Всеки безплатно може да провери дали удостоверението за тежести, което му е представено, е истинско. Това ще става по електронен път на специален сайт на Агенцията по вписванията.

Адресът, на който може да бъдат направени справките, е https://uwt.registryagency.bg/.

Проверка ще може да се направи за всяко удостоверение от Имотния регистър, издадено след 19 март 2018 г.

Документът вече ще носи уникален буквено-цифрен код от 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви. Чрез въвеждането му всеки потребител може да извърши проверка онлайн дали удостоверението, с което разполага, е идентично с издаденото от Агенция по вписванията.

Справката е много лесна. Потребителят трябва да въведе кода от удостоверението, с което разполага. Той трябва да е с дължина 12 знака и да съдържа само цифри и главни латински букви. Ако е правилен, ще се отвори екран, който съдържа основните данни за удостоверението -входящ номер, служба по вписванията, дата на издаване и статус. Под тази информация ще има линк към сканираното удостоверение.

Мярката се въвежда с оглед превенция срещу злоупотреби, свързани с разминаване на издадено удостоверение и автентично състояние на тежестите върху недвижими имоти, обясниха от Агенцията по вписванията.

Междувременно днес авария затвори за няколко часа централния офис на Агенцията по вписванията в София на ул. „Елисавета Багряна“ № 20. Заради късо съединение във вентилационната система, гражданите и служителите не бяха допускани до 11 ч. в сградата, а заявления и справки можеше да се правят само по електронен път.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви