Конституцията трябва да принадлежи на живите, а не на мъртвите

Томас Джеферсън

По повод казуса на бившия служебен министър Кирил Петков много млади българи, доказали жажда за промяна по площадите и пред изборните урни, с удивление разбраха, че за да станеш министър у нас, трябва да имаш само българско гражданство. Като граждани на Европейския съюз (ЕС), израсли без стигмата на граници и идеологии, пътуващи свободно, учещи и работещи където им харесва, те не разбират целта на забраната за двойно гражданство, която отнема надеждата на някои от тях да работят за родината си. По-възрастните помнят казусите с Жорж Ганчев и с Георги Пирински от средата на 90-те години, когато подобен въпрос беше дебатиран и поставен пред Конституционния съд (КС). Поколенията, попили „ценностите“ на тоталитарната държава, рефлекторно свързват забраната за двойно гражданство с идеологически клишета на Студената война – вражески империализъм и диверсия, шпионаж и родоотстъпничеството.

В стенограмите от заседанията на Великото народно събрание (ВНС) по приемането на Конституцията от 1991 г., няма яснота за смисъла на това ограничение. Затова казусът с Кирил Петков е добър повод за обществен дебат дали днес, 30 години по-късно, в качествено различна социална и политическа среда, тези забрани защитават или застрашават конституционни ценности. Тъй като „човек вижда толкова, колкото знае“, а „знанието е припомняне“, анализът на темата налага да очертаем контекста – времето и нравите, тенденциите и перспективите, доминиращи при приемането на действащата българска Конституция.

Каква беше България през 1990 г.

Седмото Велико народно събрание (ВНС) започва работа на 10 юни 1990 г. То трябва да приеме нова конституция, която отразява демократичните промени и фиксира принципите и насоките в развитието на обществото през прехода от тоталитаризъм към демокрация. Това се случва само 18 месеца след 10 ноември 1989 г., когато вътрешнопартиен пуч в Българската комунистически партия (БКП) сваля от власт Тодор Живков. Изборите за ВНС от юни 1990 г. са спечелени от БСП – преименуваната БКП, която има мнозинство в парламента. Тогава „братският“ Съветски съюз все още не се е разпаднал. България е член на Варшавския договор (военна свръхсила на социалистическия блок, враг № 1 на НАТО) и на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) – икономическа организация на социалистическите страни, противостояща на Европейската икономическа общност – прототип на Европейски съюз (ЕС). Никой (освен Соломон Паси) тогава не си представя България в НАТО и в ЕС, свободното пътуване и установяване на българи в чужбина и на чужденци в България. Живи са идеологемите, представящи чужденците от „гнилия Запад“ като шпиони и диверсанти, а за да пътуваме на Запад денонощно висяхме на опашки за визи пред чужди посолства.

В такава България новата Конституцията ни дари права и свободи, които дори не разпознавахме и ни наложи ограничения, с дъх на параноя и фобии, наследени от Студената война. Архаичните от днешна перспектива разбирания за суверенитет, национална сигурност и гузната ни съвест от Възродителния процес резонираха нормативно в забраната народните представители, министрите и президентът да имат двойно гражданство (чл.65, чл.110 и чл.93, ал.2 от КРБ).

За разлика от поданството, гражданството не е принадлежност към държава. То е политическа и правна тъкан, свързваща човек и държава. Тя е особено здрава в миналото, при формирането на националната идентичност на новосъздадените държави, което, с малко изключения, в Европа се случва през 19-ти и в началото на 20-ти век. Логично ограничения, свързани с гражданството, първоначално са налагани на чужденци, придобили гражданство на съответната държава, а не на нейни граждани по рождение, придобили по-късно и друго гражданство.

Неслучайно в статия, озаглавена „Не пипайте Конституцията за двойното гражданство“, публикувана в „Труд“ на 30 август 2021 г., примерите, с които д-р Борислав Цеков защитава на тезата си, са от периода след Освобождението и от Втората световна война, както и с държави като Израел и Китай, които перманентно воюват с някого или потушават вътрешни религиозни и етнически конфликти. Авторът сочи САЩ и Австралия, чиито конституции са приети преди 232 години за САЩ и преди 120 години за Австралия, а Върховният съд на САЩ дава адекватна интерпретация на нейните норми, когато те влизат в темпорални колизии с новите реалности.

В ерата на глобализацията, на свободното движение и установяване, политическата и морална стойност на гражданството, като защитима от правото ценност, се размива и изтънява. Днес в Европа ограниченията, свързани с двойно гражданство, намаляват, а там, където остават, най-често са реакция на тлеещи военни и междуетнически конфликти, както и на заплашителни емиграционни вълни.

Гражданството в съвременна Европа

Към 2010 г. по данни, публикувани в § 78 – § 93 на Решение от 27.04.2010 г. на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото Tanase v. Moldova, сред държавите членки на Съвета на Европа (СЕ) само България, Азърбайджан, Молдова и Литва забраняват народните представители да бъдат с двойно гражданство. СЕ включва много повече държави от ЕС. В него членуват страните от Стара Европа, бившите социалистически държави, Турция, Албания и бившите кавказки съветски републики – общо 47 страни, с твърде разнородни политически традиции и култури.

Азърбайджан и Молдова, които също забраняват двойно гражданство на депутатите си, често са арена на военни междуетнически сблъсъци. В Латвия има значително руско етническо малцинство и териториален анклав – Калининград, които заедно с традиционно враждебните отношения с Русия, са повод за заплахи с окупация на прибалтийската държава и съмнения за намеса във вътрешните ѝ работи.

На този фон трудно обяснимо е мястото на България, която членува в НАТО и в ЕС и е ратифицирала Европейската конвенция за гражданството (ЕКГ), в такава компания. Без реален повод за страх от военен или етнически конфликт, ние със замах забраняваме двойно гражданство не само на депутатите, но и на министрите, на президента и вицепрезидента. В периода 1995 – 2007 г. в Закона за местните избори такова ограничение съществува и за кметове и общински съветници. Ако не ни бяха приели в ЕС, вероятно би съществувало и сега. Нещо повече, кандидатът за президент и вицепрезидент трябва да е роден в България и в последните 5 години преди номинацията му да е живял в България (чл.93, ал.2 и чл.94 от КРБ). Тъй като никога не сме страдали от неудържим наплив на чужденци, устремени да стават българи и да ни управляват в интерес на родните си държави, изглежда, че мишена на конституционните ограничения са българите по рождение, с двойно гражданство, които през 1991 г., когато е приета Конституцията, живеят предимно в чужбина. Това обосновава хипотезата, че забраните в Основния закон са приети единодушно и без дебати от „политически картел“ във ВНС, целящ елиминиране от политическия живот на влиятелни и авторитетни българи – емигранти с двойно гражданство.

На този фон е впечатляващо, че дори страните от бивша Югославия, въпреки раните от неотдавнашната война и конфликтната етно-религиозна шарения, не налагат такива ограничения на свои граждани по рождение.

Как КС интерпретира забраните за двойно гражданство

Конституционният съд неколкократно, но за съжаление твърде пестеливо и фрагментарно, разглежда тази тема.

Първият път е с Решение № 2 от 13.04.1995 г., по к.д. № 1/95 г., образувано по искане на главния прокурор за установяване на неизбираемост и предсрочно прекратяване на мандата на народния представител Жорж Ганчев. В него КС приема, че изискването за българско гражданство има „абсолютен характер“ и че трябва да е налице „към момента на кандидатстването му за участие в изборите“. Вероятно поради крехката тогава конституционно-правна традиция, КС не анализира смисъла и целта на „абсолютната“ забрана, нито търси разумен баланс между нея и конкурентни конституционни ценности, като активното и пасивно избирателното право и забраната за дискриминация. Декларативните мотиви не убеждават в силата на логическите, правни и етични аргументи, обусловили този извод.

Вторият сблъсък на темата за забраната на двойното гражданство с КС е в Решение № 12 от 23 юли 1996 г., по к.д. № 13/96 г. В него въпросът за гражданството е интерпретиран от специфичен аспект: „Кога едно лице е български гражданин по рождение?“ Решавайки този казус, свързан с кандидатурата на Георги Пирински за президент, КС отново не анализира смисъла и целта на конституционните ограничения. Това е направено само в единичното „десидентско“ особено мнение на съдия Александър Арабаджиев, чиито релевантни мотиви заслужават да бъдат цитирани:

„ …Не е убедителен и доводът, който се прави на основата на предполаганите намерения на конституционния законодател. Първо, не е дефинирано действителното съдържание на целите, които са преследвани, както не е известно защо те са артикулирани чрез израза „български гражданин по рождение“. …смисълът на изискването не трябва да се търси в хипотетично взети обстоятелства – народност, дата, място на раждане и т.н., нито в неустановени цели на конституционния законодател, а в съдържанието на текста и от гледище на разума на изискването. То е ограничително в естествените граници, които произтичат от това, че става дума за избор на държавен глава, но не до степен, която да елиминира от политическо участие …“

Макар и изолирано от решението на мнозинството, особеното мнение на конституционен съдия, с международен опит и авторитет като Александър Арабаджиев, е индикация, че „декларацията“ на КС от решението по казуса Жорж Ганчев за „абсолютен характер“ на забраната за двойно гражданство, е оборима, когато не е убедително мотивирана.

Конституционната воля за забраната на двойното гражданство за пръв път е тълкувана в Решение № 15/13.09.1995 г., по к.д. № 21/95 г., образувано по повод въведеното в Закона за местните избори (ЗМИ) изискване кандидатите за общински съветници и кметове да имат само българско гражданство. КС отхвърля искането със следните релевантни към темата на статията мотиви:

„ … По своя характер упражняването на властта във всяка държава е елемент от държавния суверенитет. Суверенитетът е основа на конституционното устройство и се изразява като върховенство и независимост при упражняването на властта. Съмнително е доколко упражняването на властта от лица с чуждо гражданство гарантира нейната независимост. Наличието на чуждо гражданство означава публичноправна връзка между лицето и чужда държава. Тази връзка се изразява в права и задължения, които могат да бъдат в конфликт със задълженията към българската държава. Такъв конфликт на задължения може да възникне при упражняване на законодателната власт, например при гласуването на закон; на изпълнителната власт – при вземането и изпълняването на управленски решения; на съдебната власт – при осъществяването на нейните функции. …. Поначало наличието на чуждо, освен българското, гражданство на едно пълнолетно, дееспособно лице е въпрос на собствен избор. Чуждото гражданство не е външно, натрапено качество на българския гражданин. Когато този гражданин желае да участва в упражняването на властта в Република България, достатъчно е да се освободи от чуждото си гражданство и да запази само българското…“

Както и в другите си решения, КС не обяснява защо, според него, е „съмнително доколко упражняването на властта от лица с чуждо гражданство гарантира нейната независимост“. По аргумент от противното, този извод лансира фикцията, че притежаването само на българско гражданство е гаранция за независимост. Политическият ни опит и практика емпирично опровергават това заключение.

Съотнесени към казуса на Кирил Петков цитираните мотиви на КС, налагат следните изводи:

  • След като само българската държава е компетентна да прецени кога е допустимо лице с двойно гражданство да упражнява властнически функции, то е недопустимо от друга държава изцяло да зависи дали и кога ще освободи български гражданин от второто му гражданство, след като той е поискал това.
  • След като КС приема, че освобождаването от чуждо гражданство е въпрос на личен избор, достатъчно доказателство, че този избор е направен и за правната му валидност е фактът, че кандидатът за заемане на длъжност, изискваща само българско гражданство, е направил всичко, зависещо от него да се освободи от второто си гражданство. Принципът за правна сигурност е несъвместим с неопределеност, при която само от суверенната воля на чужда държава зависи дали и кога ще освободи български гражданин от другото му гражданство.

Релевантни правни стандарти на ЕСПЧ

Пряко приложими към казуса на Кирил Петков са решаващите мотиви и изводи на съда в Страсбург от решението на Голямата камара по делото Tanase v Moldova. Казусът визира оплакване за нарушение на чл.3 от Протокол № 1 към КЗПЧОС, който гарантира, inter alia, „свободното изразяване на мнение на народа при избиране на законодателно тяло“. Оплакването на жалбоподателя, който е с молдовско и с второ румънско гражданство, е свързано с приемането в Молдова на закон от 2008 г., забраняващ депутатите да имат двойно гражданство. Любопитен детайл е, че според чл.9, ал.3 от спорния закон, при встъпването си в длъжност, депутатът е длъжен да докаже, че се е „отказал или е започнал процедура по отказ от другото си гражданство“.

Анализирайки специфичния исторически и политически контекст, релевантното местно право и относимите международни правни стандарти, ЕСПЧ стига до следните изводи, относими към обсъжданата тема:

  • Забраната за двойно гражданство преследва легитимна цел – лоялността на депутатите към молдовската държава;
  • От гледна точка на първостепенната значимост на избирателното право в една функционираща демокрация, забраната е диспропорционална, тъй като целената лоялност може да бъде постигната и с други по-меки, индивидуални мерки;
  • Съдът подчертава, че в СЕ е постигнат консенсус срещу неравното третиране на лица с двойно гражданство, отразен, inter alia, в ЕКГ. Той подчертава, че с времето става все по-трудно да бъдат оправдани общи ограничения на избирателните права. Вместо това, средствата за гарниране на лоялност следва да бъдат индивидуални, за да бъде избегнат реалният, а не предполагаем риск, който представлява дадено лице (вж. § 159);
  • Според ЕСПЧ, всички ограничения на избирателните права трябва да са съобразени и да не противодействат на интегритета и ефективността на изборната процедура, насочена към изразяване и определяне на волята на народа чрез всеобщо избирателно право (§ 160).

Важно е да се отбележи, че решението по делото Tanase, в което по казус, сходен с този на Петков, е установено нарушение на КЗПЧОС, отчита значително по-сложен от нашия исторически и политически контекст в Молдова, влияещ върху националната сигурност, включващ конфликта в Приднестровието и емигрантската вълна към съседна Румъния. Въпреки това, решението на Голямата камара на ЕСПЧ е единодушно и на ценностно ниво категорично приоритизира правото на изразяване на народната воля чрез свободни избори, пред ограниченията на същото право, като забраната за двойно гражданство на народните представители.

Какво да се прави?

Несъмнено КС има лесен, предвидим и самосъхранителен ход. Той би могъл чевръсто да се позове на Решение № 2/13.04.1995 г. по к.д. № 1/95 г., възпроизвеждайки декларативния му извод за „абсолютен характер“ на забраната за двойно гражданство. Така казусът бързо ще приключи чрез елиминиране на „страничните шумове“, свързани с променения исторически и правен контекст и със спецификите на казуса „Кирил Петков“.

Моралният и професионален въпрос е дали такъв подход би бил на нивото на институция с 30-годишна биография и с богат опит в прилагането на правото на ЕС и КЗПЧОС. Оценявайки решението от 1995 г. по делото на Жорж Ганчев, от първите „години на невинност“ след основаването на КС от 1991 г., с доза снизхождение, бихме могли да приемем, че за решаването на казуса е било достатъчно да бъде цитиран конституционният текст и да се обяви, че забраната на двойно гражданство е „абсолютна“. Четвърт век по-късно ерудираният състав на конституционната юрисдикция несъмнено е наясно, че конституциите и международните договори избягват, както абсолютните права, така и абсолютните забрани. Това им осигурява адекватност и адаптивност към непредвидени и непредвидими в правна норма събития, с които динамично променящите се реалности им налагат да се съобразяват.

Несъмнено КС е пазител на автентичната воля на учредителната власт, изразено в Основния закон. От друга страна, анализирайки специфичните функции на КС в статията си „Функции на конституционния контрол в либералните демокрации“, проф. Евгени Танчев посочва:

„Конституционните съдилища упражняват трансформиращи функции, когато актуализират конституцията и осигуряват развитието на конституцията или, по думите на Т. Джеферсън, конституцията трябва да принадлежи на живите, а не на мъртвите[1]. Даването на ново тълкуване на конституционните разпоредби в контекста на новите поколения може да бъде от съществено значение за избягване на текстовото изменение на конституцията от учредителната власт. Тази функция на конституционния контрол може да бъде наложителна за избягване на затлачвания, особено в страни с ригидни конституции. Тя би могла да помогне за намаляване на разходите за официалното изменение на конституцията чрез тромавата процедура на избиране и дейност на учредителното събрание.“

Тезата на проф. Танчев е в унисон с позицията на ЕСПЧ, който многократно е подчертавал, че КЗПЧОС е „жив организъм“, който непрестанно се обновява и адаптира съм новите реалности. Така фундаментален юридически документ, приет преди близо 70 години, определящ основните права и свободи на 500 милиона души, без изменения в първоначалните му текстове, чрез тълкуване, дава актуална интерпретация на теми, свързани с транссексуалността, сурогатното майчинство, еднополовите бракове, изкуствения интелект и много други, възникнали десетилетия след влизането в сила на КЗПЧОС през 1953 г.

Следователно, ключов за казуса е въпросът как да бъде намерен разумен баланс, как да бъдат помирени тези привидно несъвместими функции на КС?

Безусловно КС не би могъл да неглижира императивния (но не абсолютен) характер на забраната за двойно гражданство на министрите, визирана в чл. 110 от Конституцията, според който:

„Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители.“

Съобразявайки променения социален и правен контекст, свързани с целите на ограничението, с обществения интерес и с някои специфики на казуса „Кирил Петков“, КС би могъл да смекчи ефекта на забраната в следните насоки:

  • Както беше посочено, в Решение № 15/13.09.1995 г. по к.д. № 21/95, КС прие, че: а) Само нашата държава може да преценява дали и кога лице с двойно гражданство може да упражнява властнически функции в нея; б) Придобиването на и освобождаването от чуждо гражданство са въпроси на личен избор.
  • Адаптирани към конкретиката на разглеждания казус, горните изводи биха могли да обусловят следните заключения: а) Недопустимо е само от суверенната воля на чужда държава да зависи дали и кога Кирил Петков ще получи право да стане министър в България; б) Следователно решаващ е отговорът на въпроса „Дали той е направил всичко, зависещо от него, да манифестира отказа си от канадско гражданство?“; в) Ако е отговорът на втория въпрос е позитивен, чл. 110 от Конституцията може да бъде тълкуван, като забраняващ заемане на министерски пост от лица, които не са предприели дължимите действия за освобождаване от другото им гражданство. В подкрепа на тезата ми е и казуистичното тълкуване на чл. 110 от КРБ. Ако бъде застъпено старото схващане от 1995 г. за абсолютен характер на забраната, това би означавало, че е възможна хипотеза, в която никой не би могъл да предвиди дали и кога дадено лице ще бъде освободено от чуждо гражданство.

Нека си представим, че второто гражданство на Петков е афганистанско. В момента България не е признала за легитимно управлението на талибаните там. Тази ситуация може да продължи години наред, без никаква възможност засегнатото лице да съдейства за разрешаване на проблема. Подобни военни конфликти и зони на несигурност има перманентно в различни точки на света. Нерядко конфликтите тлеят години и в съответните държави няма официално призната власт, която да извърши административните действия, свързани с прекратяването на гражданството. Подобни форсмажорни ситуации могат да бъдат предизвикани от природни бедствия, епидемии и др. Принципите за върховенство на правото и за правната сигурност не понасят такава неопределеност и непредвидимост да бъде имплантирана в тялото на Конституцията, чрез декларативно обявяване на едно конституционно ограничение за абсолютно.

В новата си практика настоящия състав на КС е проявявал разумна гъвкавост при тълкуване на конституционна забрана, несъвместима с непреодолимите реалности на пандемията от COVID-19. К.д. № 7/2020 г. е образувано по искане на президента за противоконституционност на текстове от Закона за здравето, свързани с уредбата на извънредната епидемична обстановка. Някои от тях визират епидемиологични проучвания, събиране и обработка на чувствителни лични данни, карантиниране и изолация, ограничаващи правото на личен живот по чл. 32 от Конституцията. Правният проблем, с който се сблъсква КС в този казус, е свързан с явна конституционно недомислица. Чл. 57, ал.3 от Основния закон предвижда, inter alia, че правото на личен живот е абсолютно и не подлежи на ограничения, дори във война и в извънредно положение. Ако КС беше приложил формалистичния подход от решението си за гражданството на „Жорж Ганчев“, той само би констатирал абсолютния характер на забраната, осуетявайки всички опити на държавата да брани гражданите си от смъртоносната пандемия. Слава Богу, в този случай Разумът и Духът на Конституцията, победиха явно сгрешената ѝ „буква“. Този пример показва нуждата от пределна предпазливост при боравенето с абсолютни категории в правото, особено в актове на конституционна юрисдикция. Залогът в казуса с гражданството не е само индивидуалното право на избираемото лице. Несъмнено по-значимата конституционна ценност, която трябва да бъде защитена, е нашето право като суверен да избираме кой да управлява държавата ни сега, без предварителна селекция, направена преди 30 години от хора с други приоритети, живели в друго време и в друга България.

Ако и в казуса на Кирил Петков КС реши да остане в лоното на формализма, там също има аргументи за отхвърляне на искането за противоконституционност на Указа, с който Петков е назначен в служебния кабинет. Забележително е, че всички норми от Конституцията, забраняващи двойно гражданство, са свързани с изборни длъжности. Чл. 65, чл. 93, ал.2, чл. 94 и чл. 110 визират забрани за избор на народни представители, на членове на избрания от парламента Министерски съвет, на пряко избраните от народа президент и вицепрезидент. В чл. 99, ал.5 от Конституцията обаче е посочено, че президентът назначава служебно правителство. Конституцията не указва дали забраната за двойно гражданство на членовете на избрания министерски съвет важи и за назначените от президента членове на служебното правителство. Не само начинът на формиране, но и наименованията на държавните органи са различни – „Министерски съвет“, избран от парламента и „Служебно правителство“, назначено от президента.

Заключение

На 24 март 2021 г. Федералният конституционен съд (ФКС) на Германия постанови основополагащо решение по конституционна жалба на група граждани по въпроса дали борбата срещу климатичните промени е основно човешко право, гарантирано от германската Конституция. Несъмнено най-забележителен за развитието на правото е ефектът  на частта от решението, според която Конституцията предвижда закрила срещу неоправдана и неадекватна държавна намеса не само в настоящето, но и когато предвидимите последици от тази намеса ще засегнат правата на идните поколения.

Надеждата е българските конституционни съдии, подобно на колегите си от най-авторитетния конституционен съд в Европа, да поставят на ценностен пиедестал правата и Свободата на младите и на идните поколения, пред удобството, провинциалния уют и декларативната лекота на абсолютните забрани. Фокусирам „Свободата“, защото правото на двойно гражданство е израз на Свободата на днешния гражданин, а, дай Боже, и на идните поколения. Архаични и безсмислени забрани едва ли биха направили новите българи по-малко свободни, но ще ги направят по-малко българи.

[1] Бележка под линия на проф. Танчев: Основното значение на прочутия цитат е посочено в неговата абсолютистка форма, че земята принадлежи на живите, а не на мъртвите. Писмото на Т. Джеферсън до Дж. Мадисън от 6 септември 1789 г. – в: M. Peterson (ed.), The Portable Thomas Jefferson, Viking press, New York, 1975, p. 444-451, 450.

114
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Един Минаващ
Един Минаващ
14 октомври 2021 18:07
Гост

Да приемем, че интелигентен човек с двойно гражданство ( българско и турско), бъде избран за министър. Лобира за Турция ( договори, сделки, проекти ) и като го засекат, казва довиждане и си бяга в Турция. И никой нищо не може да му направи. Българските закони не важат в Турция.
Това е само една от причините да не се допуска двойно гражданство.
Може би има и други.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 октомври 2021 21:24
Гост

С този цитат на Джеферсън, Екимджиев много първо погреба една камара хора бе. То сякаш Конституцията не е създадена само преди 30-год.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2021 0:34
Гост

Да си назначен за министър в България, означава да си поел задължение към държавата. Това не е естествено право от което никой не може да бъде лишен. На лицата с двойно гражданство Конституцията забранява да се възлагат властнически права и задължения. В този смисъл не ги ограничава за каквото и да е.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 22:36
Гост

Съмнявам се, че адвоката щеше да бъде на същата хлъзгавата позиция ако ставаше въпрос за гражданството на Алексей Трифонов

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 19:02
Гост

До “Анонимен 06 октомври 2021 18:28Гост’ Не съм “пеевски трол“, гадино, а съм биологична хетеро жена, семейна, адвокат oт 22 години в САК, ЕТНИЧЕСКА БЪЛГАРКА съгласно фамилното етническо родословно дърво и на двата ми рода, коeто датира от над 250 години. Ти , платен политически троле, можеш ли да кажеш същото за себе си, или си от малцинствен произход и никак не ти се нрави фактът, че в България държавообразуващият етнос е нашият, българският етнос.м… Ром ли си, цигойнер ли си или си просто досадно кречетало, наето от някоя политическа партия с цел остракизирането на всеки коментар, в който не… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 19:05
Гост

Държа да добавя, че съм единствено българска гражданка, но това не ми е попречило да завърша две магистратури- по медицина и по право. Ти лично можеш ли да кажеш същото за себе си, платено жалко човече….

Хахахахах
Хахахахах
06 октомври 2021 19:12
Гост

Пий си хапчетата редовно хетеросексуална жено!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 19:21
Гост

До “Хахахахах 06 октомври 2021 19:12“ Пий си хапчетата редовно, платен политически троле… Впрочем- с хапчета наркомания не се лекува, а нaркомания, съчетана с тотална липса на базисни юридически знания плюс желание да се паразитира на гърба на държавния бюджет и държавата да изплаща социални плащания, които да са достатъчни за ежедневната доза марихуана и бира, при липса на упражняване на какъвто и да е било възмезден наемен труд, води до тези твои бълнувания…

О.К.
О.К.
06 октомври 2021 21:45
Гост

Ето затова хората говорят за промяна в образователната система в България. 2 магистратури, а речника Ви е като на човек, който не различава магистрала от магистратура.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 22:36
Гост

До “О.К. 06 октомври 2021 21:45“ Лексикалният ми изказ е изключително гъвкав, предвид фактът, че е напълно възможно и вероятно лица с осъдителни присъди, влезли в законна сила, да са платените политически тролове, накацали под всяка статия в този сайт. Доста от тях си въобразяват, че познават българското право повече от всеки юрист, но криминалният им манталитет си личи. Ще отговарям на всяка атака към личността ми – време е платените политически тролове да изчезнат от този специализиран юридически сайт и да се даде реална възможност на правоспособните юристи свободно, без атаки и остракизация от платени политически тролове, да изказват… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 23:22
Гост

Такъв просташки изказ от устата на жена съм чувал само от онази лудата Ива незнамкояси от една от лайнометните „журналистически“ трибуни на Пеевски.

Читател
Читател
07 октомври 2021 11:56
Гост

За мен, ползата от свободата на словото е, че се разбира много по-ясно кой какво представлява, по това какво и как го казва. Всеки си има глава да мисли и преценява. Да си изпускаш нервите си е сигнал за слабост и това се вижда от далече.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
10 октомври 2021 8:43
Гост

само не разбрах с бакалавриат по медицина ли завършихте магистратура по право, или с бакалавриат по право са ви допуснали да учите медицина? би било интересно да узнаем в кои високоуважавани образователни институции сте завършили (може би защитили?) въпросните магистратури? щото бакалавриатите и магистратурите са приети в България едва през 1998 година, т.е. преди 23 години. за да успеете да сте адвокат от 22 години, трябва за оставащата една година да успеете да завършите поне един тригодишен бакалавриат (май все пак два), да защитите и двете посочени магистратури, че и да натрупате стаж като помощник-адвокат. айде холан, стаж като лекар-специализант… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 18:15
Гост

Предпочитам млади и интелигентни хора, получили добро образование в чужбина, макар и с двойно гражданство, да се върнат у нас и да работят за развитието на страната, която смятат за своя родина. А тези, които имат само българско граждаство, но говорят завален български и обясняват, че (пра)родината им е друга, предпочитам да си вземат обръчите от фирми, кюлчетата, шкафчетата и офшорките и да си ходят в прародината, за да може България да стане развита страна от ЕС!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 18:29
Гост

Вижте сега, и аз имам предпочитания- напр. България да НЕ поддържа двойното гражданство- справка- в Австрия е така и досега не съм чула австрийски гражданин да е недоволен от този факт; предпочитам политическите партии да защитават интересите на членовете си, а не на самата партия като икономически и политически субект, но… реалността е друга. Обидно е при наличие на дистанционно обучение някой да си въобразява, че една магистратура от престижен университет – Оксбридж или Харвард, не може да се придобие от територията на България посредством дистанционно онлайн обучение и т.н.

dravcho
dravcho
06 октомври 2021 18:08
Гост

В публичното право тази забрана в Конситуцията е абсолютна и de lege lata е така! Щом за конкретин казус ще изменяме Конституцията то да отменим и презумпцията за невинност и всички три задължения по Конституцията ! Статията е шиканавене с правни понятие! Като знаем и последното президентско назначение в КС може да се твърдат всякакви неща .

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 18:06
Гост

Ето ви и волеизявлението на бащата на кирил петков- “…Тoвa нaпиca в прoфилa cи във Фeйcбук бaщaтa нa икoнoмичecкия cлужeбeн миниcтър Пeткo Пeткoв. Кaнaдa e eднa прeкрacнa държaвa, КОЯТО НИ Е ДАЛА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ДВАМАТА Я ОБИЧАМЕ МНОГО…“ Не ми казвайте, че хора, които имат такива убеждения, ще защитават единствено държавните интереси на Р. България и ще ги отстояват спрямо всички останали държави на всяка цена. Също така, е крайно обидно някой да има такова убеждение, а да е български служебен министър- в България имаме достатъчно качествени кадри, които са само с българско гражданство, но които… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 18:18
Гост

Политическият трол си личи отвсякъде. Говори несвързано за право и накрая пак на политика го обръща.

DE JURE
DE JURE
06 октомври 2021 17:59
Гост

Ако някой се е родил в чужда държава по време на екскурзия на родителите му и автоматично е придобил чуждо гражданство по месторождение, а няколко дни по-късно родителите му са го върнали в България, която никога не е напускал – може ли този български гражданин да става заложник на благоволението на една чужда държава дали ще го освободи някога от нейното гражданство? Отговорът за всеки трезвомислещ юрист е – твърдо не!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 18:12
Гост

В този случай двойният гражданин може по всяко време ПРЕДИ да навлезе в политическият живот, да се освободи от чуждото гражданство и тогава няма да има никакъв проблем с него. След като толкова много се чувства българин, каква е истинската му мотивация да не се е отказал от чуждото гражданство веднага след навършване на пълнолетието си,м… Този човек е заложник на собствените си кроежи да се ползва от предимствата/ благата и на двете гражданства, а правният принцип е- Комуто ползите/ от двете гражданства- бел. е моя/, нему и вредите/ т.е. изпълнение на зправните адължения като гражданин на две държави- бел.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 18:15
Гост

А ако освобождаването му зависи изцяло от волята на чужда държава???

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 18:22
Гост

До “Анонимен 06 октомври 2021 18:15“ тогава ще си наеме адвокат от чуждата държава, който да му разясни сроковете на цялата правна процедура и адвокатът да пресметне поне грубо цялото времетраене на процедурата и да съобщи това на клиента си. След това самият клиент решава кога, как, къде и дали да се кандидатира и за какво, като се има предвид изричното изискване на нашата конституция.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 18:28
Гост

А ако няма разписан в законодателството срок за произнасяне на чуждата държава по молбата за освобождаване от гражданство? Може да стане за 2 години, може за 20. И цял живот този човек ще стои заложник на тази чужда държава, от чиито действия зависи животът му в България? Пеевските тролове сте много прости и жалки в нескопосаните си опити да омаскарите опонентите на спонсорите си от Сараите на Доган!

Колев
Колев
08 октомври 2021 19:03
Гост

Като подадеш заявление за развод колко се точат делата и когато благоволи съда тогава ще се произнесе нали . Всеки си прави сметката ама излиза без кръчмар. И само той ли е най най , ама най кадърния??? Като не отговаря на условията няма да бъде назначен , има и други кадърни млади хора,

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 17:18
Гост

Вижте по-добрия анализ – научно издържан и не се „вади вода от 10 кладенеца“ ала Екемджиев (не възприемам този човек за сериозен юрист от момента, в който преди години започна по БНТ да „изяснява“ приложението на ЗУТ по казуса за т. нар. „Веселото село“ край язовир „Ивайловград“ – при все че се разбра от първото изречение, че нищо не разбира от благоустройство и незаконно строителство). Затова винаги трябва да се има „едно наум“, вкл. и при тази статия, наречена претенциозно „правна дискусия“
https://gramada.org/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d1%82-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0/#_edn1

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 17:47
Гост

“….В този смисъл евентуално признаване на отказа на Кирил Петков от канадско гражданство от момента на направена от него декларация и считането му само за български гражданин от тази дата с оглед упражняване на политически права в България, би било израз на суверенитета на България …“ Изразявам категорично НЕСЪГЛАСИЕ с това твърдение, защото то противоречи на правните принципи в българското право. Конститутивният ефект на отказа от чуждо гражданство никога не е настъпвал при декларативно и елементарно волеизявлението на субекта, тип декларация- т.е. частен писмен документ, със съответната по-ниска доказателствена тежест спрямо официалният писмен документ. Това е така, защото е необходимо… Покажи целия коментар »

читател
читател
06 октомври 2021 21:30
Гост

Нещата са прости за простите хора.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 16:26
Гост

Кой трол=- идиот пише минуси на актуалното съдържание на ЗНА, а в същото време реве за “спазване на закона“, м…Платените политически тролове ще учите нас, адвокатите, как да тълуваме правни норми- нещо, на което ни учат в юф на вуз-овете и което съставлява над 90 процента от професионалната ни дейност, а, при това- без да сте юристи, без да имате специализирано юридическо образование, че и обиждате на пуц-аджии… Тъпанари.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 16:27
Гост

тълуваме- т.е. тълкуваме…

Ивайло
Ивайло
06 октомври 2021 16:37
Гост

С извинение, или по-скоро не, но Вие не сте адвокат, или дори да сте вписан адвокат, то Вие сте пълен простак! Ос*ал сте половината форум с истерични коментари и не признавате друга гледна точка, освен своята собствена, и обиждате другите потребители, като явно мислите, че това някак Ви извисява, но трябва да Ви кажа, че е точно обратното.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 16:44
Гост

До “Ивайло 06 октомври 2021 16:37“ След като твърдите, че не съм адвокат, е добре и да докажете тезата си- иначе мога да Ви призова на съд и там да докажа по несъмнен начин дали съм адвокат или не. Освен това- няма да допусна платените политически тролове да изземвате упражняваната от мен адвокатска професия и да твърдите, че и без завършено висше юриидическо образование със специалност “право“, би могла да бъде законно упражнявана от всеки политически трол- неюрист, журналист или просто читател. Ще отговарям с достойнство на всеки, който атакува по този начин адвокатската юридическа професия и иундиректно твърди, че… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 15:52
Гост

И така- за всеки колега- юрист, когото познавам, и за мен като адвокат, е най- важно ПРАВОСЪЗНАНИЕТО на един политик. Щом политикът умишлено нарушава закона и то- конституцията, е ирелевантно съдържанието на цялата статия- не може да има никакви оправдания, никакви “благородни“мотиви, защото МНОЗИНСТВОТО български граждани живеем постоянно само в Р. България и НЯМАМЕ двойно гражданство. Изискването на конституцията ни е от категорията на абсолютните условия- колегите- правоспособни юристи ще ме разберат, а платените политически тролове да пият една студена вода, защото изобщо не знаят какво точно пиша.

Правист
Правист
06 октомври 2021 16:26
Гост

Аз още съм студент в ЮФ, но като гледам как по цял ден поствате доста съмнителни от правна гледна точка заключения, то явно не сте адвокат, или поне не такъв, който има работа, а по-скоро точно трол, чиято работа е користно или не да защитава яростно някаква позиция.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 октомври 2021 21:33
Гост

Като завършите, ще разберете, че ценността Ви като юрист се определя от това колко точно тълкувате закона, а не дали се харесвате или не на шефа си/хората. Много прависти се подвеждат по това, че понеже се водят експерти в областта, мнението им е меродавно само на това основание. То във връзка с този казус Конституционният съд така се е опитлал в собствената си практика, само защото си позволи да изтълкува члена за влизане в сила на решенията си твърде разширително. Умната. 🙂

LSSAH
LSSAH
06 октомври 2021 15:47
Гост

Eстествено, че е абсолютна! Щом ще ставаш министър в България ще имаш само българско гражданство.
Иначе харесвам Кирчо и как чегърта гробарите, но да е мислил преди да става министър.

читател
читател
06 октомври 2021 15:45
Гост

Тук само възпитаници на юридическите техникуми ли пишат?! При тълкуването на закона, колеги, идеята е да се разбере правилно защо е написан, какъв резултат си представя законодателя, каква цел иска да постигне. И да се прецени дали и как се постига тази цел в конкретни условия, „на терен“. В материала е направен опит за такъв анализ. Може да се обсъждат аргументи, може да се спори с една или друга теза. Но повечето коментари тук изобщо не са в състояние да влязат в такъв разговор. Тази посредственост и направо тъпота, просмукала гилдията, е много обезпокоителна…

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 16:09
Гост

“…При тълкуването на закона, колеги, идеята е да се разбере правилно защо е написан…“ Пълни глупости- троловете ще учите нас, юристите, на систематично тълкуване на правна норма- СМЯХ В ЗАЛАТА;0 ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г Чл. 15. (1) Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Глава пета. ТЪЛКУВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на… Покажи целия коментар »

читател
читател
06 октомври 2021 21:22
Гост

Адвокате, един приятелски и колегиален съвет – никога не пропускай повод да замълчиш :)))

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 16:15
Гост

И още- ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Кодексът е нормативен акт, който урежда обществените отношения, предмет на цял клон на правната система или на обособен негов дял. (2) Правилата на този закон, които се отнасят до… Покажи целия коментар »

читател
читател
06 октомври 2021 21:26
Гост

Значи наистина сте от ПУЦ, адвокате от САК? Нищо страшно де, просто четете малко повече теория на правото; може и филсофия да вкарвате от време на време… И постепенно ще Ви просветне.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 октомври 2021 21:37
Гост

Прочетете си лекциите за поредността на видовете тълкуване. Телеологичното тълкуване е помощно, след граматическото и логическото. Употребява се тогава, когато другите не дават достатъчна яснота за смисъла на закона. Това, което казвате е изопачаване на норматива според дадена ситуация.

читател
читател
09 октомври 2021 1:53
Гост

Този съвет е подходящ и за Вас. Нормата се прилага според точния смисъл, вложен в нея, а тълкуването отговаря на въпроса какъв е този смисъл. Твърдение, че текстът се тълкува само езиково, за да не се изопачава, е било на мода преди два века. Днес не е така. Тълкуването с оглед на целта е именно елемент на логическо тълкуване в широк смисъл, както и историческото. А функционално тълкуване, към което се прави опит в статията, макар и с по-нисък кредит, също е приложимо в случая.

журналист
журналист
06 октомври 2021 15:15
Гост

Разбира се, когато събираш политическите симпатии, може и да не спазваш законите.. И това не е за първи път. Правния нихилизъм битува в политиката от много години. Справка – опити на Борисов да взема решения противоречащи на Конституцията през далечната 2009г., когато народът много го обичаше и медиите го венцеславеха.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 15:13
Гост

И пак на вниманието на платените политически тролове- малко откъси от любимото ви уики- да не съм луда да ви давам материал от специализираните учебници- бисерите не се хвърлят на свинетеg… “….Психологически анализ на правосъзнанието Правното съзнание играе решаваща роля в процеса на превръщане на правните предписания в конкретно поведение. Сами по себе си правните норми не могат да осъществят своето регулативно действие, без да са „пречупени“ от правосъзнанието. Разбира се, самата правна норма, пречупена през съзнанието на субекта, оказва различно въздействие – в едни случаи тя мотивира правомерно поведение, в други – нейното влияние върху съзнанието не е достатъчно,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 15:38
Гост

Не сте политически трол, колега, Гешев е радост, а протестърите са престъпници, за всичко сте прав, само си пийте редовно хапчетата!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 15:46
Гост

“…. само си пийте редовно хапчетата!…“ Вие троловете, си пийте хапчетата- нормален човек с професия не се продава за трол на политическите партии. Моята професия е адвокатската професия, а вашата каква е- лице със средно специално образование, ватман, може би, изхвърлен от пазара на труда поради некадърност и понеже трябва и да ядете, се продавате на политическите партии. Смешно човече сте, но… толкова си можете….

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 16:36
Гост

Мисля,че точно ти си идиота,който трябва да си пие хапчетата!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 15:02
Гост

Троловете трябва да знаете едно нещо- по принцип юристоте се интересува много от това дали един човек/ гражданин и най-вече- политик- има оформено правосъзнание, защото то мотивира един човек да спазва и зачита законите на България. Грубото умишлено нарушаване на законите С КАКВИТО И ДА Е “БЛАГОРОДНИ“ МОТИВИ= ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕПРАВОМЕРНО И ПРОТИВОПРАВНО ПОВЕДЕНИЕ, което се ОСЪЖДА и за което се следва държавна санкция. Не съм преподавател в юф, че да ви обяснявам ОТП, а и тук не е аула в университет- или знаете горенаписаното, щом тролоте в специализиран юридически сайт, за който се предполага, че пишат над 90 процента лица… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 15:04
Гост

юристоте се интересува- т.е. юристите се интересуваме

Страх тресе кочината!
Страх тресе кочината!
06 октомври 2021 14:31
Гост

Платените политически тролове си личи как защитават оня, който говори развален български и има българско гражданство, но друга родина, и съпартиеца му от списъците „Магнитски“ и „Пандора“. И същевременно намират такива като Кирил Петков, които заплашват обръчите им от фирми, за аморални, арогантни, мошеници и пр.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 14:47
Гост

Хайде, стига платени политически коментари- кирил петков НЕ Е върха на сладоледа И НЕ МОЖЕ да излъже българите, че е дошъл да работи “ на ползу роду“. Ако беше дошъл да работи за България, е- образованието му е ИКОНОМИЧЕСКО- да стане висш мениджър в Лирекс, например, и да определя икономическата политика на тази фирма, която е една от най-големите ИТ фирми в България и стои много добре в нашата икономика. Но НЕ- този се е запътил към политиката… Апропо- НЕ е завършил Харвард Кенеди скуул- там, където се коват ПОЛИТИКИТЕ в икономиката на една държава, така, че- НЕ ЛЪЖЕТЕ БЪЛГАРИТЕ-… Покажи целия коментар »

Любопитен
Любопитен
06 октомври 2021 14:52
Гост

В този ред на мисли нещо да кажете за Делян Пеевски като бизнесмен и политик? И особено как стои на фона на Кирил Петков. Ако сте платен политически коментатор може да не отговаряте.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 14:55
Гост

До “Любопитен
06 октомври 2021 14:52′ АПОЛИТИЧЕН АДВОКАТ СЪМ и НЕ МЕ ЗАСЯГА пеевски- интересува ме българските политици СЛЕД пеевски дали като него ще ГАЗЯТ закона или ще са морални и с правосъзнание, дали ще спазват принципите на правовата държава, ще изпълняват и зачитат висшият ни закон- конституцията или ще го казят СЪЩО КАТО ПЕЕВСКИ.

Независим адвокат
Независим адвокат
06 октомври 2021 15:00
Гост

Като Ви гледам Вие сте типичния „аполитичен“ „юрист“ от заминалия си скоропостижно сайт преПравен свят, чиято основна мисия беше да възхвалява Каскета и Тиквата и същевременно да излива помия върху всички, които се опитват да осветят или демонтират този порочен политико-олигархичен модел.

Харпо Маркс
Харпо Маркс
06 октомври 2021 14:16
Гост

Според адв. Екимджиев (бивш прокурор между другото) ще излезе, че и подаването на невярната декларация при назначаването и встъпването на Кирил Петков в министерска длъжност е несъставомерно. Щото нали… Абе щот е наш човек.

Апатрид
Апатрид
06 октомври 2021 14:00
Гост

Стига с глезотиите на Кирил Петков !!!! Стига !!!! всички знаем защо е станал канадски гражданин и какво говори баща му > Киро се е възползвал от безплатано или по- евтино обучение в Канада. Той първо и основно е учил висше е в Канада и чак после се е завъртял в Харвард за СВ и престиж, а не за знания. Няма как т6ам да ни ги учат да спазват конституцията и законите.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 14:20
Гост

Да, той е получил качествено обучение в чужбина и се е върнал да работи за родината си! За разлика от Пеевски, който даже и милиционерско-правния университет не е завършил, но окраде милиарди от България и плаща жълти стотинки на тролове като вас, за да заливат с помия всички честни хора, които са в състояние да разбият престъпните му схеми!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 14:36
Гост

“…Да, той е получил качествено обучение в чужбина и се е върнал да работи за родината си!…“ Ako това беше вярно, до сега отдавна щеше да се е освободил от канадското си гражданство и то- ПРЕДИ да встъпи в българската политика. В Бъплгария също ИМА качествени българи, които са учили в чужбина, но за разлика от петков НЕ СА приели чуждо гражданство, совен българското, и са се върнали в България, само с българско гражданство са и работят тук, ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ ВЪРХУ РЕАЛНИТЕ СИ ПРИХОДИ тук и чрез законния си труд увеличават БВП на БЪЛГАРИЯ, а НЕ на Канада…

Стига с това изнасилване на КРБ
Стига с това изнасилване на КРБ
06 октомври 2021 13:55
Гост

Примера с афганистанското гражданство не е коректен, но и той доказва несъстоятелността на тезата на Екимджиев. Да няма да може да стане министър в България , ако е бил афганистански и към момента на встъпване е ще двоен гражданин. Ако се отказал от българско гражданство или му е отнето и е апатрид и в един момент поиска отново да е Бг гражданин пак ли е ще е меродавана волята на лицето, а не дата на акта ?????? Екемджиев не ставай за смях, че меродавна ще е волята само на лицето, ми то какво се вижда конкретното лице Кирчо е леко… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 13:55
Гост

Кирил петков е изключително АРОГАНТЕН човек, който умишлено нарушава висшият български закон- конституцията ни, и после се оправдава за нарушението си със следните думи “….“Кoнcтитуциятa трябвa дa принaдлeжи нa живитe, a нe нa мъртвитe.Дaвaнeтo нa нoвo тълкувaнe нa кoнcтитуциoннитe рaзпoрeдби в кoнтeкcтa нa нoвитe пoкoлeния мoжe дa бъдe oт cъщecтвeнo знaчeниe зa избягвaнe нa тeкcтoвoтo измeнeниe нa кoнcтитуциятa oт учрeдитeлнaтa влacт …“ Искам само да припомня на този самозабравил се човек, че и в България живеят етнически българи, български граждани, които НЕ СА двойни граждани и които НЯМАТ НУЖДА от такава промяна. Кой си ти, кириле/ умишлено с малка буква/… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 14:17
Гост

Платените политически тролове си личите от километри – за вас този симпатичен, млад и образован човек е арогантен – за разлика от свинята, която попадна в списъците Магнитски и Пандора. СРАМ НЯМАТЕ!

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 14:26
Гост

До “Анонимен 06 октомври 2021 14:17“ Не съм платен трол, смешен политически трол- аполитичен адвокат съм. За вас- платените политически тролове, всеки, който професионално не е съгласен с политическата теза на поръчителя на платените ви коментари, е трол. Така наричате опонентите си, като безогледно не правите абсолютно никаква разлика дали коментаторът е професионалист, който има професионална експертиза, или е някакъв друг човек. За това ви плащат, това и правите…

Русофоб
Русофоб
06 октомври 2021 13:41
Гост

Не, не е абсолютна. В която и да е държава, ако в констутицята й пише, че не може министри да имат друго граждантство, то това не важи за министри, чието първо име е Кирил, а фамилно Петков. И които са назначени за министри през пролетта на 2021 година по Грегорианския календар.

Милиционерската школа
Милиционерската школа
06 октомври 2021 13:32
Гост

Нека си представим, че второто гражданство на Петков е афганистанско. В момента България не е признала за легитимно управлението на талибаните. И според последователите на милиционерската школа в българското право, щатни политически тролове на хранилка в Доган сарай, Петков няма как да се откаже от чуждото си гражданство.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 13:39
Гост

Това са смехории. Представеният от Вас казус има юридическо разрешение, но то се получава в кантората на адвокат, след заплащане на дължимата такса за предоставяне на адвокатска услуга. Нормалният гражданин, който не е тарикат на дребно, просто отива в която и да е адвокатска кантора в България или посещава корпоративният й сайт и след депозиране на таксата по предоставената сметка, получава юридическото решение на казуса си. Който се счита за гоУем тарикат, се пробва да получи отговор на юридическият си проблем в сайтове като лекс.бг., но… някакси не го огрява- никой колега няма да го вземе на сериозно и няма… Покажи целия коментар »

Колега Екимджиев от кога сте коституционалист
Колега Екимджиев от кога сте коституционалист
06 октомври 2021 13:24
Гост

А защо Кирчо въобще е приел да става канадски гражданин питам аз ???????
А защо не се отказал миналата година или в годината, когато е решил да става политик/ когато учредяват с Христо партия/ . Ако с беше отказал от чуждото гражданство по- рано нямаше да има такъв проблем сега. Или не е чувствал България в сърцето си толкова силно, кое надделя – предложението за министър ли. Чак тогава ли му стана ясно, че обича България и я носи в сърцето????????????

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 13:34
Гост

Има една категория граждани от всички държави, за които с пълна сила важи българската поговорка “ Интереса клати феса“. Модерно е сега да бъдат наричани “космополити“. Та тези граждани колекционират гражданства с цел максимално използване на данъчните облекчения за гражданствата си, за да развиват бизнес и евентуално да се защитят от високо данъчно облагане в някоя от държавите си по гражданство. За мен като гражданка тези лица са със меко казано странна “идеология“, но е факт, че съществуват и дори се хвалят точно с горепосочените “предимства“ на гражданствата си.

По- полека, по- полека колега Екимджиев
По- полека, по- полека колега Екимджиев
06 октомври 2021 13:16
Гост

Екимджиев, Екимджиев и ти стана пенкилер- от всичко разбираш. Аман от такива юристи бре колега. Каво умуваш толкова КРБ е ясна и точна . Какви са били мотивите за този текст/ забарана/ и колко големи и стари са били неийните явтори е без значение. Ако можеш и искаш пробвайда промениш конституцията и толкова/б.а. А. Семов пробва/. На този етап това е положението – има абсолютна забрана. Има и такава практика. Край. Това , че Кирчо ти бил съмишленик не е важно. да бе мислил Кирчо като приеме канадското гражданство, че то няма да му е позитив, а може да понесе… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
06 октомври 2021 13:02
Гост

Може, но за напред. Иначе не ме кефи идеята за амнистиране на действие, което до момента има изгледи да се окаже нарушение и дори съставомерно деяние по НК само щото „младите“, „различна социална и политическа среда“ и тн. Ако К.П е бил с двойно гражданство към момента на деклариране, че НЕ Е то: фактите ще са че е бил с двойно гражданство, факти те ще са, че и да не е знаел (познавал) закона това не го извинява, фактите са, че ще е заявил (при ряк или евентуален умисъл) неверни обстоятелства в декларация.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 12:24
Гост

В Европа само България, Азърбайджан, Молдова и Литва забраняват народните представители да бъдат с двойно гражданство. Но само в България мутрите и олигарсите крадат и крият безнаказано милиарди по чекмеджета и офшорки под благосклонния поглед на гл. прокурор, а троловете им се опитват по всякакъв начин да дискредитират всеки честен човек или политик, който застрашава престъпното им спокойствие, на което са свикнали.

кольо
кольо
06 октомври 2021 11:50
Гост

„много млади българи, доказали жажда за промяна по площадите и пред изборните урни, с удивление разбраха, че за да станеш министър у нас, трябва да имаш само българско гражданство“
Ако това не знаят, да си управляват МПСто, ама и за него да знаят, че има ЗДвП и Правилник за прилагането му. Да няма други „удивлени“

Троловете на Пеевски не мислят така
Троловете на Пеевски не мислят така
06 октомври 2021 11:42
Гост

„Предпочитам млади и интелигентни хора, получили добро образование в чужбина, макар и с двойно гражданство, да се върнат у нас и да работят за развитието на страната, която смятат за своя родина. А тези, които имат само българско граждаство, но говорят завален български и обясняват, че (пра)родината им е друга, предпочитам да си вземат обръчите от фирми, кюлчетата, шкафчетата и офшорките и да си ходят в прародината, за да може България да стане развита страна от ЕС!“

Анониме123н
Анониме123н
06 октомври 2021 11:35
Гост

Ала бала.
Чудя се ако Гешев, беше с двойно гражданство, дали този радетел, ще се вихри така.
Значи, ще тълкува ме конституцията според човека.
САЩ, колко поправки има в конституцията си и кой може да е президент в САЩ, с двойно гражданство роден извън САЩ?Според Екемджиев конституцията на САЩ не става.
Значи конституцията е писана от „слаби юристи“ починали и за това сега Екемджиев и Кирчо, не я признават.
Хвала на такива, наричащи себе си „почетени“, а техен съмишленик, наричащ опонентите „бивши хора“.
Всички тези хора, носители на демократични ценности, действащи под юмрука на президента.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 11:19
Гост

Също така, не считам, че подобни забрани са архаични. Освен космополитната, има и друга гледна точка- на гражданите, които имат само едно гражданство- на собствената си Родина. Обичайно гражданството се свързва с права и задължения на едно лице към една държава- като плащане на данъци например. Имам въпрос към Екимджиев- ако лицето от казуса не беше канадски гражданин, а само български гражданин, как щеше да бъде приет в Харвард на 18 годишна възраст, м- и то не днес- 2021г., а през напр.1998-2000г..Постъпката му е грозна и недостойна, дори по отношение на канадското гражданство- използва го, както търговец използва един материален… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 11:33
Гост

Не знам какъв адвокат сте, но фактът, че си мислите, че гражданстовото може да има някакво отношение по това дали ще ви приемат в Харвард или не е поразителен.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 11:40
Гост

До “Анонимен 06 октомври 2021 11:33“ Мисля, че грешите- съпругът ми е одобрен за курсове в Харвард за висши управленски кадри в част от ИТ сферата, но това е към днешна дата, и се случва след като той има едно научно звание, след над 24 години професионален стаж по едната специалност, от 3те, които има; и след три магистратури. Така, че – имам достатъчно добра представа. Не можете да сравнявате политическата конюнктура на Харвард от 1996-1998г., с настоящите му критерии за подбор на кадрите, които искат да учат в него. Всеки може да си подаде документите в Харвард, но далеч… Покажи целия коментар »

аnonimen
аnonimen
06 октомври 2021 11:18
Гост

Не смятам, че двойното гражданство е проблем. Все пак човекът е избрал да работи тук.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 11:44
Гост

Не е въпрос на смятане, а на спазване на закона.

адвокат от САК
адвокат от САК
06 октомври 2021 11:06
Гост

Да- правната забрана в конституцията ни е абсолютна. И няма нужда технологията, наречена “ Прозорецът на Овертон“, да се прилага от заинтерисовани юристи спрямо съдържанието на нашата конституция. Тук няма никакъв формализъм- вспка държава е създала правни норми със сходно съдържание с цел защита на националните си и на държавните си интереси. СВОБОДАТА НЕ Е СВОБОДИЯ, СВОБОДА В ПРАВОТО ОЗНАЧАВА НА ВСЯКО ПРЕДОСТАВЕНО ПРАВО ДА СЕ ПОЕМА И НАСРЕЩНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. В никоя правна система го няма това – един гражданин да има само права, без да поема насрещни задължения.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 11:02
Гост

Четох,четох пък ми писна. Каквито и словесни еквилибристики да прилагат, законът в този случай е ясен и конкретен. Дали трябва да се промени е друга бира вече, но да носиш от девет кладенци вода за да оправдйваш незаконосъбразните действия на някой, освен ако не те е ангажирал като адвокат е тъпо. Кирил Петков е симпатяга, но прекалява с „вътрешното си убеждение“, което му нашепвало, че вече не е канадски гражданин при назначаването му за министър.

Лозан
Лозан
06 октомври 2021 11:16
Гост

Да, чак ще се обръща към КС.

Правдивия Будливец
Правдивия Будливец
06 октомври 2021 10:22
Гост

Този тълкува Конституцията както Дявола-Евангелието. Гражданството не е плод-зеленчук, че да става само със заявява не отказ. Като си се хванал на хорото с друга държава, си носиш отговорността и ще си изчакаш срока. Може да се окаже, че искаш да бягаш от правосъдие ала Брендо и т.н. Европейското гражданство не е второ, ами допълващи- тъпа аналогия. Абсолютна независимост няма, както политическа, така икономическа и юридическа – наивно разсъждава, разтяга локуми за малките деца да лапнат. Додущ един Дон Кихот: свободата Санчо-свободата (а никаква отговорност). Става въпрос за служебен, демек назначен, министър, а не обикновен избран депутат. Други западни държави… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 9:59
Гост

Нормалното разрешение е като при собствеността на фирми – важно е да е направено необходимото за отказ от гражданство. Най-малкото в този смисъл следва да се промени конституцията.

Един нормален българин
Един нормален българин
06 октомври 2021 9:59
Гост

Предпочитам млади и интелигентни хора, получили добро образование в чужбина, макар и с двойно гражданство, да се върнат у нас и да работят за развитието на страната, която смятат за своя родина. А тези, които имат само българско граждаство, но говорят завален български и обясняват, че (пра)родината им е друга, предпочитам да си вземат обръчите от фирми, кюлчетата, шкафчетата и офшорките и да си ходят в прародината, за да може България да стане развита страна от ЕС!

Ananieva
Ananieva
06 октомври 2021 9:48
Гост

Измислят ни се нарочно някакви каузси и с тях се занимаваме по цял ден. А реално няма никакво значение и надали редовия българин го интересува толкова.

Серафим
Серафим
06 октомври 2021 9:47
Гост

Докога ще се занимаваме с това. Не е въпроса какво гражданство имаш, а дали имаш умения да ръководиш и да развиваш една страна.

Radosveta
Radosveta
06 октомври 2021 9:47
Гост

Едно време царете са имали не двойно, а петорно гражданство ама са си управлявали добре.

Ежко Бежко
Ежко Бежко
06 октомври 2021 10:28
Гост

Не думай. Фердинанд I или Симеончо с горите и сега златото имате предвид ? Държавата да им плаща дълговете по казината в Монако. Неуместна логика като се има предвид монархическата форма на управление.

Temelko
Temelko
06 октомври 2021 9:46
Гост

Тъпа тема

Красимир
Красимир
06 октомври 2021 11:19
Гост

По-скоро не касае целокупния български народ.

Диман
Диман
06 октомври 2021 9:45
Гост

Екимджиев, и ти ли Бруте? Какво има да обясняваш, че в текст, в който се забранява министър да има двойно гражданство, всъщност трябвало да се тълкува по друг начин. Строг закон, но закон. Всяка държава по един или друг начин е запазила своите най-висши институции за свои граждани. Ама сега щото Кирчо е актуален, дай да изкривим конституцията. Чудя се дали целия този вой щеше изобщо да го има, ако казусът не беше с Кирчо хубавеца, а с примерно Хасан, който е по-тъмничък и е натурализиран българин, с алжирско гражданство…..

Кирил
Кирил
06 октомври 2021 10:00
Гост

Нямаше да има съмнение, че Хасан не трябва да заема никакъв пост, защото най-малкото няма да има никаква подкрепа от обществото. Кирил е чист българин, интелигентен, образован, направил разкрития за няколко месеца, които никой друг не посмя да направи.
Мафията реве, защото е в агония, вижда й се края. Затова е целия този рев.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 октомври 2021 10:44
Гост

Значи за „чистите българи“ законите са такива, а за черния Хасанчо – онакива. Ехх, тва един мустакатко се беше опитал да го прави едно време. ( тоя с малкия мустак, не другия)

Димчо
Димчо
06 октомври 2021 11:21
Гост

Отново двойният аршин. Срамна работа.

Време е
Време е
06 октомври 2021 11:20
Гост

Ооооооооооо, още много има да се чисти.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 10:04
Гост

Има значение и какво е чуждото гражданство. Едно е ако е на държава от ЕС и цивилиизованите държави САЩ и Канада, с които имаме и договори да правна помощ.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 9:42
Гост

В съвременния свят е нормално човек да има повече от едно гражданство. Отдавна гражданството в нормална държава не е фактор да се влияе върху гражданина. Трябва да се промени конституцията.

Магическия бодил
Магическия бодил
06 октомври 2021 10:31
Гост

Питай Брендо колко е важно да имаш други гражданство. :))

Кратко, ясно и право в десетката
Кратко, ясно и право в десетката
06 октомври 2021 9:37
Гост

След като само българската държава е компетентна да прецени кога е допустимо лице с двойно гражданство да упражнява властнически функции, то е недопустимо от друга държава изцяло да зависи дали и кога ще освободи български гражданин от второто му гражданство, след като той е поискал това.
След като КС приема, че освобождаването от чуждо гражданство е въпрос на личен избор, достатъчно доказателство, че този избор е направен.

Бочко
Бочко
06 октомври 2021 10:39
Гост

Наивно съждение, че българската държава, която е подписала и международна конвенция за гражданството, може да съществува изолирана от света. Боже, Боже! Станахме като македонците в правен аспект- само ние сме прави и за другите не ни пука. Ако се приеме, че има желание да се отказва, К Петков се отказва в качеството си на канадец, по тяхната система. Тука се смесва статута му с това, че е едно физическо лице. Отказът му е направен като канадски гражданин и няма стойност сам по себе си за нас. Още повече той се отказва пред канадска институция,не пред КС.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:17
Гост

Г-н Екимджиев, нерде Европески съюз, нерде Канада?

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:27
Гост

нН забравяй, че беше и пловдивски прокурор навремето. Трудно се пере такава трансформация. / по аналогия на Истанбулската Конвенция/

ох, аман
ох, аман
06 октомври 2021 8:55
Гост

Ние сме в ЕС бе, аланкоолу, не Канада. Ние, българите, България като държава сме се присъединили към конвенцията и трябва да следваме практиката на ЕСПЧ.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:09
Гост

При Екимджиев двойният стандарт е начин на живот и мислене. Да беше се произнесъл така мотивирано за Жорж Ганчев, Георги Пирински …. Имаше и други в годините. Какво да правиш – стандарт!

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:07
Гост

Цялата тази драма въобще няма да се отрази на Кирил Петков. Повечето хора не виждат никаква драма в тази история с гражданството. Няма ли обаче кой да му каже, че направи голяма глупост като посочи Лозан за идеалния главен прокурор. Лозан е загубена кауза, няма връзка с реалния свят и се изживява като някакъв съвременен мистик, който говори като в проповед, ама ми липсва всякакво дар слово и убедителност, а го докарва само на кичара и заблеян поглед

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:13
Гост

Напълно съм съгласен за Лозан П. Ако има и 1% на изборите, пак добре.
Що се отнася до предмета на статията, Екимджиев иска твърде много от нашия КС, който си го знаем. Имаше някои редки пробиви през годините на модерно мислене, но от там нататък стига само да припомним решението за Истанбулската конвенция.
Трябва да се каже и че правото да бъдеш назначен за служебен министър не е от категорията на абсолютните, но да видим

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:00
Гост

Трудно е да се шикалкави по темата, а истината е, че Конституцията просто трябва да се промени и към момента няма какво да се търси начин за защита на Петков.

OMG
OMG
06 октомври 2021 8:02
Гост

Аз пък мисля, че Екимджиев е осветил достатъчно въпроса и могат да се видят много полета за размисъл, дори и при сегашните текстове в Конституцията. Статията му е много полезна и ще е хубаво в КС да помислят, а да не мислят, че казус няма и всичко е елементарно.

common sense
common sense
06 октомври 2021 7:59
Гост

Изчетох аргументите на Екимджиев и са common sense. Нямам никаква симпатия нито антипатия към sugar face, но в съвременния глобален свят да се абсолютизира забраната за двойно гражданство е меко казано ретроградно и неадекватно. Много добро четиво!

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2021 8:01
Гост

тъй, тъй ама Кирчо да вземе да уважи КС и да изпрати документите, които има. иска се уважение към институциите

123
123
06 октомври 2021 8:03
Гост

Той вчера обяви, че до края на седмицата ще го направи. Да видим…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 октомври 2021 10:55
Гост

То той така като е почнал да обещава… . Ей сега тука още 2-3 месеца и съм оправил държавата. Г-н 800 дни No: 2

До Анонимника
До Анонимника
06 октомври 2021 11:04
Гост

КОГАТО КРАДЦИТЕ НА НАРОДА СА САМО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ – ПО-ПРИЯТНО ЛИ ГО … УСЕЩАТЕ 🙂

Да не газим грубо Кондтитуцията
Да не газим грубо Кондтитуцията
10 октомври 2021 4:32
Гост

Но като дискусия занапред, а не в момента . Точно в този момент е доста тъпо да се защитава Кирчо , а върховенството на правото и Конституцията