдебната власт. Проверката на ВКС откри доказателства в докладната записка, предоставена от министъра на правосъдието на членовете на ВСС, която категорично доказва, че за наемателя са били в сила всички изисквания на Правилата по време на заснемането на видеоклипа на 16.02, в Съдебната палата. В нея се съдържа следният текст: „В изпълнение на разпоредбите на чл. 391, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗСВ и писмено уведомление от ВКС с часови график на предстоящи снимки, РД „Охрана София“ осигури пропускателен режим и реда в сградата на Съдебната палата – София. Това е упоменато и в чл. 2, ал. 2 от посочения по-горе договор.“ Въз основа на този текст проверката на ВКС достигна до обоснован извод, че РД „Охрана София“ е допуснала груби нарушения на Правилата.
При прегледа на продукцията, направена от наемателя в Съдебната палата на 16.02.2020 г. ВКС установи, че РД „Охрана София“ неправомерно е допуснала наемателя в части от сградата на Съдебната палата, които са извън предмета на договора. Продуцентът е използвал за своите снимки не само фоайето и зала 5 на партера, които са предмет на наемния договор, но и: 1.Централното стълбище едно рамо; 2. Фоайе втори етаж пред зали от 7-14; 3. Фоайе четвърти етаж пред зала от 22, 23, 24.

Въз основа на данните в записите на продуцента, ръководството на ВКС, в качеството му на пълномощник на ВСС ще преизчисли наемната цена и ще предяви претенциите си към „Ню Ърбън Продукшън“ ЕООД да заплати на наемодателя допълнително още 2.527,84 лв.
Съгласно раздел I, т. 7 от Правилата контролът за спазване на вътрешния ред в съдебните сгради се осъществява от дежурните сътрудници по охраната от съответното звено на ОЗ „Охрана“.
Договорите за наем, сключени от председателя на ВКС

Във връзка с широкия обществен отзвук, който предизвикаха излъчените кадри председателят на ВКС, счита, че е длъжен да даде публичен отчет за дейността по отдаване на части от сградата на Съдебната палата за временно ползване с цел заснемането на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове. Отчетът включва периода от 18.02.2018г. – датата, на която пленумът на ВСС взе решение да упълномощи административните ръководители – председатели на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради – държавна собственост, представляващи културни ценности, да сключват този вид договори. Като се изключи продукцията, заснета на 16.02.2020г., ВКС е сключил общо четири договора:

  1. На 07.03.2020 г. в сградата на Съдебната палата са заснети кадри от пълнометражен документален филм „Малката маркиза“, посветен на живота на писателката Фани Попова-Мутафова, която е осъдена от Народния съд, а зала 15 служи за възпроизвеждане на сцени от процеса.
  2. На 01.09.2018г. в сградата на Съдебната палата, в големите фоайета и коридори на сградата, които са обществено достъпни, са заснети кадри от американски игрален филм на военна тематика „JARHEAD4 : REDEMPTON“ на режисьора Дон Майкъл Пол. Сцената, която се пресъздава, е как американски сенатор е пресрещнат от група журналисти някъде в сградата на американския сенат във Вашингтон.
  3. На 29.08.2019г. в голямото фоайе и зала №5 е заснет пилотен епизод от сериала „Адвокатска кантора“ по сценарий на режисьора Стефан Тенев.
  4. На 21.04.2019г. в големите фоайета и коридори в сградата трябваше да бъдат заснети кадри от филмовата продукция „Трима в невъзможния рай“, който е на социална тематика като в него се възпроизвеждат кадри от съдебен процес. Филмът е на режисьора Анастас Джидров. В писмото с предварително заявените намерения се съдържа уточнение, че заглавието на филма е работно и впоследствие може да претърпи промяна. По молба на продуцента снимките са отложени за по-късна дата, но до момента все още не са реализирани.
    Всички договори са сключвани след получаването на писма с предварително заявени намерения на страните-временни ползватели на части от сградата, в които е посочвана целта на използването на сградата на Съдебната палата както и конкретно кои части от нея. Договорите са подписвани при условието, че се отдават само пространства, които са обществено достъпни. Въз основа на предварително заявените намерения, ръководството на ВКС е преценявало дали да сключи определен договор и е формирало цената на наетата площ по методика на ценообразуване, разписана в Правилника за приложение на Закона за държавната собственост. Приходите от отдаването на площи в Съдебната палата за временно ползване от цитираните по-горе договори са постъпвали в 5-дневен срок от датата на сключването по сметката на ВСС. Съгласно Закона за културното наследство тези средства се изразходват от ВСС за поддръжка на сградата, която е недвижима културна ценност. В рамките на 5-дневния срок ВКС е предоставял договора на Дирекция „Бюджет и финанси“ към Висшия съдебен съвет за издаване на първичен счетоводен документ. Следователно представляващият ВСС е бил уведомяван за сключването на всеки един от договорите. До този момент от страна на ВСС не е имало възражения относно представителната власт, компетентността, капацитета и интегритета на главния секретар на ВКС в качеството му на пълномощник на административния ръководител да сключва договори за наем.

31
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
адвокат
адвокат
30 април 2020 13:25
Гост

И да ми слагате минуси, полза няма. Хайде сега- ако ФЛ лозан панов иска да остане магистрат- съдия, ВЕДНАГА да отива на проверовъчен изпит по облигационно право, защото незнанието му е СРАМ за всеки юрист, да не говорим- за висш съдия

адвокат
адвокат
30 април 2020 13:20
Гост

“…Авторите на клипа в Съдебната палата заблудили ВКС какво и къде ще снимат…“ Хайде, стига глупости- всеки студент по право в 4ти курс е учил кои са основните задължителни елементи на един двустранен договор по ЗЗД, както и задължението да не се заобикаля закона …Питам- ФЛ лозан панов е съдия- нима не знае какво е задължителното съдържание на един договор по ЗЗД и не знае разпоредбите на ЗСВ…Кой кого се опитва да излъже, за да си спаси кожата и позицията…Отврат отвсякъде..

бипи
бипи
30 април 2020 13:09
Гост

А защо ВКС не е контролирала изпълнението на договора!?
Инфантилно е подобно оправдание.

BIPI Bilqnini izvori
BIPI Bilqnini izvori
30 април 2020 12:43
Гост

Взимат съдебната палатка от Лозанита – аааааааа, ликуй народе!!

център за правнни инициативи
център за правнни инициативи
30 април 2020 11:35
Гост

Лозан Панов е прогресивем юрист от световна класа. Опонентите му са елементарни хора с ограниченп мислене, затова не го разбират.

Анонимен
Анонимен
30 април 2020 12:25
Гост

на крива ракета – космоса й пречи!

Симо
Симо
30 април 2020 11:01
Гост

Тези са за съд. А не само да им преизчисляват сумата.

Рори
Рори
30 април 2020 11:01
Гост

Това е нож с две остриета. И който е подготвил сценария го е направил много подмолно. От една страна тези „романтични музиканти“ печелят слава, а от друга някои си разчистват пътя, като свалят Панов.

честно казано
честно казано
30 април 2020 11:22
Гост

Говори се че продуцент бил някой си Дани К. Досега не го бях чувал, кой ли е този

Фики
Фики
30 април 2020 10:58
Гост

Тази песен към саундтрака на романтична комедия не е ли включена в предмета на договора в крайна сметка.

Memo
Memo
30 април 2020 10:26
Гост

Привърженик на свободата на словото и на изкуството съм. Но този клип е гнусен

Калина
Калина
30 април 2020 10:25
Гост

Не са много умни продуцентите. Да лъжат в документите и срещите и то не някакви краставичари, дето не си знаят правата, а съдии и адвокати примерно. Не е умно.

Gigi
Gigi
30 април 2020 10:52
Гост

Цялата тази история ми се вижда някакси нагласена. Просто търсят начин да отстранят Панов.

на прав текст
на прав текст
30 април 2020 11:31
Гост

Няма да го отстранят, ясно им е че ще го търпят до края на мандата, нп да му разклатят стола още малко. Сега нямат сериозна работа и могат да си позволят да разиграват чидобни циркове. Въпросър е ние гражданите колко още ще трябва да ги търпим и ще има ли въобще някога отърване от тая паплач..

Лебед
Лебед
30 април 2020 13:13
Гост

Разбира се, че е нагласено, от ВСС. Хипнотизирали са Лозан да сключи договор за този клип при условията на груба небрежност. Той няма вина, че не познава закона, че е склчил нищожен договор, че 57 договори със страна ВКС са нищожни, че не е осъществил контрол върху изпълнението на договора и т-н… Горкият Панов.

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 12:43
Гост

Нагли са, досега така са я карали, без последствия.
Защо не са отишли да снимат в американски съд тъпия си клип, нали уж вокалът и продуцентите живеели и работели в щатите ?! Там какво ще им се случи за такъв клип ?

Опенхов
Опенхов
30 април 2020 10:25
Гост

Според мен ако са лъгали в документите трябва да бъдат съдени

Тодор Р
Тодор Р
30 април 2020 10:25
Гост

Евтина реклама си направиха тия келеши. Но показателно. Държавата, а и съдъ са цирк

Унчев
Унчев
30 април 2020 10:24
Гост

Въпросът тук е защо им е разрешено! Защото явно е нямало да снимат научно популярен филм

Cancurov
Cancurov
30 април 2020 10:24
Гост

Ми като ти дойде фирмичка с някакво гангстерско име и иска да снима клип е ясно, че не е National Geographic с желание да снима филм за построяването и изпозлването на сградата…

Ристевски
Ристевски
30 април 2020 10:22
Гост

Бе я се замислете. Някой щеше ли да е чувал тая песен и да е гледал тоя пошъл клип, ако не бе станал скандал? Реално това са искали.

Унчев
Унчев
30 април 2020 10:23
Гост

Това е ясно. Реално утре могат да идат и в Александър Невски да снимат проститутки в клип на Преслава примерно и ще стане мега хит. Заради скандала. Обаче въпроса е къде са тези, които разрешават заснемането на каквото и да било

Анонимен
Анонимен
01 май 2020 12:45
Гост

затова трябва да им се потърси отговорност.

Pehliwan
Pehliwan
30 април 2020 10:22
Гост

Аз мисля, че това е нарочно направено. Тоест създателите на тая пошла история са искали нарочно да снимат там за да има скандал

Daniel
Daniel
30 април 2020 10:21
Гост

Еми според мен авторите са търсили евтина слава. Под евтина имам предвид, че не са платили много, а за сметка на това са ги научили всички.

почитател
почитател
30 април 2020 11:26
Гост

Г-н Кирилов, Вие ли сте? Убеден съм че е точно така както предполагате. Няма шанс да е организирано мероприятие, кой ще седне да се занимава с такива неща..

нелепо
нелепо
30 април 2020 10:19
Гост

Бабини деветини и евтини оправдания. Главните секретари за такива неща си заминават и биват уволнявани. Тя си мислела, че е за комедия, а то било за клип за дрога. Звучи като аз си мислех, че се женя за едрогърда блондинка, а то било плоска чернокоска. На кой ще ги разправяте тия бе? Контрол защо не упражнихте – да има поне 1 ваш човек там през цялото време?
ОСТАВКА!!

Сиси
Сиси
30 април 2020 10:55
Гост

Има нещо тука. Маргото я познавам от години и е изключително стриктна. Единствения вариант е този път да е пропуснала да види клипа, защото тя наистина е много натоварена.

папи
папи
30 април 2020 13:19
Гост

натоварена е, защото Лозан й е натоварил своите задсължения, освен нейните.

реалист
реалист
30 април 2020 11:24
Гост

Често пъти точно така се получава в живота. Я виж с избора на Панов какво се получи – те разчитаха че свой човек слагат, а как им се объркаха сметките само..

vivi
vivi
30 април 2020 13:23
Гост

Не са объркани сметките им. съвсем. точни са им сметките. Защото подобно недоразумение като Панов само дискредитира каузите, които развява. Лицемер и страхливец по природа като него не може да е знаменосец.