Съдът на ЕС постанови важно решение по дело С-519/19 Ryanair DAC срещу DelayFix във връзка с международната компетентност спрямо исковете за обезщетение при закъснял полет, отказан достъп и отмяна на полети съгласно Регламент 261/2004.

Решението е постановено на 18 ноември 2020 г. по спор между дружеството Passenger Rights (понастоящем DelayFix), което е специализирано в дейността по събиране на вземания на пътници във въздушния транспорт и Ryanair по повод на прехвърлено от пътник вземане за заплащане на сумата от 250 EUR, представляваща обезщетение за отмяната на полет от Милано (Италия) до Варшава на основание Регламент № 261/2004.

Ryanair повдига възражение за липса на компетентност, като се позовава на клауза 2.4 от Общите условия за превоз на Ryanair, приети от пътника със закупуването на самолетния билет онлайн, съгласно която е предоставена компетентност на ирландските съдилища. Според Ryanair в качеството си на приобретател на вземането на пътника DelayFix е било обвързано с посочената клауза за предоставяне на компетентност.

В решението си по делото, Съдът утвърждава правилото, че клауза за предоставяне на компетентност, включена в договор за превоз, който е сключен между пътник и авиокомпания, може да бъде противопоставена на трето лице – в случая дружество за събиране на вземания, само в случай че съгласно правото на държавата, чийто съд или съдилища са определени с посочената договорна клауза, това дружество е встъпило във всички права и задължения на първоначалния съдоговорител (вж. в този смисъл решения от 27 юни 2000 г., Océano Grupo Editorial и Salvat Editores, C‑240/98—C‑244/98, Pannon GSM, C‑243/08, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08).

Ключов обаче е изводът, че посочената клауза за предоставяне на компетентност е неравноправна, тъй като, без да е била индивидуално договорена, е включена в договор между потребител (пътника, ползващ въздушен транспорт) и продавача или доставчика, т.е. авиокомпанията. Това е така, тъй като съгласно член 3, параграф 1 от Директива 93/13 дадена договорна клауза се счита за неравноправна, когато въпреки изискването за добросъвестност, тя създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Както посочва Съдът в пар. 59 от решението: „…такава клауза попада в категорията на тези, които имат за предмет или резултат изключване или накърняване на правото на потребителя да предяви иск — категория, посочена в точка 1, буква р) от приложението към Директивата …“

От това решение следва, че всички подобни клаузи в Общите условия на Rayanair, които предоставят изключителна компетентност на ирландския съд, следва да бъдат считани за неравноправни и да не пораждат действие. Т.е. в случай на претенция за обезщетение при закъснял полет, отказан достъп и отмяна на полети съгласно Регламент 261/2004, пътникът има правото да избере дали да предяви иска си пред съда, в чийто район се намира мястото на излитане или мястото на кацане на самолета, договорени в посочения договор, както следва от решението по дело Rehder, C 204/08.

 

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 10:21
Гост

Е*** съм им *** на всякакви решения и на каквото и да е съдене и глупости. Искам да се кача на първия полет за Сицилия и да ида там за 5 дни.. писна ми от сивотата на зимата в София, мръсния въздух и като цяло тоя шибан вирус!

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 14:21
Гост

И на мен. НО при така създалата се ситуация това е невъзможно.

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 10:20
Гост

Ами така е като се залага на евтини авиокомпании

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 10:16
Гост

Да ссе научатт тикомпаниии, че се плаща и се връщат парие, когато услугата не е предоставена. А не да спорят и да се пазарят!

Занев
Занев
20 ноември 2020 10:15
Гост

НЕ ме изненадва поведението на Раянеър. Дори по Бтв ги даваха, как не си спазват правилата на компанията, като разбира се бяха затъмнили логото за да не им направят лоша реклама, но се виждаше, че са те

Есмералда
Есмералда
20 ноември 2020 10:15
Гост

Нищо ново под слънцето. Авиокомпанията се дъни, а после почва да се пазари дали изобщо трябва да ти върне парите от нещо, за което ти си платил, но не си получил услугата

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 14:22
Гост

Така е само с нискотарифните.

Димитриева
Димитриева
20 ноември 2020 10:13
Гост

Надявам се скоро време да се разрешават подобни казуси далеч по-лесно.

Cerkov
Cerkov
20 ноември 2020 10:13
Гост

Уви при Раянеър е по-евтино от УизЕър, но за сметка на това често при РаянЕър има проблеми с полети, които закъсняват или други такива. Не се случва често, но се случва. И винаги преди полет с тях ми е леко притеснено

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 14:23
Гост

За това аз ползвам услугите на други.

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 10:12
Гост

Абе те виновни, че полета отменен, ама нямало не знам си какво си. Чудят се адвокатите им какво да измислят за да не бъде съдена авиокомпанията и да не се налага да дават пари за обезщетения!

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 10:16
Гост

Да де но Европа работи за защита на гражданите, а тук депутатите приемат закони, които са в полза на банките и кредиторите и могат да те одерат жив и не им дреме за това

Мъка
Мъка
20 ноември 2020 14:24
Гост

Е, нали ние си ги избираме тези тюфлеци. Ама то знае ли човек. В началото дават обещания, а после…..

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 10:11
Гост

Всячески искат да спестят пари от подобен характер авиокомпаниите

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 14:24
Гост

За сметка на нас обаче за съжаление.